centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH
ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ
Warszawa, 31.08.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Beata Biedrońska-Słota

Beata Biedrońska-Słota

Beata Biedrońska-Słota

Historyk sztuki, kustosz dyplomowany, wieloletni kierownik Działu Tkanin w Muzeum Narodowym w Krakowie, obecnie na emeryturze. Urodzona w Krakowie, w 1968 roku uzyskała tytuł magistra historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1985 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych nadany przez Uniwersytet Jagielloński na podstawie pracy „ Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu” ,napisanej pod kierunkiem prof. Lecha Kalinowskiego. Dwukrotna stypendystka Fundacji Lanckorońskich.
W latach 2001 - 2012 prowadziła wykłady z historii tkaniny artystycznej na Uniwersytecie im. Jana Pawła II w Krakowie i w Studium Muzealnictwa UJ; od 2005 wykłada na wydziale scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach historię ubiorów i tkaniny artystycznej. Członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności; członek Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; członek Komitetu Kostiumologicznego CCICOM, w latach 2001-2005 sekretarz Polskiego Komitetu ICOM, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, w latach 1982-1990 wiceprezes Zarządu Głównego; prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata.
Komisarz wielu wystaw m.in.: „Kobierce tureckie” Kraków 1980; "Orient w sztuce polskiej" Kraków 1992; "Ormianie polscy. Niezależność i integracja" Kraków 2000; „Wachlarze Zachodu i Wschodu” Kraków 2001; "Sztuka perska" (współkomisarz) Warszawa i Kraków 2002; „Za modą przez wieki” Kraków 2003; w tym samym roku zorganizowała w Muzeum Narodowym w Krakowie pierwszą międzynarodową Konferencję Komitetu Kostiumologicznego ICOM „The Crossroads of Costume and Textikles in Poland”; „Kilimy i batiki z pracowni krakowskich (1900-1930)” „La moda en Polonia a traves de los siglos”, Salamanka 2008; Kraków 2004 „Sarmatyzm. Sen o potędze” Kraków 2010; „Złote czasy Rzeczypospolitej” Madryt 2011.
Autorka wielu publikacji, wśród których najważniejsze to: "Kobierce tureckie" Kraków 1985; "Kobierce perskie tzw. polskie. Studium nad budową i znaczeniem ornamentu w sztuce islamu" Folia Historiae Artium 1987; "Rola Ormian w kształtowaniu obrazu sztuki polskiej i sztuki w Polsce" Kraków 2000; "Katalog tkanin perskich” 2002; "Polski ubiór narodowy zwany kontuszowym" 2005; „Persian Sashes Preserved in Polish Collection” w: Carpets and Textiles in the Iranian World 1400-1700, Oxford 2010; artykuły w: Persian Art. From Polish Collections, Teheran 2013; Distant Neighbour Close Memories. ^00 Years of Turkish – Polish Relations, Istanbul 2014; redakcja „Kobierce anatolijskie z kolekcji Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu, Gdańsk2013; Udział w wydawnictwach Polskiego Instytutu Badań nad Sztuką Świata;
Autorka tekstu i redaktorka wydawnictwa po konferencji w Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu w 2008 r. „Tkaniny orientalne w Polsce- gust czy tradycja?” , Warszawa 2010; współredaktorka tomu wydanego po międzynarodowej konferencji „The art of the Artistic Relationships between Poland and Islamic Countries” Kraków 2011

Prelegenci | Eryk Bunsch

Eryk Bunsch

Eryk Bunsch

Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym. Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Realizował w muzeum siedem projektów rozwojowych z zakresu digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Od 2012 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 "Colour and Space in Cultural Heritage".
Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.

Prelegenci | Agnieszka Jaskanis

Agnieszka Jaskanis

Agnieszka Jaskanis

Główny Inwentaryzator Zbiorów, zajmuje się kompleksową informatyzacją w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Jest autorem systemu ewidencji i zarządzania zbiorami PMA (Oracle) oraz systemu digitalizacji muzealiów (4 D).
W latach 2001 i 2003 Państwowe Muzeum Archeologiczne zostało finalistą konkursu COMPUTERWORLD -"Lider Informatyki" z komentarzem: „w uznaniu dla osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych”.
Od roku 2000 - wykładowca studiów podyplomowych w zakresie muzealnictwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2011 wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Muzeologii Jest współautorem projektu standaryzacji opisu zbiorów muzealnych - SSWIM (Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej), opracowanego w ramach PK ICOM (International Council of Museum). Celem projektu było umożliwienie środowisku muzealnemu wymiany i udostępnienia w Internecie informacji o zbiorach.
Od 2000 roku współpracuje z przedstawicielami bibliotek i archiwów w budowaniu zasad i standardów udostępniania informacji o dobrach kultury przechowywanych w tych instytucjach. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach o tej tematyce.
W latach 2006- 2010 powołana w skład zespołu do spraw digitalizacji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2013 r. ekspert NIMOZ.
Jest autorem publikacji dotyczących ewidencji zbiorów muzealnych przy wykorzystaniu technik komputerowych oraz udostępniania informacji o zbiorach przez muzea, biblioteki i archiwa.

Prelegenci | Adam Kowalski

Adam Kowalski

Adam Kowalski

Absolwent kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego i Podyplomowego Studium Menedżerów Kultury Szkoły Głównej Handlowej, kurator projektów performatywnych, społecznych, edukacyjnych i wystawienniczych. Przez lata związany z Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu jako menedżer zespołu oraz Konferencji Tańca Współczesnego/Festiwalu Sztuki Tanecznej. Pomysłodawca i lider pierwszych edycji projektu Entree w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, producent spektakli plenerowych – m.in. „Jesus Christ Superstar”, „Skrzypek na dachu”. Kierując Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego w Katowicach brał udział w przygotowaniu wystawy stałej Centrum Scenografii Polskiej. Dyrektor artystycznym festiwalu Nowej Scenografii, kurator cyklu Mitologie Industrialnej Przestrzeni. Jako polski producent trzech edycji międzynarodowego projektu APAP (advancing performing arts project) współpracował m.in. z Cabula 6, Jeremim Xido, Michałem Zadarą, Antonio Tagliarinim, Gabrielą Vaz, Michaelem Nachbarem . Jako tour manager współpracował m.in. z Diversions- The Dance Company of Wales, Nai Ni Chen Dance Company, Compagnie Drift, Seanem Tuanem Johnem, Elshout and Handeler, En-Knap i wieloma innymi wykonawcami. Koncepcyjnie zaangażowany również w projekty „Larmo w Bogucicach”, „Kształt Rzeczy” i „Ten dwudziesty pierwszy roczek” Rafała Urbackiego. Pomysłodawca i współautor scenariusza widowiska „Rasa. Pieśni antracytu”.

Prelegenci | Krzysztof Lang

Krzysztof Lang

Krzysztof Lang

- absolwent Wydziału Konserwacji Dzieł Sztuki - UMK w Toruniu, studia i zrealizowana praca dyplomowa na kierunku scenografii teatralnej - ASP Warszawa oraz ukończone studia na kierunku kuratorskim - UJ Kraków
- długoletnie doświadczenie w pracy kuratora wystaw oraz w zakresie projektowo-wykonawczym w dziedzinach konserwacji zabytków architektury i sztuki, aranżacji wnętrz, projektowania i realizacji ekspozycji muzealnych oraz projektów scenograficznych - wystawiennictwo, teatr, telewizja, film
- bierze udział w projektach w charakterze kierownika lub członka zespołu - przykłady: Muzeum Katyńskie w Warszawie, Muzeum Mazowieckie w Płocku - ekspozycja stała "X Wieków Płocka", Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie - ekspozycja stała "Bajkowy Świat", Muzeum Przełomy w Szczecinie - scenariusz i koncepcja ekspozycji stałej, Muzeum w Stalowej Woli - ekspozycja stała "COP dla Przyszłości"
- bierze udział w zespołach scenariuszy merytorycznych i wystawienniczych,
- realizuje kuratorsko wystawy sztuki
- jest autorem i współautorem instalacji o charakterze wystawienniczym realizowanych w przestrzeni publicznej
- uczestniczy w konkursach architektonicznych i wystawienniczych - przykłady: konkurs na aranżację Pawilonu Polskiego, Biennale w Wenecji 2016, konkurs na aranżację nowej siedziby MSN w Warszawie, konkurs na aranżację Centrum Przełomy w Szczecinie
- jest autorem programu i kierownikiem studiów podyplomowych: Projektowanie Doświadczeń - Architektura, Design, Komunikacja w School of Form, Uniwersytet SWPS
- realizuje i dokumentuje dobre praktyki w instytucjach kultury w Polsce i za granicą
- współredaguje blog - Projektowanie Doświadczeń
- prowadzi zespół kreatywny Event Plus

Prelegenci | Maciej Lubocki

Maciej Lubocki

Wiceprezes MAE Multimedia Art and Education Sp. z o.o.; w latach 2012-2014 dyrektor Działu Ekspozycji Muzealnych w Qumak S.A. Od 2005 r. specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji multimedialnych projektów edukacyjnych dla podmiotów publicznych i prywatnych. W tym czasie zaprojektował kilkanaście koncepcji wystaw interaktywnych – był odpowiedzialny m.in. za realizację wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, a obecnie nadzoruje produkcję ekspozycji w Muzeum II Wojny Światowej.

Prelegenci | Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak

Krzysztof Walczak

Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z projektowaniem i praktycznym wykorzystaniem systemów multimedialnych, w szczególności systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, systemów zdalnego nauczania oraz szeroko rozumianymi zastosowaniami trójwymiarowej grafiki komputerowej i sieci semantycznej. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych w tych dziedzinach. Jest członkiem zarządów stowarzyszeń EuroVR Association oraz VSMM (International Society on Virtual Systems and Multimedia) oraz członkiem konsorcjum Web3D.

program
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78