centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
WYKONYWANIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Administrator bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r.
Warszawa, 4.2.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Do kogo skierowane są warsztaty:
Według noweli uchwalonej w dniu 23 października 2014 r. od 1 stycznia 2015 r. mają obowiązywać zmienione przepisy ustawy o ochronie danych osobowych dotyczące administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Warsztaty są skierowane do wszystkich osób zawodowo zajmujących się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce organizacyjnej, w tym obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • przygotowanie do stosowania zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych,
 • omówienie wszelkich aspektów wykonywania funkcji ABI po 1 stycznia 2015 r.
 • przeprowadzenie analizy wspomagającej wybór wariantu wewnętrznego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce administratora danych lub przetwarzającego.

Forma warsztatu:
Spotkanie (prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego warsztaty daje gwarancję, iż otrzymają Państwo pełną informację dotyczącą obowiązków, statusu i odpowiedzialności administratora bezpieczeństwa informacji po 1 stycznia 2015 r. Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz materiały drukowane.
Warsztaty trwają od godziny 10.00 do godziny 17.00

Warsztaty poprowadzi: dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

PROGRAM

 1. Zakres zmian w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 23.10.2014 r.
 2. Modele wewnętrznego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce administratora danych oraz przetwarzającego:
  • z powołanym administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI),
  • bez powołanego administratora bezpieczeństwa informacji,
  • sytuacja administratorów bezpieczeństwa informacji wyznaczonych przed 1 stycznia 2015 r.; przepis przejściowy dotyczący ich sytuacji do 30.6.2015 r.
 3. Wymogi selekcyjne ABI
 4. Zagadnienia ustrojowe: usytuowanie ABI w strukturze jednostki organizacyjnej, fakultatywna możliwość budowy pionu ABI, łączenie funkcji ABI z innymi zadaniami. Obowiązki administratora danych (ADO) zapewnienia środków i organizacyjnej odrębności ABI niezbędnych do niezależnego wykonywania zadań.
 5. Zadania ABI:
  • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych:
   1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ochronie danych osobowych,
   2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
   3. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych.
 6. Rodzaje sprawdzeń ABI (kontroli wewnętrznej ABI):
  • na potrzeby wewnętrzne,
  • na wezwanie GIODO.
 7. Sposób wykonywania kontroli wewnętrznej, nadzór nad dokumentacją, opracowywania i przedstawiania sprawozdań, jak również czynności pokontrolne.
 8. Znaczenie przepisów wykonawczych dla wykonywania zadań przez ABI
 9. Wykonywanie zadań przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach, w których nie powołano ABI.
 10. Zwolnienie z obowiązku rejestracyjnego zbiorów danych (zgłoszenia i aktualizacji zbioru danych) w przypadku powołania ABI. Zwolnienie rejestracyjne a sytuacja prowadzonych w dniu wejścia w życie postępowań rejestracyjnych.
 11. Nowy obowiązek rejestracyjny – zgłoszenie powołania i odwołania ABI, a także aktualizacja danych zgłoszeniowych. Postępowanie rejestracyjne. Ogólnokrajowy rejestr ABI.
 12. Kompetencje kontrolne GIODO w zakresie prawidłowego powołania ABI i wykonywania przez niego zadań. Wykreślenie ABI z rejestru.
 13. Przesłanki do analizy wyboru właściwego rozwiązania – powołania ABI lub działania bez ABI.
program
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78