centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
OTWARTY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH A WYTYCZNE „HORYZONTU 2020”
Warszawa, 02.06.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Wojciech Fenrich

Wojciech Fenrich

Wojciech Fenrich

Pracuje w Centrum Otwartej Nauki, będącym częścią Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent socjologii i filozofii na UW, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor raportu “Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17). Współtłumacz i koordynator polskiego przekładu książki Petera Subera „Otwarty dostęp” (http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=14).

Prelegenci | Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki

Filozof, komunikolog i bloger, który zajmuje się teorią komunikacji oraz bloguje o komunikacji naukowej (Warsztat badacza). Wspiera ruch Otwartej Nauki. Od wielu lat współpracuje z wydawnictwami i redakcjami czasopism naukowych. Doradza redakcjom w zakresie całego procesu wydawniczego: od zakładania periodyku do aplikowania na wykaz czasopism punktowanych. Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz na Politechnice Poznańskiej (projekt "Czas Zawodowców"). Jest członkiem IV kadencji Rady Młodych Naukowców (organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania). Został wpisany na listę ekspertów Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie edukacji medialnej.

Prelegenci | Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Ewa Aleksandra Rozkosz

Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Na co dzień zajmuje się rejestracją dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej uczelni (baza PUB oraz Polska Bibliografia Naukowa) oraz doradza w zakresie naukometrii i bibliometrii. Zwolenniczka cyfryzacji humanistyki i otwartego dostępu. Założycielka instytucjonalnego repozytorium oPUB. Współautorka polskiej wersji Open Journal Systems. Współpracuje z redakcjami wielu czasopism naukowych. Naukowo zajmuje się naukometrią, uczeniem się kompetencji informacyjnych i praktykami informacyjnymi.
Prowadzi bloga: http://edukacjainformacyjna.pl

Prelegenci | Lidia Stępińska-Ustasiak

Lidia Stępińska-Ustasiak

Lidia Stępińska-Ustasiak

Pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku pracy w ICM odpowiadała za komunikację dotyczącą Open Access w Platformie Otwartej Nauki oraz pełniła funkcję National Open Access Desk w europejskim projekcie OpenAIRE, stworzonym przez Komisję Europejską aby usprawnić dostęp do publikacji i danych badawczych. Rzeczniczka otwartości w nauce, przygotowuje działania komunikacyjne, edukacyjne i szkolenia na ten temat. Działa również w prezydium Koalicji Otwartej Edukacji. Współautorka raportów “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=13 oraz „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” http://pon.edu.pl/index.php/nasze-publikacje?pubid=17

Prelegenci | Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. W l. 1996-1999 r. pracowała w BG Akademii Rolniczej w Lublinie; w l. 1999-2000 prowadziła bibliotekę kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna w Warszawie. Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells). Przez rok pracowała również w bibliotece Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luxemburgu. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB i serii Materiały konferencyjne EBIB.
Barbara Szczepańska przez wiele lat była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. Na zlecenie SBP opiniowała projekty nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademckim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78