centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXI seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
UŻYCIE DANYCH STATYSTYCZNYCH W BADANIACH BIOMEDYCZNYCH I OPRACOWANIACH NAUKOWYCH
Warszawa, 20.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Konrad Hryniewicz

Konrad Hryniewicz

Konrad Hryniewicz

Doktorant Uniwersytetu Humanistyczno Społecznego (Warszawa). Jego zainteresowania naukowe to obszar zdolności finansowych oraz problematycznych zachowań finansowych. Jest właścicielem firmy METODOLOG zajmującej się projektowaniem badań, metodami statystycznymi i aplikacją naukowych rozwiązań w biznesie.

Prelegenci | Dominik M. Marciniak.

Dominik M. Marciniak.

Urodzony 26.04.1974 roku we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W pracy naukowej zajmuje się modelowaniem matematycznym kinetyki uwalniania substancji leczniczych z postaci leku, korelacją badań in vivo - in vitro, właściwościami reologicznymi polimerowych układów hydrożelowych oraz statystyką medyczną. Jest autorem i współautorem 20 prac oryginalnych i 15 komunikatów prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych. Punktacja dorobku naukowego to IF = 7,351; punkty KBN = 192. Na Wydziale Farmaceutycznym jest kierownikiem Pracowni Biofarmacji i koordynatorem przedmiotu Biofarmacja. Na wydziale pełni liczne funkcje administracyjne – między innymi jest Sekretarzem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, audytorem wewnętrznym ds. wdrażania systemu jakości ISO oraz członkiem Komisji Nagród.

Prelegenci | Artur Suchwałko

Artur Suchwałko

Artur Suchwałko

Analityk danych i statystyk, programista, trener, założyciel i właściciel firmy QuantUp.pl
Artur ma prawie 20 lat doświadczenia zawodowego w analizie danych, modelowaniu statystycznym i programowaniu na potrzeby analizy danych. Pracował w różnych rolach (statystyk, ekspert, trener, konsultant, naukowiec i nauczyciel akademicki, programista oraz manager zespołu programistów, zarządzający firmą, właściciel firmy) dla firm z różnych branż, od start-upów po międzynarodowe korporacje. Także dla uczelni. Od roku 2011 rozwija z sukcesem własną firmę analityczną QuantUp (http://quantup.pl).
Oprócz wykonania licznych projektów analitycznych przeprowadził wiele komercyjnych szkoleń, m.in. z zakresu data science, modelowania statystycznego, R, statystyki i data miningu, spędzając w salach szkoleniowych ponad 1.800 godzin.
Kilka lat temu został dyrektorem naukowym (Chief Science Officer) szwedzkiej firmy bioinformatycznej MedicWave. Od roku 2012 jest dodatkowo Vice CEO i współwłaścicielem tej firmy.
Od kilkunastu lat wykorzystuje w pracy darmowe oprogramowanie (szczególnie R) i promuje jego używanie podczas konferencji biznesowych oraz działań non-profit. Jest współautorem wydanej w PWN książki na temat prognozowania w R.
Więcej informacji o Arturze:
• Profil LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/artursuchwalko
• Strona firmy QuantUp: http://quantup.pl/

Prelegenci | Cezary Watała

Cezary Watała

Cezary Watała

Absolwent biologii molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1983); od 1992 pracownik Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie prof. zwycz. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2000 prof. tytularny. Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych i Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi UM. Zainteresowania naukowe dotyczą biologii molekularnej receptorów płytek krwi, antagonistów receptorów płytkowych, znaczenia dysfunkcji układu hemostazy w etiopatogenezie chorób naczyniowych; zastosowań nanotechnologii w naukach biomedycznych, metodologii badań naukowych oraz statystyki medycznej. Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie zastosowania metod statystycznych w naukach biomedycznych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dorobek naukowy obejmuje ponad 400 prac oryginalnych, przeglądowych, poglądowych, książek, podręczników, monografii, komunikatów sympozjalnych, patentów. Kierownik oraz uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych w kraju i zagranicą. Laureat licznych nagród naukowych. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie metodologii badań i biostatystyki. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN; członkostwo w licznych towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78