centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa – Miedzeszyn, 13 - 14.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Witold Abramowicz

Witold Abramowicz

Witold Abramowicz

Jest profesorem zwyczajnym ekonomii, doktorem habilitowanym matematyki i inżynierem. Kieruje Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z Big Data, analizą danych, systemami informacyjnymi zarządzania oraz systemami wyszukiwawczymi. Jest szefem SmartBrain – Smart and Big Data Research and Innovation Center, Visionary Member SAP UA oraz Academic Board SAP DACH. Pracował przez kilkanaście lat na czołowych uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Jest autorem, współautorem i redaktorem 44 książek; ponad 300 recenzowanych publikacji. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych UE, a także finansowanych ze środków przemysłu oraz polskich organizacji wspierających badania i innowacje. Jest członkiem rad naukowych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych (m.in. Business & Information Systems Engineering, AIS Transactions on Enterprise Systems, Journal of Service Science, Management, Engineering and Technology, Enterprise Modelling and Information Systems Architectures - An International Journal), kierował 28 międzynarodowymi konferencjami naukowymi oraz uczestniczył w ponad 400 komitetach programowych innych konferencji na całym świecie. Był promotorem dwudziestu doktoratów. Recenzował profesury i doktoraty w Australii, Austrii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii, Polsce i Szwajcarii. Jest vice prezesem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Ma także doświadczenie w pracy w zagranicznych firmach doradczych oraz polskim i zagranicznym przemyśle, m.in. jako prezes zarządu, przewodniczący i członek rad nadzorczych. Profesor Witold Abramowicz został Człowiekiem Roku Big Data, a SmartBRAIN laureatem nagrody w kategorii Big Data Innowacja Polska.

Prelegenci | Kamil Czaplicki

Kamil Czaplicki

Kamil Czaplicki

Dr Kamil Czaplicki, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor publikacji poświęconych identyfikacji tożsamości, biometrii, kradzieży tożsamości oraz dokumentom tożsamości.

Prelegenci | Katarzyna Dwórznik

Katarzyna Dwórznik

Katarzyna Dwórznik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w tematyce szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz w zagadnieniach partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Od ponad ośmiu lat zawodowo związana z organizacjami działającymi na rzecz przedsiębiorców. Samorządowiec i certyfikowany mediator. Ekspert prawno -gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej.

Prelegenci | Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Agnieszka Gryszczyńska

Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji - w tym informatyzacji rejestrów publicznych, e-administracji, ochronie tajemnic i danych osobowych oraz dostępowi do informacji publicznej.Dr inż. Agnieszka Gryszczyńska, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Autorka publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji - w tym informatyzacji rejestrów publicznych, e-administracji, ochronie tajemnic i danych osobowych oraz dostępowi do informacji publicznej.

Prelegenci | Adam Hurkała

Adam Hurkała

Adam Hurkała

Doktorant na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej na kierunku Informatyka. Obszarem jego badań oraz tematyką publikacji naukowych jest bezpieczeństwo IT. Pracował jako konstruktor ds. badawczych na Politechnice Warszawskiej przy projekcie cyfrowego archiwum wielkich wolumenów zasobów cyfrowych, jako ekspert na zlecenie Najwyższej Izby oceniał stan bezpieczeństwa oraz wydajność ogólnopolskich platform teleinformatycznych oraz badał przyczyny niesprawności systemu opracowanego do obsługi wyborów samorządowych w 2014 r. Kolejne cenne doświadczenia zawodowe zdobywał podczas stypendium na uniwersytecie w Luksemburgu, gdzie opracowywał techniki zapobiegania piractwu aplikacji mobilnych dla systemu Android. Obecnie jest powiązany z Grupą Kapitałową Comarch, gdzie jako konsultant zajmuje się audytami bezpieczeństwa oraz wsparciem sprzedaży rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa fizycznego i cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego.

Prelegenci | Tomasz Kulisiewicz

Tomasz Kulisiewicz

Tomasz Kulisiewicz

Absolwent informatyki Politechniki Budapeszteńskiej (1974). W latach 1975-1981 informatyk w ośrodku komputerowym drogownictwa w Warszawie. W latach 1981-1992 pracował w przemyśle motoryzacyjnym i w energetyce, a w latach 1992-2008 był kolejno m.in. zastępcą redaktora naczelnego "PCKuriera", redaktorem naczelnym czasopism "Teleinfo", "Prawo i ekonomia w telekomunikacji", "elektroniczna Administracja". Od roku 2001 r. konsultant i analityk rynku teleinformatycznego, od 2004 r. współpracownik firmy doradczej Audytel, od 2013 r. ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem. Kierował panelami badawczymi w programach: Foresight Polska 2020, Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Foresight Akademickie Mazowsze 2030.
Członek Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel inicjatywy Internet Obywatelski (2001), Stowarzyszenia "Komputer w Firmie" (2003), Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej (2008) oraz Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem (2013).

Prelegenci | Małgorzata Markowska

Małgorzata Markowska

Małgorzata Markowska

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Urzędzie Miasta Łodzi i pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktu z Mieszkańcami. Obecnie kieruje pracami Zespołu ds. Pilotażowego wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Urzędzie Miasta Łodzi.

Prelegenci | Krzysztof Młynarski

Krzysztof Młynarski

Krzysztof Mlynarski

Z wykształcenia i zamiłowania informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów operacyjnych i sieci rozległych. Pierwszą pracę zawodową podjął w CI CUP jako programista w roku 1988. Od 1991 roku silnie związany z rozwojem sieci Internet w Polsce, początkowo tylko w środowiskach akademickich (Uniwersytet Warszawski, UMCS i KUL w Lublinie), a następnie również w środowiskach biznesu. W 1992 roku pracował we Francji dla tamtejszej giełdy papierów wartościowych, jako programista sieciowy. W roku 1993 założył własną firmę - Teleinformatica, która działa do dziś na rynku bezpieczeństwa systemów komputerowych, obsługując średnie i duże przedsiębiorstwa (w tym Narodowe Fundusze Inwestycyjne i banki). W roku 1995 bierze czynny udział w organizowaniu Stowarzyszenia Polska Społeczność Internetu (PSI), którego jest członkiem-założycielem. W 1996 był współzałożycielem Instytutu Bezpieczeństwa Sieciowego (obecnie ENSI) . Ze współpracy z IBS rezygnuje po sześciu miesiącach. W tym samym mniej więcej czasie pełni funkcję koordynatora sieci IRC w Polsce
Od lat czynnie popularyzuje wiedzę informatyczną poprzez szereg publikacji w czasopismach branżowych (wydawanych przez wydawnictwa: Lupus, Software i IDG), jak i współtworzenie programów telewizyjnych (cykl „Internet w Jedynce” w TVP1, „Telebajt” i „Pierwszomajowe spotkania z Internetem” (Warszawski Ośrodek Telewizyjny)). Jest też częstym gościem w audycjach telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa informacji.

Prelegenci | Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Piotr Niemczyk

Jest prezesem zarządu Niemczyk i Wspólnicy S.A., spółki zajmującej się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i weryfikacji informacji o firmach i przedsiębiorstwach.
Od 1990 do 1993 roku Dyrektor Biura Analiz i Informacji Urzędu Ochrony Państwa. W latach 1993-1994 Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu Urzędu Ochrony Państwa. W latach 2000-2001 doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - organizator Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej. W roku 2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiedzialny za telekomunikację. Aktualnie (od 1998 roku, z przerwą w latach 2001-2007) jest ekspertem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i wykładowcą akademickim w zakresie technik i metod analizowania i przetwarzania informacji.

Prelegenci | Paweł Nogowicz

Paweł Nogowicz

Paweł Nogowicz

Prezes zarządu Evercom. Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w dziedzinach immunologii i parazytologii lekarskiej oraz fitosocjologii. Zajmował się fotografią naukową i obrazowaniem. Po kilku latach nauczania związał się z branżą informatyczną i działa w niej od 1992 roku.
Ma ogromne doświadczenie zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w administracji publicznej i dużych przedsiębiorstwach oraz zarządzania projektami i wspomagania procesów biznesowych technologiami informatycznymi.
Projektował i współtworzył jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie systemów bezpieczeństwa w Polsce. Kreował polityki bezpieczeństwa wielu firm i instytucji. Jako ekspert pomaga zwalczać zagrożenia cyberterroryzmem i nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Jest praktykiem w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony cyberprzestrzeni. Był wieloletnim członkiem Rady Programowej Konferencji „Wolność i Bezpieczeństwo”.
Posiada tytuły Master ASE, CCSE, NCIE, Audytor ISO/IEC 27001. Prowadzi wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce informatycznej. Jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.
Od wielu lat aktywnie działa na rzecz upowszechniania technologii informatycznych i budowy społeczeństwa informacyjnego, gdzie cyfryzacja staje się naturalnym przejawem naszego życia.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Prelegenci | Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne, laureat nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Prelegenci | Artur Prasal

Artur Prasal

Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. pracownik Urzędu Miasta Łodzi. Obecnie zatrudniony w komórce odpowiedzialnej za: wdrożenie i utrzymanie systemu do zarządzania dokumentacją, podpisu elektronicznego, zarządzanie usługami elektronicznymi, nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji kancelaryjnej. Głównym przedmiotem zainteresowania zawodowego są procedury administracyjne dotyczące realizacji usług publicznych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Prelegenci | Grażyna Szpor

Prof. dr hab. Grażyna Szpor

Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Prawa Informatycznego. Kierownik Podyplomowych Studiów Prawno-Informatycznych. Autorka ponad 150 publikacji naukowych, w tym komentarzy do ustaw i podręczników prawa administracyjnego, członek rad naukowych czasopism z zakresu prawa i informatyki, współautor projektów ustaw, ekspert prawny w pracach komisji Sejmu, ekspert zespołu ds. usuwania barier e-administracji Komitetu Rady Ministrów d.s. Informatyzacji i Łączności, Prezes Stowarzyszenia Silgis. Prowadzone badania naukowe dotyczą problemów prawa publicznego, w tym: informatyzacji wykonywania zadań publicznych, infrastruktury informacji przestrzennej, terminologii prawnej, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystania.

Prelegenci | Michał Tabor

Michał Tabor

Michał Tabor

Expert, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Od 10 lat zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP.
Aktywnie uczestniczy w opiniowaniu projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego, Dyrektor Trusted Information Consulting. Absolwent wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelegenci | Kajetan Wojsyk

Dr inż. Kajetan Wojsyk

Kajetan Wojsyk

Autor licznych publikacji dotyczących prawa informatycznego, praktyk szerokiego zastosowania informatyki w administracji. Od 1974 r. interesuje się informatyką i jej praktycznymi zastosowaniami. Doświadczenie w zakresie informatyzacji administracji zdobywał w Wyższej Szkole Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Od 1994 roku zajmował się informatyzacją Urzędu Miasta Częstochowy (UMC), pełniąc funkcję Informatyka Miejskiego. Kierowany przez niego zespół skutecznie wprowadzał do praktyki administracji publicznej rozwiązania informatyczne, nagradzane i stanowiące wzory do naśladowania.
W 2005 roku UMC zdobył Złoty Laur dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki w kategorii administracja publiczna i instytucje użyteczności publicznej (konkurs Teleinfo – pisma profesjonalnych użytkowników informatyki i telekomunikacji). UMC był dwukrotnie finalistą konkursu Lider Informatyki (organizowanego przez tygodnik Computerworld) i laureatem tej nagrody w roku 2007. W tym samym roku UMC zdobył Złotą @ i międzynarodową nagrodę EuroCrest Award.
Nauczyciel akademicki, były pracownik Politechniki Częstochowskiej, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, obecnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

program
fotoreportaż
prelegenci
partner
sponsor
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78