centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIV seminarium w cyklu MEDICA INFO
ROZWÓJ ZASTOSOWAŃ DRUKU 3D
SZYBKIE PROTOTYPOWANIE W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII
Warszawa, 09.02.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

9 lutego 2016 r.
10:00 Wykład: Nowe rozwiązania i dokonania druku 3D w obszarach medycznych. Wiodące polskie przykłady zastosowań druku 3D. Zalety i wady stosowania druku 3D w procedurach medycznych.
 • Historia druku 3D w medycynie.
 • Stan obecny zastosowania zaawansowanych technologii druku 3D w medycynie, światowe osiągnięcia.
 • Zalety i wady zastosowania druku 3D w medycynie.
 • Kierunki rozwoju, czy biowydruki zastąpią transplantologię. Potencjał technologii biodrukowania.
 • Przykłady zastosowania drukowania 3D.
 • Bioimplant na miarę, tworzenie zindywidualizowanego bioimplantu.
dr inż. Barbara Ostrowska
(Politechnika Warszawska)
10:45 Wykład: Aspekty medyczne druku 3D.
Przestrzenna, wieloelementowa budowa szkieletu czaszki, w przypadku zabiegów resekcyjnych z powodu nowotworów, wymaga bardzo szczegółowego planowania etapu rekonstrukcyjnego oraz uwzględnienia i przywrócenia wszystkich pierwotnych cech i funkcji tej okolicy. Przedoperacyjne przygotowanie modeli roboczych czaszki i płatów kostnych w technologii druku cyfrowego z zastosowaniem światłoutwardzalnych żywic poliakrylowych pozwala na wierne odwzorowanie elementów szkieletu oraz precyzyjne zaplanowanie rekonstrukcji. Celem prezentacji jest przedstawienie doświadczeń własnych Kliniki Chirurgii Onkologicznej i rekonstrukcyjnej z zastosowaniem druków modeli 3D w precyzyjnym planowaniu resekcji jak i rekonstrukcji w obrębie regionu głowy i szyi.
Dr n. med. Łukasz Krakowczyk
(Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej , Centrum Onkologii w Gliwicach)
11:30 Prezentacja: Nowe materiały oraz nowe aplikacje druku 3D w medycynie
Michał Pęczek
(BIBUS MENOS)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Case study: Obszary druku 3D w zastosowaniach medycznych:
Celem prezentacji jest wprowadzenie w aktualny stan technologii produkcji addytywnej (przyrostowej) w kilku zastosowaniach z obszaru medycyny. Wiadomo, że "trening czyni mistrza" z drugiej strony nikt nie lubi niespodzianek. Druk 3D daje możliwość ciągłego treningu na prawdziwych modelach pacjentów, jak również staję się niezastąpiony przy planowaniu złożonych zabiegów. Analiza na przykładzie zabiegu neurochirurgicznego. Druk 3D w protetyce, możliwości i ograniczenia. Czy możemy już sami zrobić protezę? Analiza szczególnych przypadków użycia szybkiego prototypowania w tworzeniu protez.
Technologia produkcji przyrostowej w chirurgii estetycznej i transplantologii.
Robert Wciseł
13:10 Case study: Zastosowanie wybranych metod przyrostowych w medycynie.
 • wykorzystania metody DLMS (Direct Laser Metal Sintering) rozwijanej przez firmę EOS,
 • FDM (Fused Deposition Modeling) rozwijanych przez 3DSystems,
 • 3D Bioploter firmy Envisiontec,
 • wizja wydruku tkanek i organów w oparciu o osiągnięcia firmy Organovo.
Dr inż. Dominik Wyszyński
(Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska)
13:40 Przerwa
14:00 Case study: Mikrotomografia i rekonstrukcja trójwymiarowych modeli do zastosowań w medycynie i stomatologii
Mikrotomografia komputerowa zapewnia wnikliwą ocenę struktur materiałowych, w tym preparatów medycznych i stomatologicznych. W porównaniu do konwencjonalnych metod 3D opartych na obrazowaniu jedynie powierzchni, tomografia zapewnia także wizualizację wewnętrznych struktur. Poprawna rekonstrukcja danych – korekcja artefaktów – zapewnia dobre podłoże do dalszej ewaluacji obrazu, w tym binaryzacji. Tak przygotowane obrazy pozwalają na analizę ilościową oraz tworzenie modeli STL, które można wykorzystać jako plik wsadowy do drukarek 3D.
Głównymi aspektami wykładu będą: rekonstrukcja obrazu i korekcja artefaktów, analiza ilościowa danych, przykłady wyników medycznych i stomatologicznych.
mgr inż. Karol Szlązak
(Politechnika Warszawska)
14:30 Wykład i dyskusja: Aspekty prawne druku 3D w zastosowaniach medycznych - odpowiedzialność wytwórcy modelu oraz lekarza. Druk 3D a własność intelektualna - kiedy drukowanie przestrzenne jest prawnie dozwolone?
 • Własność przemysłowa (patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe) a drukowanie przestrzenne – zakres ochrony, naruszenie cudzych praw w zastosowaniach medycznych, osoby odpowiedzialne za naruszenie, wyjątki od ochrony.
 • Korzystanie z drukarek i wydruków w działalności zawodowej i w życiu prywatnym – cel użycia jako granica odpowiedzialności.
 • Druk przestrzenny a inne prawa na dobrach niematerialnych – prawa autorskie, dobra osobiste, prawo do wizerunku, zasady uczciwej konkurencji i in.
 • Odpowiedzialność producentów/dystrybutorów drukarek lub wydruków a odpowiedzialność lekarza.
Adw. Piotr Zawadzki
(Kancelaria Hogan Lovells)
15:30 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78