centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XV edycja seminarium z cyklu MEDICA INFO
SYSTEMY INFORMACYJNE W SŁUŻBIE ZDROWIA
ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE
Warszawa, 21.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Andrzej Czubek

Andrzej Czubek

Andrzej Czubek

Od 25 lat zajmuje się systemami informacyjnymi/informatycznymi w ochronie zdrowia. Ukończył matematykę (specjalność metody numeryczne i programowanie komputerów) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2014 roku Kierownik Projektu wdrożenia Kompleksowego Systemu IT finansowanego ze środków UE w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.
W latach 1991-1998 uczestniczył w przygotowaniu i wdrożeniu Rejestru Usług Medycznych (RUM) z książeczką usług medycznych oraz z kartą elektroniczną pracując min. jako Kierownik Działu Systemów Informacyjnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
W okresie 1999-2006 pracował w pionie informatyki publicznego płatnika w opiece zdrowotnej:
– Lubelska Regionalna Kasa Chorych w Lublinie, m.in. jako Dyrektor Departamentu Informatyki,
– Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, m.in. jako Z-ca Dyrektora Biura Informatyki.
Od 2007 roku prowadzi samodzielną działalność współpracując z różnymi podmiotami na zasadach kontraktowych, w tym m.in.:
2007-2012: Dyrektor Sektora Ochrony Zdrowia w SAS Institute Polska w Warszawie,
2008-2010: Kierownik Projektu wdrożenia systemu IT w Szpitalu Powiatowym w Wołominie,
2011-2013: ekspert w Projekcie KIGmed.eu prowadzonym przez Krajową Izbą Gospodarczą,
2007-2016: konsultant ds. zarządzania informacją Izby Gospodarczej Medycyna Polska.
Prowadził zajęcia (Lublin, Warszawa; 1996-2006) na studiach podyplomowych dla menedżerów opieki zdrowotnej z zarządzania informacją i procesami informatyzacji. Autor 14 publikacji w pismach naukowych o problemach informatyzacji w sektorze zdrowia.
Aktualnie pełni następujące funkcje w instytucjach branżowych:
- Sekretarz Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej,
- Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Medycyna Polska,
- Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego.

Prelegenci | Mariola Malicka

Mariola Malicka

Mariola Malicka

"Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i jest radcą prawnym wpisanym na listę w OIRP w Warszawie. Tematyką ochrony danych osobowych zajmuje się od lat. Przez kilkanaście lat pracowała jako prawnik dla międzynarodowych warszawskich korporacji zapewniając min. opiekę w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualnie prowadzi własną kancelarię, która świadczy usługi swoim klientom w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami. Specjalizuje się w obsłudze firm z branży internetowej, kosmetycznej oraz medycznej. Przeprowadza szkolenia dla firm, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, pisze poradniki, udziela tematycznych wywiadów (np. Medical Tribune), a na co dzień prowadzi bloga www.przetwarzaniedanych.pl."

Prelegenci | Paweł Masiarz

Paweł Masiarz

RPaweł Masiarz

Od 2013 roku pracownik Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, specjalista architekt w Biurze Zarządzania Projektami. Główne obowiązki:
- rozwijanie Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA,
- budowa architektury korporacyjnej SIOZ,
- wsparcie kierowników projektów w dostarczaniu produktów specjalistycznych projektów.
W latach 2004 – 2014 pracownik Działu Informatyki Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Administrator systemów medycznych w szczególności do przetwarzania i archiwizacji obrazów medycznych w pracowniach diagnostycznych oraz planowania leczenia brachyterapii. Lider Sekcji Systemów Medycznych w Dziale Informatyki.
Projektant i wdrożeniowiec systemów medycznych.
Udział w projektach:
- Uruchomienie platformy regionalnej, wymiany danych między jednostkami służby zdrowia w woj. Świętokrzyskim w ramach projektu „e-Zdrowie w województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia – etap I”.
- Wdrożenie Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w ŚCO, w tym LIS, PACS, RIS
- Uruchomienie pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej oraz modernizacji Zakładu Medycyny Nuklearnej,
- Modernizacja pracowni mammograficznej do pracowni cyfrowej oraz uruchomienia Mobilnej Terenowej Pracowni Mammocytologicznej (mammocytobus),
Uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji i warsztatów, między innymi:
- RSNA, Chicago 2009,
- III Central European PACS School, Węgry 2007,
- European Congress of Radiology, Wiedeń 2007,
- International Training Workshop on Telemedicine Network Design, Development and Application, Chiny 2009,
- Advances In Health and Telemedicine International, Warszawa 2008,
- eHealth Week, Budapeszt 2011.
Organizacje:
- Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia,
- Polskie Towarzystwo Informatyczne,
- The International Society for Telemedicine & eHealth,
Zainteresowania: kolarstwo górskie, narciarstwo, podróże, psychologia ludzkich zachowań.

Prelegenci | Ryszard Mężyk

Ryszard Mężyk

Ryszard Mężyk

ZAWÓD : Informatyk – Organizacja Przetwarzania Danych
WYKSZTAŁCENIE : Magister - Szkoła Główna Finansów i Statystyki, Wydział Finansów,
specjalność: Organizacja Przetwarzania Danych; Warszawa 1970
KWALIFIKACJE : Doświadczenie we wszystkich fazach tworzenia systemów informatycznych. Obejmuje ono zarządzanie projektem, analizę, opracowywanie specyfikacji systemu na podstawie konsultacji z klientem, projekt systemu, przygotowanie dokumentacji technicznej i użytkowej oraz wdrożenie i utrzymanie systemu. Zastosowania statystyki. Nauczanie, informatyki oraz w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem, w tym szpitalem.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
1992 - nadal : Świętokrzyskie Centrum Onkologii – Kielce
1992 - 2013 Kierownik Działu Informatyki
Informatyzacja szpitala: budowa infrastruktury sieciowej, aplikacje użytkowe w poszczególnych obszarach działalności Centrum, w tym system monitorowania instalacji technicznych szpitala.
Utrzymanie w ruchu szpitalnego systemu informatycznego (sieć okablowania strukturalnego, aplikacje użytkowe, sprzęt komputerowy).
Analizy statystyczne w zakresie badań medycznych, głównie epidemiologii nowotworów.
2013 - nadal Pełnomocnik Dyrektora ds. Epidemiologii Nowotworów
Współpraca z International Agency Research on Cancer, International Association of Cancer Registries oraz European Network of Cancer Registries.
Udział w projektach Cancer Incidence on Five Continents, EUROCIM, ACISS, EUROCARE, EUROCHIP, CONCORD-2, RARECARE
1978 - 1992 : Politechnika Świętokrzyska – Kielce; Międzyuczelniane Centrum Informatyki
Dydaktyka, zastosowania statystyki w badaniach naukowych, wdrażanie systemów administracyjno-finansowych. Kierownik Sekcji Projektowania i Programowania Kierownik Pracowni Projektowo-Programowej Wspomaganie (obliczeniowe i analizy statystyczne) informatyczne własnych prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Uczelnię oraz programów węzłowych i resorowych w zakresie eksploatacji pojazdów i maszyn, prace na rzecz przemysłu w regionie kieleckim (budownictwo mieszkaniowe). Budowa systemów do wspomagania zarządzania Uczelnią. Realizacja na platformie ODRA 1300.
Nagroda Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława .Staszica w Kielcach za rozpowszechnianie kultury informatycznej -1989r.
1971 - 1978 : Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach – Ośrodek Przetwarzania Danych
Projektowanie, programowanie oraz wdrożenie i eksploatacja podsystemu kadrowo-płacowego dla FSC. IBM-360, DOS, PL/1.
Udział w projektach informatycznych:
2004 – 2006 „Zintegrowany Szpitalny System Informatyczny dla ŚCO” – Kierownik projektu
2005 – 2006 „E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej" – Kierownik zespołu ŚCO
2010 – 20013 „e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia-etap I” – Kierownik Projektu
Udział w projektach międzynarodowych z zakresu epidemiologii nowotworów:
1. CI5 – Cancer Incidence In Five Continents (edycje: VII,VIII, IX, X, XI)
2. EUROCARE (4, 5, 6) – Survival of cancer patients in
3. EUROCIM (Europe: Cancer Incidence and Mortality)
4. ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System
5. GLOBOCAN (Cancer Incidence and Mortality Worldwide)
6. EUROCHIP (European Cancer Heath Indicator Project
7. RARECARE (Surveillance of rare cancers in Europe)
8. CONCORD-2 (Global Surveillance of Cancer Survival)
Organizacje:
1. Międzynarodowa Organizacja Badań nad Rakiem - International Agency Research on Cancer (IARC),
2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rejestrów Nowotworowych - International Associacion of Cancer Registries (IACR),
3. Europejska Sieć Rejestrów Nowotworowych - European Network of Cancer Registries (ENCR),
4. PTTM – Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia
5. PTI – Polskie Towarzystwo Informatyczne
Nagrody i wyróżnienia:
1989 - Nagroda Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława Staszica w Kielcach za rozpowszechnianie kultury informatycznej,
2006 - Lider Informatyki 2006 w Kategorii organizacje użyteczności,
2007 – Lider OSOZ w kategorii współpraca międzynarodowa dla zdrowia,
2006 - Finalista i wyróżnienie specjalne CIO,
2013 – Finalista Lider Informatyki 2013 w kategorii ochrona zdrowia oraz finalista CIO 2013.

Prelegenci | Marcin Pusz

Marcin Pusz

Marcin Pusz

Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.
informatyk, certyfikowany specjalista HL7 CDA i RIM, doradca CSIOZ w Projekcie P1, ekspert Polskiej Izby Informatyki Medycznej, członek Zespołu przy Ministrze Zdrowia do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Prelegenci | Agnieszka Sieńko

Agnieszka Sieńko

Jest radcą prawnym a także asystentem w Zakładzie Medycznych Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 11 lat nierozerwalnie związana z ochroną zdrowia. Współpracowała z Branżowa Kasą Chorych dla Służb Mundurowych. Była także zatrudniona w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Aktualnie jako praktykujący radca prawny obsługuje podmioty lecznicze. Jest autorką wielu publikacji z zakresu prawa ochrony zdrowia - w tym książkowych. Jest doświadczonym trenerem, szkoleniowcem i nauczycielem akademickim.

Prelegenci | Paweł Skibowski

Paweł Skibowski

Paweł Skibowski

Od 8 lat zajmuje się systemami informacyjnymi/informatycznymi w ochronie zdrowia. Ukończył studia wyższe na kierunku zarządzanie. Informatyka jest jego pasją i profesją wyuczoną poprzez praktykę.
Administrator Aplikacji Medycznych i statystyk medyczny:
2008-2015: Dział Rejestru Usług Medycznych w SZPZLO Warszawa – Wawer,
2015-2016: Zespół IT w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie.
Administrował/administruje następującymi aplikacjami medycznymi (przychodnia/szpital):
- KS-SOMED (system obsługi przychodni) firmy KAMSOFT,
- KS-SOLAB (system obsługi laboratorium) firmy KAMSOFT,
- MEDICOM (system diagnostyki obrazowej),
- MEDIQUS (przychodnia/szpital) firmy Gabos Software,
- Szpitalny Portal Informacyjny - e-usługi.
Członek Zespołu Projektowego wdrażania Systemu Usług Informatycznych w SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie (2015/2016).
Konsultant ds. wdrożeń systemów medycznych Izby Gospodarczej Medycyna Polska (2015).

Prelegenci | Kajetan Wojsyk

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.
W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.
Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Prelegenci | Piotr Welenc

Piotr Welenc

Piotr Welenc

Wykładowca, trener i konsultant. Posiada certyfikaty CISA, CICA, CGEIT, CRISC, Quality Assurance Accreditation/Validation. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce i zagranicą zagadnienia audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, audytu IT, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego. Przeprowadza audyty w szpitalach. Wcześniej był głównym specjalistą w Departamencie Audytu Wewnętrznego NBP oraz Zespole Zarządzania Strategicznego. Był wicedyrektorem ds. Planowania i Zarządzania Ryzykiem w Departamencie Audytu Wewnętrznego ZUS. Obecnie jest Dyrektorem rozwoju rynku Governance-Risk-Compliance (GRC) w Wolters Kluwer SA.

Prelegenci | Paweł Zdanowski

Paweł Zdanowski

Paweł Zdanowski

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2013 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym WUM. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (w języku polskim i angielskim) z zakresu medycyny nuklearnej. Jest autorem publikacji poświęconym: farmakoekonomice, aplikacjom medycznym, diagnostyce choroby niedokrwiennej serca oraz reakcjom alergicznym na środki kontrastowe.

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78