centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I SEKTORZE BADAŃ NAUKOWYCH
Warszawa, 05.02.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Przygotowanie i realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno uwzględniać specyfikę szkolnictwa wyższego. To stanowi istotny powód tego, że ta skomplikowana tematyka staje się jeszcze bardziej trudna do praktycznego stosowania. Czynnikiem zwiększającym potrzebę organizacji szkoleń w tym zakresie jest fakt wejścia w życie, z dniem 29 października 2014 r. , nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, chcemy w programie seminarium przedstawić najważniejsze praktyczne zagadnienia procedur udzielania zamówień publicznych w nauce.

PROGRAM

5 lutego 2015 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Zasady wydawania środków UE przez szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze. Aspekty praktyczne przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - z uwzględnieniem specyfiki szkolnictwa wyższego:
 • Wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w sferze nauki.
 • Sposób organizacji postępowania o zamówienie w sferze nauki.
 • Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia Ustalenie wartości i wybór procedury
 • Określenie wymaganych cech wykonawcy zamówienia (warunków udziału w postępowaniu).
Dr Włodzimierz Dzierżanowski
(prezes Zarządu Grupa Doradcza Sienna (były wiceprezes UZP)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych z terminem wejścia w życie 29.10.2014. Przygotowanie dokumentacji przetargowej i prowadzenie przetargów zgodnie z przepisami:
 • Sporządzanie SIWZ i załączników.
 • Redagowanie umów, optymalnych dla interesów zamawiającego.
 • Zasady przygotowywania dokumentacji technicznej.
 • Procedowanie w komisji przetargowej.
 • Ryzyka i rozwiązywanie problemów w przypadkach konfliktu z wykonawcą.
 • Obrona interesów zamawiającego w KIO.
 • Zasady i tryby udzielania zamówień do 30 tysięcy Euro.
Mec. Leszek Chmielewski
(Kancelaria Radcy Prawnego Leszek Chmielewski w Warszawie)
14:30 Przerwa
14:45 Wykład i konsultacje: Realizacja i odbiory zamówień publicznych. Skutki prawne nieprzestrzegania Ustawy Prawo zamówień publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Realizacja zasady jawności postępowania w ramach procedur zamówień publicznych.
 • Ograniczenia prawne w zakresie realizacji zamówień publicznych – czego nie wolno, co wolno poza zamówieniami.
 • Zasady odbioru zamówień publicznych; czym jest odbiór „jednostronny” wykonawcy.
 • Sankcje w przypadku naruszenia PZP.
 • Przypadki i sankcje za naruszenie dyscypliny zamówień publicznych.
 • Utajnianie oraz odtajnianie wniosków oraz ofert - gdzie są granice?
Wojciech Kaliński
(Kancelaria Prawna Maruta i Wspólnicy)
16:15 Wykład: Specyfika i kluczowe problemy związane z udzielaniem zamówień na podstawie wyłączenia zawartego w art. 4 pkt 8a ustawy prawo zamówień publicznych:
 • Problemy definicyjne związane z udzielaniem zamówień na podstawie art. 4 pkt 8a upzp – wyjaśnienie pojęcia „prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych i rozwojowych”.
 • Problemy związane z szacowaniem wartości zamówień wyłączonych na podstawie art. 4 pkt 8a upzp.
 • Procedura udzielania zamówień określona w przepisach o zasadach finansowania nauki – zagadnienia praktyczne.
 • Zmiana zawartej umowy.
Paweł Wójcik
(lider Zespołu Zamówień Publicznych Instytut Badań Edukacyjnych)
17:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78