centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXVIII edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Realizacja obowiązujących rekomendacji w tym zakresie
Warszawa, 16.02.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

16 lutego 2016 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
10:15 Wykład: Przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Rekomendacje KNF w zakresie bezpieczeństwa transakcji:
 • Charakterystyka zagrożeń w bankowości elektronicznej.
 • Regulacje KNF.
 • Rekomendacja D a bezpieczeństwo bankowości elektronicznej.
 • Rekomendacja dotycząca bezpieczeństwa transakcji płatniczych wykonywanych w internecie.
 • Przyczyny wydania rekomendacji.
 • Zasady i organizacja procesu zarządzania i oceny ryzyka w zakresie transakcji internetowych.
 • Szczególne środki kontroli i bezpieczeństwa w zakresie płatności internetowych.
 • Świadomość i edukowanie klientów oraz komunikacja z nimi.
 • Inne spodziewane regulacje.
Mateusz Górnisiewicz
(PwC Polska, wcześniej KNF)
11:00 Wykład: Największe zagrożenia sieciowe w 2016 r. zdaniem polskich ekspertów. Raport Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń:
 • zestawienie najbardziej prawdopodobnych zagrożeń w 2016 na podstawie opinii polskich ekspertów,
 • ocena zagrożeń z punktu widzenia prawdopodobieństwa ich zajścia oraz potencjalnych negatywnych skutków,
 • zmiany w ewolucji zagrożeń w ciągu ostatnich 3 lat
 • obszary, które powinny podlegać szczególnemu zainteresowaniu sektora bankowego.
Mirosław Maj
(Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zarządzanie hasłami - menedżery haseł.
 • jak tworzyć dobre hasła?
 • czy hasła nalezy zapisywać, i dlaczego tak,
 • przegląd otwartych menedżerów haseł.
Michał Woźniak
13:10 Wykład: Systemowe zabezpieczenia kanału elektronicznego w instytucjach finansowych:
 • Wykorzystanie narzędzi bigdata w wykrywaniu fraudów bankowych.
 • Wykorzystanie narzędzi bigdata w analizie zachowań klientów bankowości elektronicznej.
 • Narzędzia Apache Hadoop oraz use case bankowy.
Michał Olczak
(Obserwatorium Biz)
13:40 Przerwa
14:00 Wykład: Prawne aspekty identyfikacji klientów:
 • Tożsamość jako kategoria prawna.
 • Wymogi dotyczące uwierzytelniania tożsamości w obrocie gospodarczym.
 • Przeciwdziałanie kradzieży tożsamości.
 • Prawne aspekty wykorzystywania systemów biometrycznych.
Mariusz Sudoł
(Forum Technologii Bankowych ZB, Hitachi Europe, Uniwersytet Warszawski)
15:00 Wykład: Prawna definicja incydentów informatycznych w bankowości. Optymalne sposoby komunikowania klientom o dokonanych atakach hakerskich:
 • Incydenty w regulacjach prawnych i rekomendacjach sektorowych.
 • Zasady notyfikacji incydentów organom nadzoru
 • Powiadomienie klienta o naruszeniach.
Michał Mostowik
(associate w dLK Korus Okoń)
16:00 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78