centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXIV seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
MUZEA W FORMULE SMART
GLAM, MEDIA INTERAKTYWNE, ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ
Warszawa, 23.03.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

23 marca 2016 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Nowe technologie a sektor GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea).
Chociaż zmiany, jakie przyniósł ze sobą internet i rozwój nowych technologii mają swoich entuzjastów i sceptyków, nie sposób zaprzeczyć, że na przestrzeni ostatniej dekady pod ich wpływem znacząco zmieniły się metody produkcji i dystrybucji informacji oraz nasze sposoby interakcji z nimi. Misja instytucji kultury - w tym zwłaszcza instytucji sektora GLAM, które od wieków odpowiedzialne są za gromadzenie, przechowywanie i upowszechnianie dziedzictwa - dzięki technologii nabrała nowego znaczenia, a instytucje mają do dyspozycji nowe narzędzia, by móc ją realizować. Zmiany te są źródłem ogromnego potencjału, ale też stawiają przed instytucjami wiele wyzwań, z którymi wcześniej nie musiały się mierzyć. Nie są to jedynie wyzwania natury technologicznej, ale także prawnej i instytucjonalnej, które często wymagają przemyślenia i zrewidowania własnej strategii, wizji oraz sposobu budowania relacji z odbiorcami. Technologia stanowi bowiem rezerwuar możliwych środków i narzędzi, które mogą posłużyć instytucji do realizowania zdefiniowanych przez nią celów, nie jest ona jednak - i nie powinna być - celem samym w sobie. Wobec bogactwa możliwości i rozwiązań, wyzwaniem staje się więc sam proces w selekcji narzędzi i technologii, które najlepiej odpowiadają potrzebom i celom danej instytucji. Tego, w jaki sposób instytucje mogą efektywnie korzystać z potencjału dostępnych rozwiązań dla realizowania własnej misji i zmacniania swojej społecznej roli, tworząc platformy i narzędzia, służące zarówno ich odbiorcom, jak i im samym, dotyczyć będzie to wystąpienie.
Aleksandra Janus
12:00 Prezentacja Sponsorska: Wykorzystanie nowoczesnych technologii w instytucjach kultury:
 • jakie narzędzia,
 • jakie korzyści i ograniczenia,
 • możliwości finansowania,
 • przykłady realizacji.
Patryk Zaręba
(kierownik projektów, MobileMS)
12:30 Przerwa
12:50 Wykład: Augemented Reality - uwarunkowania technologiczne i możliwości zastosowania w muzeach.
 • Skąd się wzięła i czym jest rozszerzona rzeczywistość?
 • Jaki sprzęt jest potrzebny do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości?
 • Jak rozszerzona rzeczywistość może uatrakcyjnić wizyty w muzeach?
 • Przykłady ciekawych zastosowań rozszerzonej rzeczywistości w muzeach.
 • Wirtualna rzeczywistość - pójdź do muzeum bez wychodzenia z domu.
Dawid Kosiński
(Spider's Web)
13:40 Prezentacja: Trudne wybory. Jak odnaleźć się w gąszczu nowoczesnych technologii?
Pracownicy instytucji kultury coraz częściej stają przed koniecznością selekcji nowych technologii, które najlepiej wpiszą się w oczekiwania i potrzeby danej placówki. Wybór nie zawsze jest jednak oczywisty. Czym się zatem kierować? W jaki sposób dokonywać trafnych wyborów, by w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w nowych technologiach? Prezentacja wskażę wybrane klucze selekcji pomocne przy podejmowaniu decyzji.
Łukasz Marzec, Renata Pernak
(Movitech)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Aplikacja wykorzystująca technologię iBeaconu w Muzeum Neonu:
 • iBeacony, dzialanie i wymagania.
 • Wdrożenie w Muzeum Neonow: napotkane problemy i rozwiązania.
 • iBeacony - praktyczne zastosowania.
Sebastian Suchanowski
(Synappse)
15:10 Case study: Wystawa „ 4 wymiAR Muzeum”:
 • prezentacja eksponatów muzealnych za pomocą Rozszerzonej Rzeczywistości na konkretnych przykładach,
 • zwiedzający, a rozszerzona rzeczywistość/nowe technologie,
 • obiektywna ocena wystawy czasowej 4 wymiAR Muzeum.
Joanna Szarata
(Laboratorium 3D, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie)
15:40 Case study: Projektowanie interaktywnej ekspozycji muzealnej:
 • Organizacyjne aspekty projektowania, czyli – jak się przygotować:
  1. Etapy powstawania ekspozycji – ogólna charakterystyka,
  2. procedury formalno-prawne wyboru projektanta i wykonawcy (typy, wady i zalety),
  3. materiały wyjściowe.
 • Projektowanie ekspozycji:
  1. typy dokumentów: wstępna koncepcja, koncepcja, projekt (budowlany i) wykonawczy,
  2. zakres prac: projekt aranżacji (scenografia), projekt audio-wideo (w tym nowoczesne technologie), projekt aplikacji i systemu zarządzania,
  3. otoczenie prawne (ekspertyzy, pozwolenia, akty prawne itp.).
 • Harmonogram prac.
Katarzyna Trojanek
(MAE Multimedia Art & Education)
16:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
program
prelegenci
sponsor
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78