centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXVI FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Warszawa – Miedzeszyn, 13 - 14.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Warszawski Hotel Boss***, położony jest wśród sosnowych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Pełne zieleni krajobrazy oraz wszechobecna cisza pozwalają na całkowity relaks oraz ucieczkę od gwaru miasta. Hotel Boss jest oddalony od centrum Warszawy o 15 km, dojazd jest łatwy - zarówno samochodem, koleją, jak również miejską komunikacją autobusową. Zapewniamy miejsce na bezpłatnym parkingu.

PROGRAM

I dzień – 13 kwietnia 2016 roku
12:00 Wykład inauguracyjny: Big Data przesłanką tworzenia usług administracji publicznej:
 • Koncepcja Big Data.
 • Źródła Big Data w administracji.
 • Usługi administracji publicznej wykorzystujące Big Data.
 • Ewolucja usług administracji publicznej wykorzystujące Big Data.
Prof. zw. dr hab. Witold Abramowicz
(kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
13:00 Dyskusja panelowa: „Co trzeba zmienić w regulacjach i praktyce polskiej gospodarki elektronicznej wobec rozporządzenia eIDAS"
Paneliści:
Bogusław Bieda, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju
Marcin Fijałkowski, Radca Ministra, Ministerstwo Rozwoju
Artur Prasal, Urząd Miejski w Łodzi
dr inż. Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Michał Tabor, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Moderator dyskusji: dr Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
14:30 Prezentacja Partnera Forum: Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni sektora publicznego.
 • zarys stanu bezpieczeństwa IT sektora publicznego według oceny instytucji kontrolnych i doświadczeń Evercom, który już ponad 20 lat buduje systemy bezpieczeństwa,
 • pytanie, czy i w jaki sposób zwiększający się stopień informatyzacji wpływa na poziom bezpieczeństwa sektora publicznego?
 • zdarzenia ilustrujące tezy i oceny dotyczące poziomu bezpieczeństwa IT w Polsce,
 • najważniejsze problemy technologiczne,
 • metody zapobiegania zagrożeniom i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.
Paweł Nogowicz
(Prezes zarządu EVERCOM)
15:00 Przerwa, obiad
Blok tematyczny: eUsługi w administracji.
Prowadzenie bloku: Artur Prasal, Urząd Miejski w Łodzi
16:00 Wykład: Warunki świadczenia e-usług przez administrację. Zarządzanie usługami elektronicznymi w urzędzie administracji publicznej:
 • System EZD czy system tradycyjny przy realizacji usług elektronicznych:
  1. Wewnętrzna komunikacja w urzędzie.
  2. Komunikacja z innymi podmiotami administracji.
  3. Usługi dla mieszkańców.
 • Udostępnianie usług elektronicznych – obowiązujące procedury i postulowane zmiany prawne i organizacyjne.
 • Wewnętrzne procedury zarządzania usługami elektronicznymi – propozycje rozwiązań.
Artur Prasal
(Urząd Miejski w Łodzi)
16:40 Wykład: EZD jako system wspierający proces decyzyjny:
 • Elektroniczny system Zarządzania Dokumentacją (EZD) jako jeden z fundamentów taniej, sprawnej i przyjaznej administracji (TSPA).
 • Tania, sprawna i przyjazna administracja (TSPA) - wynik przemyślanej analizy celów tej administracji.
 • Prawo + technologia + poprawnie zdefiniowany cel - kluczami do sukcesu (TSPA).
 • EZD jako narzędzie wykorzystywane przez TSPA oraz źródło wiedzy o rzeczywistym jej działaniu w kontekście organizacyjnym i ekonomicznym.
Wystąpienie poświęcone zostanie pokazaniu różnych aspektów wykorzystywania EZD w celu osiągnięcia konkretnych, dających się wskazać korzyści - nie tylko dla podatnika, ale także dla danego podmiotu oraz jego kierownictwa.
dr inż. Kajetan Wojsyk
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
17:20 Case study: Wirtualny kontakt: urząd – klient:
 • Kontakty mieszkańców z Urzędem Miasta Łodzi w liczbach - jak usprawnić obsługę.
 • Wielokanałowa platforma usług publicznych odpowiedzią na potrzeby mieszkańca oraz urzędnika.
 • Rola obsługi teleinformatycznej - doświadczenia pracy Call Center (organizacja oddziału, kanały komunikacji, wsparcie).
 • Jak zapewnić wysoki poziom obsługi klienta (standardy, szkolenia, raportowanie konsultantów, łatwa dostępność).
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją warunkiem usprawniania pracy wewnątrz urzędu - rozwiązania wdrażane w Urzędzie Miasta Łodzi.
Małgorzata Markowska
(zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Obsługi Kontaktu z Mieszkańcem)
18:00 Wykład: eIDAS - wpływ na usługi elektroniczne.
Usługi elektroniczne dotychczas budowane przez administrację można podzielić na takie, które wymagały od użytkowników wykorzystywanie bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oraz na usługi które do swojego działania nie wymagały takich mechanizmów. Generalizując problem te pierwsze nie działają, te drugie rozwijają się całkiem nieźle.
Ponieważ Unia Europejska w ramach Jednolitego Rynku Cyfrowego stawia sobie za cel zwiększenie uczestnictwa transakcji elektronicznych zarówno w obrocie gospodarczym jak i w realizacji usług podmiotów publicznych zmieniono przepisy dotyczące podpisu elektronicznego w całej Europie. Nowe przepisy o usługach zaufania nazywane potocznie eIDAS wchodzą w życie już 1 lipca 2016. Wszystkie urzędy udostępniające usługi przez Internet muszą dostosować się do tych wymagań - toteż wpływ na działanie usług elektronicznych realizowanych przez administrację publiczną będzie znaczący.
Rozporządzenie eIDAS daje możliwość dla kreatywnego i dostosowanego zarówno do potrzeb użytkowników jak i usługodawców zastosowania tzw. usług zaufania. To usług zaufania w rzeczywistości staną się głównym mechanizmem służącym do zabezpieczania transakcji i dokumentów. Wykład będzie bardzo krótkim streszczeniem wszystkiego tego, co każdy podmiot publiczny musi wiedzieć i co powinien zrobić jeszcze przed 1 lipca 2016
Michał Tabor
(Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
18:40 Wykład: Elektroniczny Punkt Kontaktowy wsparciem dla biznesu.
Katarzyna Dwórznik
(Krajowa Izba Gospodarcza)
19:15 Zakończenie obrad pierwszego dnia Forum.
19:30 Kolacja
II dzień – 14 kwietnia 2016 roku
Blok tematyczny: Cyberprzestępczość w systemach informatycznych administracji publicznej.
Prowadzenie bloku: Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
09:00 Wykład: Bezpieczeństwo systemów informatycznych w administracji:
 • Omówione zostaną podstawowe elementy składające się na bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej w kontekście obowiązujących regulacji prawnych.
 • Szczególnie zostaną przypomniane wymagania Krajowych Ram Interoperacyjności i porównanie ich z aktualnymi normami dotyczącymi Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • W tym kontekście zostaną przedstawione aktualnie opublikowane wytyczne MC w zakresie kontroli bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych administracji publicznej.
 • Na końcu wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak się ma bezpieczeństwo systemów informatycznych administracji publicznej do szeroko propagowanego ostatnio pojęcia cyberbezpieczeństwa.
Wiesław Paluszyński
(Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji)
09:40 Wykład: Zagrożenia terrorystyczne a bezpieczeństwo elektronicznych systemów zarządzania administracją:
 • zagrożenia terrorystyczne dla infrastruktury telekomunikacyjnej,
 • realne zagrożenie stosowania przez organizacje terrorystyczne narzędzi cyberterrorystycznych,
 • najczęściej stosowane metody ataku cyberterrorystycznego,
 • botnety i złośliwe strony, ich pochodzenie.
Piotr Niemczyk
(prezes Zarządu Niemczyk i Wspólnicy )
10:20 Wykład: Zagrożenia dla systemów informatycznych w administracji publicznej:
 • źródła i rodzaje zagrożeń,
 • skuteczne metody przeciwdziałania zagrożeniom,
 • przepisy, a realia - czy spełnianie narzucanych wymogów jest wystarczające?
 • znaczenie profilaktyki w SZBI.
Krzysztof Młynarski
(specjalista ds. bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci rozległych)
11:00 Prezentacja Sponsora Forum: Skuteczna realizacja wymagań odnośnie poziomu zaufania środków identyfikacji elektronicznej wynikających z rozporządzenia eIDAS.
Adam Hurkała
(Comarch)
11:30 Dyskusja panelowa: Czy cyberprzestępczość to na pewno problem informatyki?
 • Co i po co chronimy. Jak to zdefiniować?
 • Jak i z kim się komunikować w sytuacjach kryzysowych?
 • Jak zarządzać kryzysem? (narzędzia, wiedza, zespół, ćwiczenia, komunikacja).
 • Czy cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych to to samo?
Paneliści:
Piotr Niemczyk, prezes Zarządu Niemczyk i Wspólnicy
Krzysztof Młynarski, specjalista ds. bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci rozległych
Paweł Nogowicz, prezes Zarządu Evercom
Moderator dyskusji: Wiesław Paluszyński, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
12:10 Przerwa
Blok tematyczny: Aktualne problemy prawne e-administracji.
Prowadzenie bloku: Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor
12:30 Wykład: Regulacja dostępu do e-usług administracji:
Przedstawione zostaną nowe, przyjęte już rozwiązania prawa europejskiego i krajowego oraz perspektywy dalszych zmian związane z toczącymi się pracami legislacyjnymi i kierunkami działań strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych.
Zmiany te obejmują w szczególności:
 • Upraszczanie wyszukiwania e-usług.
 • Ułatwianie identyfikacji cyfrowej.
 • Zwiększanie cyberbezpieczeństwa.
 • Pogłębianie kompetencji cyfrowych.
Prof. UKSW dr hab. Grażyna Szpor
13:10 Wykład: Elektroniczny dostęp do rejestrów publicznych a ochrona danych osobowych podlegających wpisowi:
 • Cele i skutki informatyzacji rejestrów publicznych.
 • Jawność formalna wybranych rejestrów i jej ewolucja.
 • Zakres danych osobowych podlegających ujawnieniu.
 • Pozyskiwanie z elektronicznych rejestrów danych osobowych a zasada związania celem przetwarzania.
 • Czy formalna jawność rejestru oznacza konieczność udostępnienia każdemu online danych rejestrowych?
 • Jak wyważyć proporcje pomiędzy jawnością rejestru a ochroną danych osobowych osób podlegających wpisowi?
dr inż Agnieszka Gryszczyńska
(Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
13:50 Wykład: Nowe dowody osobiste a kradzież tożsamości
Wyłudzanie kredytów bankowych z wykorzystaniem cudzego dowodu osobistego jest przestępstwem które dotyka coraz większą grupę obywateli. W III kwartale 2015r. usiłowano dokonać blisko 2000 wyłudzeń kredytów posługując się skradzionym dowodem osobistym. W referacie przedstawiona zostanie analiza wpływu nowej regulacji prawnej dowodów osobistych na walkę z kradzieżą tożsamości i wyłudzanie kredytów bankowych. Przedstawione zostaną zabezpieczenia systemowe i techniczne ograniczające to zjawisko.
dr Kamil Czaplicki
(Katedra Prawa Informatycznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
14:30 Rozwiązanie konkursu EVERCOM.
14:45 Zakończenie obrad Forum, obiad.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
partner
sponsor
patronat medialny
powiadom znajomego
PATRONAT HONOROWY:

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78