centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
74 seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO UMOWY TELEKOMUNIKACYJNE - SPORY W ZAKRESIE UMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH
Warszawa, 26.01.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Milena Górecka

Milena Górecka

Milena Górecka

Naczelnik Wydziału Polityki Konsumenckiej w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Absolwentka Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedmiotu „Podstawy Przedsiębiorczości”.
Doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego zdobyte w spółkach telekomunikacyjnych oraz organie regulacyjnym. Od trzech lat kieruje Wydziałem Polityki Konsumenckiej UKE odpowiedzialnym m.in. za kreowanie standardów obsługi klienta w procesach interwencyjnym i mediacyjnym UKE oraz realizację działań UKE w zakresie edukacji konsumentów korzystających z usług telekomunikacyjnych. Kieruje Centrum Informacji Konsumenckiej UKE oraz odpowiada za współpracę z organami administracji publicznej, Rzecznikami Konsumentów, stowarzyszeniami konsumentów. Pomysłodawca kampanii edukacyjno-informacyjnej UKE „Ufaj, ale sprawdzaj”, autor wielu artykułów prasowych z zakresu praw i obowiązków abonentów publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Prelegenci | Ewa Galewska

Ewa Galewska

Ewa Galewska

Od 2006 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym CBKE. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (w języku polskim i angielskim) z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Uczestniczy w projektach naukowych realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jest radcą prawnym.

Prelegenci | Ewa Całus

Ewa Całus

Ewa Całus

Studentka trzeciego roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego. Absolwenta Aplikacji Ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Obecnie asystentka prokuratora w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. Wśród zainteresowań naukowych: prawo konsumenckie, prawo upadłościowe i prawo umów handlowych, a także przestępstw przeciwko ochronie informacji oraz wiarygodności dokumentów. Autorka publikacji z tego zakresu.

Prelegenci | Marcin Serafin

Marcin Serafin

Marcin Serafin

Starszy Prawnik, Kancelaria Maruta Wachta. Starszy Prawnik w zespole Kontraktów IT w Kancelarii Maruta Wachta. Specjalizuje się w prawie kontraktów oraz prawie telekomunikacyjnym. Zrealizował ponad 100 projektów technologicznych dla największych polskich i międzynarodowych firm ze wszystkich sektorów gospodarki, dotyczących wdrożeń systemów informatycznych, transformacji biznesowych, projektów outsourcingowych czy innych projektów o charakterze strategicznym. W latach 2013-2014 menedżer ds. strategicznych w Google, odpowiedzialny za obszar regulacyjno-legislacyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wykładowca i trener na uczelniach wyższych (UW, SGH, UJ) oraz na szkoleniach prywatnych.

Prelegenci | Barbara Sobczak

Barbara Sobczak

Barbara Sobczak

Adiunkt w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Kierownik specjalności dziennikarskiej w Instytucie Filologii Polskiej, sekretarz Zespołu Kultury Żywego Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Zajmuje się retoryką, teorią komunikacji językowej, analizą konwersacji i dyskursu medialnego. Autorka książki „Wywiad telewizyjny na żywo. Charakterystyka gatunku”, a także artykułów podejmujących między innymi problematykę języka mediów i retoryki dyskursu publicznego. Współautorka kilku słowników. Prowadzi zajęcia i warsztaty m.in. z retoryki i erystyki, komunikowania interpersonalnego i językoznawstwa praktycznego.

Prelegenci | Tomasz Sobel

Tomasz Sobel

Tomasz Sobel

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; obecnie przygotowuje dysertację doktorską na tej uczelni z zakresu publicznego prawa gospodarczego. Dydaktyk oraz wykładowca na uczelniach publicznych i niepublicznych, a także trener szkoleń dla biznesu i administracji. Doświadczony praktyk, w tym wielokrotnie występował w procesach sądowych z dostawcami usług telekomunikacyjnych. Autor publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz z obszaru pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego.

Prelegenci | Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Radca prawny. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT. Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Występuje również jako pełnomocnik w sporach sądowych pomiędzy operatorami telekomunikacyjnym oraz w sporach przed SOKiK zaskarżających decyzje i postanowienia Prezesa UKE.
Brała udział w kilkudziesięciu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania.
Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi.
Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.
Doktoranta w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka na Universiteit van Tilburg (Holandia).
Klientom doradza w języku polskim i angielskim.

program
fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78