centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH
Warszawa, 30.08.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Aneta Drabek

Aneta Drabek

Aneta Drabek

Pracownik Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Zawodowo zajmuje się bazami danych: ich tworzeniem, przygotowaniem informacji, a także szkoleniem użytkowników w zakresie wykorzystania źródeł informacji. Jest współtwórcą bazy Arianta – która gromadzi informacje o naukowych i branżowych polskich e-czasopismach. Prowadzone przez Anetę Drabek badania skupione są wokół bibliometrii (zwłaszcza oceny czasopism, analizy cytowań oraz wykorzystania wskaźników bibliometrycznych w polityce naukowej), a także czasopism elektronicznych.

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Grzegorz Liśkiewicz

Pracuje jako Adiunkt na Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w maszynach przepływowych i mechanice płynów. Ukończył doktorat na Politechnice Łódzkiej oraz University of Strathclyde. Odbywał staże naukowe w University of Leeds oraz Oxford University. Ukończył dwa kierunki studiów magisterskich, dwukrotnie nagrodzony stypendium Ministra, nagrodą dla najlepszego absolwenta oraz innymi nagrodami, w tym za wkład w popularyzację nauki i najlepszy artykuł. Jest członkiem American Society of Mechanical Engineering, Institute of Physics oraz The Institution of Engineering and Technology.
Grzegorz posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako edytor, recenzent i autor. Pełnił rolę Coordinating Editor w Open Engineering gdzie nadzorował przebieg procesu peer-review oraz podejmował decyzję o akceptacji/odrzuceniu artykułów. Regularnie recenzuje artykuły dla czasopism z energetyki oraz mechaniki płynów. Jest współautorem poradnika “Wprowadzenie do Efektywnego Publikowania Naukowego”. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z publikowania naukowego dla doktorantów. Pasjonat fotografii, muzyki oraz jazdy na nartach.
Doświadczenie w dziedzinie czasopism naukowych:
• Redaktor: Open Engineering, Springer;
• Redaktor wydania specjalnego dla wydawnictwa Springer;
• Recenzent: Tribology: Materials, Surfaces & Interfaces, Maney Publishing;
• Recenzent: Applied Energy, Elsevier;
• Recenzent: Archive of Mechanical Engineering, PAN.

Prelegenci | Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, uczeniem się kompetencji informacyjnych i praktykami informacyjnymi.
Prowadzi bloga: http://edukacjainformacyjna.pl

Prelegenci | Sylwia Ufnalska

Sylwia Ufnalska

Sylwia Ufnalska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magister biologii i filologii angielskiej. Studiowała także na uczelniach zagranicznych: Trinity College w Dublinie (botanika, 1990-1991) oraz Central European University w Budapeszcie (nauki o środowisku i polityka środowiskowa, 1994). Od ponad 20 lat zajmuje się zawodowo tłumaczeniem i redagowaniem artykułów naukowych, głównie z zakresu biologii i dziedzin pokrewnych. Jest też autorką publikacji dotyczących tłumaczeń naukowych oraz skutecznej wymiany informacji pomiędzy naukowcami. W 2009 r. została członkiem zarządu European Association of Science Editors (EASE Council) i zainicjowała opracowanie "EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles". Ten zwięzły zbiór wskazówek dla naukowców przygotowujących artykuły naukowe oraz ich tłumaczy ukazał się po raz pierwszy w 2010 r. i odtąd co roku jest aktualizowany (dostępny bezpłatnie w ponad 20 językach, http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines).

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78