centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO
ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ DRUKU 3D
SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII
Warszawa, 09.02.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Prelegenci | Łukasz Krakowczyk

Łukasz Krakowczyk

Łukasz Krakowczyk

Jestem adiunktem Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. Należę do zespołu chirurgów regionu głowy i szyi, chirurgii rekonstrukcyjnej oraz zespołu transplantacji twarzy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w swojej klinice jak również na licznych stażach i kursach za granicą i.in w MD Anderson Cancer Center w Houston,na Oddziale Chirurgii Plastycznej jak i na kursie mikrochirurgii w Glasgow. w 2013 r. zostałem wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasług wraz z całym zespołem przez Prezydenta RP za szczególne osiągnięcia w medycynie. W roku 2015 zostałem członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Mikrochirurgii i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Prelegenci | Barbara Ostrowska

Barbara Ostrowska

Barbara Ostrowska

Absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Od 2008 roku doktorantka Zakładu Projektowania Materiałów. W Grupie Biomateriałów kierowanej przez prof. Wojciecha Święszkowskiego pani mgr inż. Barbara Ostrowska odpowiedzialna jest za sekcję drukarek 3D. Do jej zadań należy prototypowanie trójwymiarowych struktur polimerowych dla medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem technik druku 3D, wraz z ich pełną charakterystyką mechaniczną oraz biologiczną. Pani mgr inż. Barbara Ostrowska jest członkiem International Society for Biofabrication (ISBF), autorem i współautorem licznych publikacji i opracowań z zakresu zastosowania technik RP w inżynierii tkankowej.

Prelegenci | Karol Szlązak

Karol Szlązak

Karol Szlązak

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej. Uczelnia pozwoliła mu uzyskać stopień magistra inżyniera oraz nabyć wiele technicznych umiejętności, które poszerza na studiach doktoranckich. Główną tematyką, którą jest zainteresowany to rentgenowska mikrotomografia komputerowa. Potrafi zarówno przeprowadzić obrazowanie jak i analizować dane z tomografów firmy Zeiss oraz Bruker. Urządzenia te pozwalają na analizę wielu materiałów tj. polimerów, ceramiki, metali i ich stopów oraz kompozytów. Dane tomograficzne wykorzystywane są także do tworzenia modeli STL do drukarek 3D.
Zdobycie dodatkowej wiedzy w analizie obrazu umożliwił mu programy COST (Eureopean Cooperation in Science and Technology), który odbył na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu. Wykorzystanie programów AutoCAD, MatLab, SolidWorks, ImageJ, Abaqus, Ansys, które wykorzystuje do obróbki danych, to dla niego codzienność w pracy doktoranta.

Prelegenci | Robert Wciseł

Robert Wciseł

Robert Wciseł

Absolwent Politechniki Lubelskiej specjalności Informatyka w Inżynierii środowiska.
Zawodowo działający w obszarach ICT, Cloud Computing, Rapid Prototyping w tym Druku 3D.
Aktualnie kieruje zespołem R&D działającym w obszarze produkcji przyrostowej i cyfrowego wspomagania projektowania.
Związany z Lubelskim środowiskiem startup'owym jako niezależny konsultant, konstruktor.
Aktywnie pracujący z technikami Reverse Engineering, Rapid Prototyping, Digital Manufacturing przy opracowywaniu prototypów urządzeń i wdrażaniu ich na rynek.
Po godzinach pasjonat "Maker movement", aktywnie wspierający tego typu działania.

Prelegenci | Dominik Wyszyński

Dominik Wyszyński

Jestem absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziału Matematyczno-Fizycznego, kierunku Fizyka Techniczna, specjalność: optoelektronika Stopień doktora uzyskałem w Instytucie Metalurgii i Inżynierowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w zakresie inżynierii materiałowej – praca doktorska dotyczyła charakterystyki zjawisk występujących w procesie selektywnego spiekania laserowego proszków metalowych. Jest to metoda blisko związana z DMLS.
Obecnie pracuję na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Mechanicznym w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, gdzie zajmujemy się niekonwencjonalnymi technologiami wytwarzania (ja konkretnie zajmuję się precyzyjną obróbką laserową materiałów trudnoobrabialnych).

Prelegenci | Piotr Zawadzki

Piotr Zawadzki

Piotr Zawadzki

Jest członkiem Departamentu Prawa Własności Intelektualnej, Mediów i Nowych Technologii w warszawskim biurze Hogan Lovells. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, a w szczególności w zagadnieniach ochrony znaków towarowych, prawie autorskim, jak również prawie nieuczciwej konkurencji. Piotr wielokrotnie pracował przy postępowaniach sądowych, w tym toczących się przed Sądem Najwyższym, jak również przy postępowaniach przed organami administracji publicznej, zarówno polskimi, jak i unijnymi. Piotr ma także doświadczenie w pracy z polskimi i zagranicznymi klientami w zakresie doradztwa związanego z prawem własności przemysłowej, prawem autorskim oraz prawem nieuczciwej konkurencji, a także ochroną domen internetowych. Piotr ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia w Centrum Prawa Włoskiego i Europejskiego organizowane przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet w Catanii.
Piotr jest adwokatem i członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2012 roku Piotr jest także aplikantem rzecznikowskim oraz członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78