centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXII seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
OTWARTY DOSTĘP DO PUBLIKACJI NAUKOWYCH A WYTYCZNE „HORYZONTU 2020”
Warszawa, 02.06.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Programy naukowe w ramach „Horyzontu 2020” kładą istotny nacisk na upowszechnianie wyników i ich popularyzację. Wyniki powinny być nie tylko opublikowane, ale również muszą być upowszechnione w formie otwartego dostępu. Instytucje naukowe oraz kierownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad wskazanych przez Parlament Europejski. Na seminarium zaproszeni eksperci przedstawią, w jaki sposób efektywnie i zgodnie z przepisami prawnymi tworzyć infrastrukturę potrzebną do upowszechniania i deponowania publikacji, odpowiedzą na pytania związane z przestrzeganiem praw autorskich do publikowanych utworów naukowych oraz zaprezentują, w jaki sposób można wykorzystać repozytorium do realizacji wymogów „Horyzontu 2020” i promocji wyników naukowych.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

2 czerwca 2016 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
10:10 Wykład wprowadzający: Otwarty dostęp i otwarta nauka – jak funkcjonuje współczesna komunikacja naukowa:
 • Otwartość w nauce czy otwarta nauka?
 • Rola komunikacji w nauce.
 • Czym jest otwarty dostęp?
 • Trzy obszary otwartej nauki: otwarty dostęp, otwarte dane, nauka obywatelska.
 • Korzyści z wdrażania otwartego dostępu do publikacji naukowej.
 • Jak minimalizować zagrożenia związane z otwartym dostępem.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
11:00 Wykład: Jak zapewnić infrastrukturę do upowszechniania wyników badań w otwartym dostępie. Wymagania „Horyzontu 2020”:
 • Otwarty dostęp do publikacji i wyników badań w Horyzoncie 2020 – co i w jaki sposób powinni udostępniać beneficjenci.
 • Infrastruktura OpenAIRE – jaka jest jej rola i jak z niej korzystać.
 • Repozytoria instytucjonalne a infrastruktura OpenAIRE:
  1. Spełnienie warunków technicznych w zakresie zgodności z OpenAIRE.
  2. Rejestracja w OpenAIRE.
 • Ogólne repozytoria publikacji i danych.
 • Tworzenie repozytorium instytucjonalnego – podstawy.
Lidia Stępińska-Ustasiak
(Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Umieszczanie publikacji w repozytorium a wytyczne „Horyzontu 2020”
 • Jakie są wymogi programu względem sposobu udostępniania wyników badań?
 • Jak należy rozumieć terminy dotyczącego otwartego dostępu do wyników badań użyte w dokumentach programowych?
 • Jakie są zobowiązania beneficjentów oraz w zakresie udostępniania:
  1. publikacji,
  2. danych badawczych.
 • Techniczne zalecenia dotyczące upowszechniania publikacji w repozytoriach:
  1. Jakie wybrać właściwe repozytorium do archiwizacji?
  2. Jakie warunki muszą spełniać metadane publikacji w repozytorium?
 • Jaka wersja publikacji i w jakim formacie powinna zostać zarchiwizowana w repozytorium?
Ewa Rozkosz
(Dyrektor Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)
13:50 Wykład: Prawne aspekty otwartego dostępu – jak efektywnie upowszechniać publikacje
 • wytyczne programu Horizon:
  1. otwarty dostęp do publikacji naukowych,
  2. otwarty dostęp do danych naukowych,
 • narzędzia do uwalniania publikacji naukowych:
  1. polityka wydawnictwa (preprinty/ postrpinty, embargo),
  2. polityka instytucji macierzystej (regulaminy i wytyczne),
  3. repozytorium – dozwolony użytek,umowa licencyjna lub licencje Creative Commons,
  4. umowy licencyjne na elektroniczne bazy danych – prawa autorów.
Barbara Szczepańska
(Kierownik Biblioteki i Zasobów Informacyjnych Kancelaria Prawna Hogan Lovells)
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Mity a niebezpieczeństwa otwartego dostępu – perspektywa jednostki naukowej i autora.
Gdyby choć połowa mitów dotyczących otwartego dostępu do publikacji naukowych miała pokrycie w rzeczywistości, w ciągu ostatnich kilkunastu lat musielibyśmy już zyskać pewność, że modele otwarte są całkowitym nieporozumieniem. Dzieje się jednak odwrotnie i coraz więcej uczelni czy instytucji finansujących badania nie tylko wspiera działania na rzecz otwartości, ale wręcz wymaga od swych pracowników i beneficjentów zapewnienia otwartego dostępu do dzieł naukowych stanowiących rezultat realizowanych badań. Powstają nowe otwarte czasopisma oraz otwarte repozytoria pozwalające autorom na samodzielne deponowanie tekstów swoich publikacji, a kolejne tradycyjne czasopisma naukowe przechodzą na model otwarty.
Istniejących mitów nie należy jednak ignorować ani odnosić się do nich lekceważąco, bardzo rzadko bowiem głoszone są w złej wierze, a dużo częściej stanowią uboczny skutek szczerych prób odnalezienia się w gąszczu tego, co nowe i nie do końca poznane. Dlatego też swoje wystąpienie poświęcę właśnie najpopularniejszym mitom związanym z otwartym dostępem do publikacji naukowych dotyczącym jednostek naukowych i autorów. Szczególną uwagę zwrócę przy tym na te momenty, w których istotnie należy zachować ostrożność planując instytucjonalne i indywidualne działania.
Wojciech Fenrich
(Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78