centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
OCENA I ROZWÓJ CZASOPISM NAUKOWYCH
PODNOSZENIE JAKOŚCI I STANDARDÓW WYDAWNICZYCH
Warszawa, 30.08.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Ocena czasopism naukowych jest jednym z najważniejszych narzędzi ewaluacyjnych w polskim systemie polityki naukowej. Punkty przyznawane za publikacje w czasopismach odgrywają kluczową rolę w przyznaniu kategorii naukowej. Nieustannie zmieniające się zasady, bazy danych oraz regulacje prawne sprawiają, że redakcje muszą cały czas sprawdzać, co uległo zmianom. Nasze seminarium ma na celu pokazanie wydawcom, naukowcom i redaktorom, jakie są aktualnie obowiązujące w 2016 r. zasady oceny czasopism naukowych oraz pokazanie tego, jak rozumieć i intepretować najważniejsze zapisy. Równie ważne będzie przedstawienie, w jaki sposób można skutecznie zgłosić czasopismo do najważniejszych baz indeksujących.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

30 sierpnia 2016 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład: Prawne i organizacyjne uwarunkowania oceny czasopism w Polsce
 • Rola „Wykazu czasopism punktowanych” w procesie Kompleksowej Kategoryzacji Jednostek Naukowych w Polsce.
 • Aktualnie obowiązujące uwarunkowania oceny czasopism.
 • Budowa „Wykazu czasopism punktowanych”.
 • Algorytmy punktowania czasopism z części A, B i C.
 • Ocena ekspercka jako trzeci wymiar oceny czasopism naukowych.
 • „Punkty ministerialne” a jakość i rozwój czasopism naukowych
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
11:00 Wykład: Warunki zgłoszenia czasopisma do bazy Web of Science Core Collection oraz bazy SCOPUS
 • Rola indeksowania czasopism w międzynarodowych bazach danych.
 • Scopus:
  1. minimalne kryteria kwalifikacyjne (etap I),
  2. ocena czasopism (etap II),
  3. polskie czasopisma w Scopusie,
  4. jak sprawdzić, czy czasopismo jest cytowane w bazie?
 • Web of Science Core Collection:
  1. kryteria selekcji,
  2. polskie czasopisma w Web of Science Core Collection,
  3. 2 etapy wprowadzania czasopisma do WoS CC,
  4. jak sprawdzić, czy czasopismo jest cytowane w bazie?
dr Aneta Drabek
(Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Jak wdrażać i utrzymywać standardy etyczne w czasopiśmie naukowym
 • Ogólne zasady etyczne w publikowaniu naukowym:
  1. etyczne postępowanie autorów,
  2. etyczne postępowanie recenzentów,
  3. etyczne postępowanie redaktorów.
 • Czemu służą standardy etyczne w czasopiśmie naukowym.
 • Zalecenia Committee on Publication Ethics:
  1. ogólne zalecenia,
  2. diagramy postępowania.
 • Wybrane studia przypadków reagowania czasopisma na nierzetelne postępowanie autorów.
 • Upowszechnianie zasad etycznego publikowania przez wydawnictwa naukowe.
 • Problemy związane z utrzymywaniem standardów etycznych.
mgr Ewa Rozkosz
(Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)
13:30 Wykład i dyskusja: Podnoszenie jakości czasopisma poprzez efektywny system recenzji - peer-review game:
 • System Peer Review jako gra - wyjaśnienie reguł.
 • Elementy systemu peer – review.
 • Uczestnicy gry: Redaktor, Autor, Recenzenci.
 • Desk Rejection: eliminowanie artykułów niskiej jakości.
 • Paper Accepted: cel do którego wszyscy dążymy.
dr Grzegorz Liśkiewicz
(Amber Editing)
14:40 Przerwa
15:00 Wykład: Jak redaktor możne podnosić jakość publikowanych artykułów – dobre praktyki
 • Odpowiedzialność redaktorów za jakość publikacji.
 • „Złote zasady” EASE dla redaktorów czasopism naukowych.
 • Główne zalecenia dla redaktorów naukowych.
 • Skąd zdobyć wartościowe prace?
 • Czy należy publikować „negatywne” wyniki badań?
 • Dobry tytuł i abstrakt – klucze do sukcesu.
 • Poprawne cytowanie podstawą wiarygodności.
 • Błędy i niedopatrzenia – wdrażanie skutecznych strategii zapobiegawczych.
 • Jak promować swoje czasopismo?
 • Uwagi końcowe.
mgr Sylwia Ufnalska
(mgr biologii i filologii angielskiej, członek zarządu European Association of Science Editors (EASE Council))
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78