centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XV edycja seminarium z cyklu MEDICA INFO
SYSTEMY INFORMACYJNE W SŁUŻBIE ZDROWIA
ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE
Warszawa, 21.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Dr Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowa

PROGRAM

21 kwietnia 2016 r.
10:00 Case study: Problemy wdrażania szpitalnych systemów IT finansowanych ze środków UE.
Wybrane problemy wdrażania szpitalnych systemów IT finansowanych ze środków UE zostaną przedstawione z perspektywy Kierownika Projektu ze strony Beneficjenta. Zostaną one ujęte w trzech powiązanych wątkach:
- wdrożenie jako proces wprowadzania nowych narzędzi i rozwiązań IT,
- wdrożenie w aspekcie współpracy Beneficjenta z jednostką nadzorująco-finansującą,
- wdrożenie jako początek zmiany organizacji (szpitala) funkcjonalnej i strukturalnej.
Autor w latach 2014-2015 odpowiadał za realizację w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie 2 projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO woj. Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet 2. Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza, Działania: 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. 2.2 Rozwój e- usług. W ramach każdego z 3 wyróżnionych wątków informatyzacji zostaną omówione kluczowe uwarunkowania (ryzyka) i czynniki (działania) zarządzania tym złożonym procesem na konkretnych przykładach.
Doświadczenia (pozytywne i negatywne) autora wskazują, że każdy z w/w wątków wymaga innego podejścia (metody i narzędzia) oraz właściwej (dynamicznej) zmiany akcentów. Koncentracja na aspekcie informatycznym (naturalna w pierwszej fazie) nie może przesłonić wątku formalnego dominującego we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
Faktycznym sukcesem informatyzacji są dopiero trwałe zmiany optymalizujące funkcjonowanie lub strukturę szpitala. Są z natury odległe, ale ich inicjowanie należy (co bardzo trudne) wprowadzać już w początkowej fazie widocznych (nowe komputery!) przekształceń.
Andrzej Czubek
(Przewodniczący Rady, Izba Gospodarcza Medycyna Polska, Kierownik Projektu wdrożenia Kompleksowego Systemu IT w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie)
Paweł Skibowski
(Izba Gospodarcza Medycyna Polska, Konsultant ds. wdrożeń systemów medycznych SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie Administrator Aplikacji HIS)
10:40 Wykład: Niedoskonałości systemów informacyjnych sektora ochrony zdrowia:
 • Określenie granic systemu informacji w ochronie zdrowia.
 • Elementy składowe systemów informacyjnych ochrony zdrowia.
 • Rola państwa oraz samorządów zawodowych w budowie dziedzinowego systemu informacji
 • Znaczenie jakości i kompletności informacji w ochronie zdrowia dla sprawności leczenia
 • Potencjalne możliwości wspomagania ochrony zdrowia przez prawidłowo tworzone systemy wspierające pracowników medycznych i pacjentów.
Dr Kajetan Wojsyk
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowa)
11:20 Case study: Świętokrzyski System Informacji Medycznej jako zintegrowana platforma wymiany danych medycznych.
 • potrzeba powstania systemu,
 • zakres funkcjonalny systemu
 • wykorzystane standardy,
 • doświadczenia i ograniczenia w budowie regionalnych systemów informacji medycznej,
 • potencjalne korzyści,
 • elementy innowacyjne systemu.
Ryszard Mężyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Paweł Masiarz, Polskie Towarzystwo Telemedycyny
12:00 Prezentacja Sponsora Forum.
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: Zaawansowana aplikacja informatyczna wspierająca system informacyjny ochrony zdrowia - Electronic Health Record:
 • praktyczne zalety wykorzystania EHR,
 • wymogi techniczno-administracyjne dla właściwego wdrożenia i wykorzystania aplikacji,
 • standardy i normy zabezpieczenia wymiany danych wrażliwych,
 • ocena finansowa wdrożenia oprogramowania,
 • zastosowanie na świecie (różne „rodzaje” EHR).
dr Paweł Zdanowski
(Zakład Medycyny Nuklearnej, Centralny Szpital Kliniczny WUM)
13:30 Prezentacja: Progmedica - system zarządzania zgodnością w szpitalu.
Piotr Welenc
(Dyrektor rozwoju rynku Governance-Risk-Compliance (GRC) w Wolters Kluwer SA.)
13:50 Prezentacja: Analiza potencjalnych alternatyw dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego w elektronicznej dokumentacji medycznej:
 • problemy związane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • przegląd narzędzi wprowadzanych rozporządzeniem eIDAS,
 • analiza alternatyw z zaznaczeniem skutków ich stosowania.
Marcin Pusz
(Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład i konsultacje: Aspekty prawne systemów informacyjnych sektora medycznego. Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji ustawy o systemie informacyjnym w ochronie zdrowia (obowiązującej od 12/12/2015). Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego ( z grudnia 2014 r) dotyczącego rejestrów medycznych (określanie zakresu przedmiotowego rejestrów oraz utworzenie katalogu przetwarzanych w nich danych).
 • Przegląd zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia - porządkowanie procesu cyfryzacji.
 • Przegląd zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia - porządkowanie procesu cyfryzacji.
 • Telemedycyna:
  1. śladem technologii i praktyki,
  2. czynności zawodowe medyków w ramach telemedycyny- zakres modyfikacji,
  3. odpowiedzialność za świadczenia zdrowotne realizowane "na odległość".
 • Reglamentacja rejestrów medycznych:
  1. ustawowe ograniczenie zakresu przedmiotowego,
  2. tryb tworzenia,
  3. zakres danych przetwarzanych w rejestrach,
  4. nadzór nad rejestrami.
Mec. Agnieszka Sieńko
(Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
15:40 Wykład i konsultacje: Umowy z NFZ a ochrona danych osobowych. Bezpieczeństwo danych medycznych przy outsourcingu usług medycznych do firm zewnętrznych. Procedury ochrony danych w przypadkach śmierci pacjentów:
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przez świadczeniodawców umów zawartych z NFZ:
  1. Przedmiot umowy z NFZ.
  2. Zakres informacji gromadzonych w związku realizacją umów przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania.
  3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją umów z NFZ w świetle przepisów o ochronie danych osobowych i szczegółowe obowiązki świadczeniodawców w tym zakresie.
  4. Korzystanie przez świadczeniodawców z podwykonawcow w zakresie umowy zawartej z Funduszem i związane z tym obowiązki w zakresie powierzenia danych do przetwarzania.
 • Outosourcing usług w sektorze ochrony zdrowia:
  1. Potrzeba zlecania procesów przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym wyspecjalizowanym w tym zakresie podmiotom.
  2. Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z outsourcingiem usług .
  3. Nowelizacja ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  4. Przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej dla modelu Outsourcing.
 • Procedury ochrony danych w przypadkach śmierci pacjentów.
  Śmierć pacjenta i ochrona jego danych w świetle tajemnicy medycznej oraz przepisów o ochronie danych osobowych
Mariola Malicka
(radca prawny)
16:30 Zakończenie seminarium.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78