centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
TECHNOLOGIE CYFROWE W TWORZENIU EKSPOZYCJI MUZEALNYCH
ROZWIĄZANIA INTERAKTYWNE, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, SYSTEMY OŚWIETLEŃ
Warszawa, 31.08.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad - Agnieszka Jaskanis

PROGRAM

31 sierpnia 2016 r.
10:00 Otwarcie seminarium, przedstawienie programu, przejęcie prowadzenia obrad.
10:15 Wykład: Ekspozycje muzealne - przestrzeń rzeczywista i wirtualna:
 • ekspozycja w przestrzeni muzealnej wspierana technologią informatyczną:
  1. jako efekt zastosowania technologii informatycznej w muzeum,
  2. jako efekt wykorzystania zasobów danych muzeum,
  3. jako element koncepcji wystawy.
 • ekspozycja w przestrzeni wirtualnej:
  1. jako efekt zastosowania technologii informatycznej w muzeum,
  2. jako efekt wykorzystania zasobów danych muzeum,
  3. jako projekt pre- i post- wystawy rzeczywistej,
  4. jaki samodzielny projekt,
  5. jako element edukacji,
  6. jako element tworzenia sieci wiedzy.
Agnieszka Jaskanis
(Główny Inwentaryzator Zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego)
11:00 Wykład: Uwarunkowania dawnych i współczesnych koncepcji ekspozycji muzealnych.
 • Omówienie uwarunkowań koncepcji ekspozycji: stałych i czasowych.
  1. Organizowanych dawniej.
  2. Współczesnych.
 • Uwarunkowania:
  1. Koncepcja- konfrontacja wizji i rzeczywistości.
  2. Wartość merytoryczna.
  3. Kryteria merytoryczne.
  4. Strategia
 • Organizacja
  1. Kwerendy
  2. Wybór obiektów.
  3. Prace z obiektami.
  4. Problemy konserwatorskie.
 • Rodzaje wystaw:
  1. Przestrzeń wystawowa.
  2. Środki wyrazu: głos, światło.
 • Koncepcja oprawy plastycznej:
  1. Czas trwania.
  2. Sprzęt – tutaj tez oświetlenie.
  3. Budżet
Poszczególne zagadnienia będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady z zachowaniem podziału na dawniej – możliwości współczesne w każdym z wymienionych punktów. Szczególny nacisk położony zostanie na bazy danych – inwentaryzacja; zbiory on line; słowniki.
Dr Beata Biedrońska-Słota
(historyk sztuki)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Techniki wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w zastosowaniach muzealnych:
 • wprowadzenie do technik wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR),
 • możliwości i praktyczne zastosowania systemów VR/AR,
 • użycie technik VR/AR do prezentacji treści muzealnych,
 • projektowanie wirtualnych eskpozycji muzealnych,
 • problemy i wyzwania związane ze stosowaniem technik VR/AR w kontekście muzealnym.
Dr hab. inż. Krzysztof Walczak
(Prof. nadzw. UEP Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
13:10 Case study: Projektowanie Doświadczeń - Architektura, Design, Komunikacja.
Percepcja poznawcza i zmysłowa jest jednym z ważniejszych wyzwań w post-technologicznym świecie. Emocje, wartości i treści osadzane są zarówno w architekturze „konstruowanej" jak i w pejzażu. W tym kontekście wyzwaniem staje się poszerzenie kompetencji projektanta - twórcy o projektowanie doświadczeń w dziedzinach architektury, designu i wystawiennictwa, a także w zakresie efektywnego udziału w zadaniach o charakterze interdyscyplinarnym.
Zagadnienia te stanowią podstawę do rozważań na temat projektowania nowoczesnego wystawiennictwa w tym rozwiązań interaktywnych.
Krzysztof Lang
(ekspert w dziedzinie wystawiennictwa, kurator)
13:50 Case study: Systemy audio-wideo na przykładzie ekspozycji stałej w Muzeum II Wojny Światowej:
 • Multimedialne technologie interaktywne:
  1. założenia sprzętowe – monitor, projektor, komputer,
  2. projekcja jako zagadnienie techniczne,
  3. technologie dotyku,
  4. pozostałe technologie interaktywne.
 • System zarządzania:
  1. założenia dla systemu i funkcjonalności,
  2. wymagania systemu,
  3. typy systemu.
 • Systemy nagłośnienia:
  1. system analogowy audio,
  2. system cyfrowy audio,
  3. niestandardowe sposoby nagłośnienia wnętrza.
 • Systemy oświetleniowe i ich wykorzystanie w ekspozycji.
Maciej Lubocki
(Wiceprezes MAE Multimedia Art and Education)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Wykorzystanie efektów pomiarów trójwymiarowych w tworzeniu ekspozycji muzealnej.
 • Podsumowanie obecnego stanu rozwoju trójwymiarowych technik digitalizacyjnych pod kątem oceny jakości wytwarzanych danych i możliwości ich wizualizacji.
 • Zakresy wykorzystania modeli trójwymiarowych w postaci: cyfrowych wizualizacji 2D, cyfrowych wizualizacji 3D oraz wydruków trójwymiarowych.
 • Przegląd możliwości prezentowania i udostępniania trójwymiarowych danych cyfrowych ze zwróceniem uwagi na zależność pomiędzy stopniem interaktywności tych danych, a ich jakością (stopień uproszczenia danych źródłowych).
 • Możliwości łączenia w jednej prezentacji danych trójwymiarowych o różnym stopniu jakości odwzorowania oraz łączenia danych trójwymiarowych z innymi typami zasobów cyfrowych dotyczących danego obiektu muzealnego.
 • Przykłady dużych projektów muzealnych obejmujących tworzenie danych trójwymiarowych.
Eryk Bunsch
(kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
15:30 Case study: Scenografia ekspozycji muzealnej a scenografia teatralna.
 • Scenografia – od plastyki teatralnej do przestrzeni performatywnych.
 • Relacje odbioru w widowiskach teatralnych i przestrzeniach wystawienniczych.
 • Specyfika scenografii jako obiektu muzealnego/obiektu narracji muzealnej.
 • Centrum Scenografii Polskiej i Teatr Projektów Jerzego Moskala – prezentacja i omówienie.
Adam Kowalski
(Centrum Scenografii Polskiej)
16:00 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78