centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W INSTYTUCJACH KULTURY
Warszawa, 26.03.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest przedstawienie tematyki zamówień publicznych w działalności instytucji kultury. Omówione zostaną wszystkie najbardziej istotne zagadnienia związane z całością udzielania zamówień publicznych w instytucjach kultury - od trybów stosowania zamówień publicznych, przez przygotowania postępowania, tworzenie regulaminów zamówień, wyłączeń ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ust. 8b., po przygotowanie umów. W trakcie szkolenia omówione zostaną również najnowsze zmiany w ustawie. Dzięki wykorzystaniu praktycznych przykładów z działalności instytucji kultury, W trakcie warsztatów omówione zostaną praktyczne przykłady (case study) z działalności instytucji kultury, co pozwoli na przedstawienie realnych trudności z jakimi borykają się instytucje kultury w trakcie stosowania PZP.

Po szkoleniu uczestnicy wiedzą:

 • Jak określić, oszacować i podzielić przedmiot zamówienia?
 • Kiedy konieczne jest zastosowanie prawa zamówień publicznych w instytucji kultury?
 • Kiedy można stosować tryb zamówień z wolnej ręki?
 • Jakie zmiany wniosła ustawa z 16 kwietnia 2014 roku?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowy regulamin zamówień publicznych?
 • Jak tworzyć umowy o zamówienia publiczne i na co uważać (w tym prawo autorskie, umowy zlecenia i umowy o dzieło, ograniczenia swobody umów).
 • Jaka jest odpowiedzialność instytucji za naruszenie ustawy?
 • Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja i na jakie elementy postępowania, instytucja powinna zwracać uwagę (np. weryfikacja rażąco niskiej ceny).

Metody szkoleniowe:
Interaktywna prezentacja z praktycznymi przykładami z instytucji kultury + materiały szkoleniowe. Przy wybranych działach szkolenia wykorzystane zostaną również metody warsztatowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie działań w obszarze zamówień publicznych w instytucji kultury – działy inwestycji, marketingu, księgowości, zarząd.

Warsztaty poprowadzą: mecenas Marcin Lassota
prawnik Izabela Michalska

PROGRAM

1. Główne definicje i akty prawne

 1. Przedmiot zamówienia, pojęcia zamawiającego i wykonawcy, zasady stosowania ustawy, tryby stosowania zamówień publicznych, konkurs, wyłączenia ze stosowania ustawy,
 2. Prawo zamówień publicznych a ustawa o finansach publicznych,
 3. Dyscyplina finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych.

2. Specyfika zamówień publicznych w instytucjach kultury

 1. Wymagania w zakresie zamówień publicznych w świetle ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 2. Wyłączenia ze stosowania ustawy na podst. art.4 ust. 8b.

3. Procedury udzielania zamówień publicznych

 1. Przygotowanie postępowania (szacowanie wartości zamówienia, łączenie, dzielenie zamówień, OPZ)m
 2. Regulamin zamówień publicznych (dla wydatkowania środków poniżej 30.000 E oraz dla zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej,
 3. Plan zamówień publicznych,
 4. Dokumentowanie postępowania,
 5. Zagadnienie rażąco niskiej ceny.

4. Umowy o zamówienia publiczne

 1. Ograniczenie zasady swobody umów (m in. okres standstill oraz możliwości dokonywania zmian w umowach),
 2. Obowiązkowe klauzule w umowach o zamówienie publiczne zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
 3. Umowy zlecenia i umowy o dzieło,
 4. Prawo autorskie w umowach.

RAMOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA
09:30 – 17:00 w tym trzy przerwy
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78