centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XX Forum ADO/ABI
Warszawa, 17.05.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Patronat Honorowy

Patronat punktowy

Treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych została ustalona pod koniec 2015 r. Obecnie oczekujemy na ostateczne przyjęcie rozporządzenia przez organy Unii Europejskiej, ale dysponujemy już tekstem nowego aktu prawnego. Nadszedł więc czas na pierwsze konkretne oceny zakresu zmian, jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości w prawie ochrony danych osobowych.

XX, jubileuszowe Forum ADO/ABI, zostało skonstruowane wokół tekstu nowego rozporządzenia ogólnego. Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem rozporządzenia, wygłosi dyr. Maciej Groń z Ministerstwa Cyfryzacji. W dalszej części Forum omówione zostaną nowe obowiązki administratora danych osobowych (mec. Anna Kobylańska), ujęte na nowo w rozporządzeniu podstawy przetwarzania danych osobowych (dr Dominik Lubasz), a także uprawnienia osób, których dane dotyczą (dr Arwid Mednis). Przedstawiona zostanie również nowa sytuacja prawna obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (dr. Marlena Sakowska – Baryła).

Na Forum nie może także zabraknąć tematyki związanej z ostatnimi zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, a wprowadzonymi tzw. „ustawą 500+”. Nowe ujęcie administratora danych osobowych w administracji publicznej i nowe zasady powierzania danych osobowych do przetwarzania przez podmioty publiczne przedstawi dr Paweł Litwiński.

Opracowanie programu, prowadzenie obrad i dyskusji: dr Paweł Litwiński

PROGRAM

17 maja 2016 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie tematyki i prelegentów.
dr Paweł Litwiński
(Partner w Kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
10:10 Wykład: Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.”
Minister Andrzej Lewiński
(Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
10:40 Wykład: Jak będzie zmieniane polskie prawo w związku z przyjęciem rozporządzenia ogólnego?
Maciej Groń
(Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji)
11:20 Wykład: Porównanie obowiązków administratorów danych w ustawie o ochronie danych osobowych i ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danych:
 • od ogółu do szczegółu: zmiana podejścia do obowiązków administratorów danych?
 • obowiązek planowania i projektowania ochrony danych osobowych,
 • samodzielne dokonywanie oceny prawidłowości przetwarzania danych osobowych,
 • co w zamian obowiązku zgłaszania zbiorów danych?
mec. Anna Kobylańska
(Adwokat, PWC Legal)
12:00 Dyskusja, pytania do prelegentów.
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Podstawy legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu ogólnym:
 • zgodność przetwarzania z prawem
 • warunki udzielenia zgody na przetwarzanie danych
 • przetwarzanie szczególnych kategorii danych
dr Dominik Lubasz
(Wspólnik, Radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych)
13:20 Wykład: Kto jest administratorem danych w administracji publicznej? Zmiany w prawie ochrony danych osobowych wprowadzone „ustawą 500+:
 • administrator danych osobowych w sferze publicznej – kto nim jest?
 • powierzanie bez umów powierzenia.
dr Paweł Litwiński
(Adwokat, Partner w Kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)
13:50 Dyskusja, pytania do prelegentów.
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Prawa podmiotu danych w rozporządzeniu ogólnym:
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych - treść informacji, wyjątki od obowiązku,
 • dostęp do danych, prawo ich poprawiania,
 • prawo do zapomnienia,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych.
dr Arwid Mednis
(Partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds)
15:10 Wykład: Administrator bezpieczeństwa informacji w nowym rozporządzeniu ogólnym:
 • wyznaczenie inspektora ochrony danych - uprawnienie, czy obowiązek,
 • wymogi kwalifikacyjne - kryteria wyboru,
 • status inspektora ochrony danych
 • zadania inspektora ochrony danych
dr Marlena Sakowska – Baryła
(Radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi)
15:50 Pytania, podsumowanie obrad.
16:00 Zakończenie Forum.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
patron merytoryczny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78