centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
DOŚWIADCZENIA Z WYKONYWANIA FUNKCJI ABI ORAZ WYZWANIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI Z PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
WARSZTATY ABI II STOPNIA
Warszawa, 14.6.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Patronat punktowy

Do kogo skierowane są warsztaty:
Na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych oraz funkcjonujących od maja 2015 r. przepisów wykonawczych wykształca się już praktyka wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Jednak ciągłe zmiany w krajowych przepisach prawa stawiają nowe wyzwania przez ABI. Jednocześnie przyjmowane w Unii Europejskiej przepisy o ochronie danych osobowych wymagają w dłuższej perspektywie dostosowania działalności ABI w ramach nowej funkcji DPO.
Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej, w tym obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • Wyjaśnienie wątpliwości i problemów związanych z wykonywaniem funkcji ABI według zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych
 • Przedstawienie przykładów prawidłowego wykonywania zadań oraz wskazanie najczęściej popełnianych błędów
 • Omówienie ostatnich zmian w przepisach o ochronie danych osobowych oraz ich konsekwencji dla wykonywania zadań ABI
 • Przedstawienie nowej funkcji DPO w kontekście obecne ABI

Forma warsztatu:
Spotkanie (prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego warsztaty daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną informację dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności administratora bezpieczeństwa informacji oraz nowych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz materiały drukowane.
Warsztaty trwają od godziny 10.00 do godziny 17.00

Warsztaty poprowadzi: dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

Część 1. Doświadczenia w wykonywaniu funkcji ABI na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

 1. Problemy organizacyjne w wykonywaniu funkcji ABI i ich rozwiązywanie
 2. Opracowywanie planu sprawdzeń
 3. Przeprowadzanie sprawdzeń i sporządzanie sprawozdań (przykładowy przeprowadzonych sprawdzeń planowych i doraźnych)
 4. Pierwsze doświadczenie w sprawdzeniach na wezwanie GIODO
 5. Prowadzenie przez ABI rejestru zbiorów danych – omówienie przykładów

Cześć 2. Wyzwania dla ABI - nowe przepisy o ochronie danych osobowych oraz luki w obecnie obowiązujących

 1. Częściowe wyłączenie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunku do danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (ujawnionych w CEiDG), wprowadzone nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 2. Zmiany w zakresie pojęcia administratora danych oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznych, wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 3. System monitoringu wizyjnego i sieciowego jako przedmiot działań ABI – najnowsze orzecznictwo sądowe i jego uwzględnianie w stanowiskach ABI.

Cześć 3. Przygotowania ABI do pełnienia funkcji DPO (data protection oficer)

 1. Omówienie funkcji DPO w pakiecie reformującym ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 2. Porównanie DPO oraz ABI (warunki wykonywania funkcji i zadania)
 3. Przygotowania do wykonywania funkcji DPO
program
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78