centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
IX seminarium AWANSE NAUKOWE
WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE W NOWYCH PROCEDURACH AWANSÓW NAUKOWYCH I OCENIE DOROBKU.
Warszawa, 29.01.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Najnowsze zasady awansów naukowych i oceny dorobku naukowców w dużej mierze opierają się na wskaźnikach bibliometrycznych. Cytowania, Impact Factori indeks Hirscha – te terminy weszły na stałe do słownika polskiego naukowca. Okazuje się jednak, że wymagania stawiane w procedurach awansowych nie są wcale takie oczywiste, a kandydat do awansu musi uporać się z wieloma problemami (np. z jakiej bazy można skorzystać, kto jest uprawniony do obliczania cytowań). Na naszym seminarium przedstawimy prawne aspekty bibliometrycznej oceny dorobku naukowców oraz pokażemy jak rozwiązywać najważniejsze problemy pojawiające się w trakcie wyliczania najważniejszych wskaźników.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

29 stycznia 2015 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład wprowadzający: Bibliometryczna ocena dorobku w postępowaniach na stopień doktora, doktora habilitowanego i tytuł profesora.
 • Bibliometria a naukometria w procedurach awansów naukowych w Polsce.
 • Czy „punkty ministerialne” są wymaganymi wskaźnikami bibliometrycznymi?
 • Podstawowe dokumenty zawierające zasady oceny dorobku.
 • Prawne aspekty bibliometrycznej oceny dorobku.
 • Wskaźniki bibliometryczne w awansach na stopnie naukowe i tytuł naukowy
 • Jak intepretować problematyczne sytuacje.
 • Czy można samemu obliczać wskaźniki bibliometryczne?
 • Wskaźniki bibliometryczne w kategoryzacji jednostek naukowych.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Wykład: Impact Factor, Sumaryczny Impact Factor – jak obliczyć wskaźniki według bazy Web of Science na potrzeby dokumentacji awansowej:
 • Do czego służy Impact Factor:
  1. źródło danych - Journal Citation Reports,
  2. zasady obliczania,
  3. wykorzystanie wskaźnika w ocenie autora.
 • Do czego służy Sumaryczny Impact Factor:
  1. jakie publikacje są uwzględniane,
  2. zasady obliczania,
  3. wykorzystanie wskaźnika w ocenie autora.
 • Jak ustalić Impact Factor czasopisma na potrzeby dokumentacji awansowej?
 • Jak obliczyć Sumaryczny Impact Factor autora na potrzeby dokumentacji awansowej?
Ewa Rozkosz
(specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Liczenie cytowań i indeksu Hirscha – wymagania a rzeczywistość, czyli różne bazy – różne wyniki:
 • Indeks Hirscha – definicje i sposób obliczania.
 • Od czego zależy wysokość IH?
 • IH a autocytowania.
 • Wyliczanie IH w najpopularniejszych źródłach:
  1. Web of Science.
  2. Scopus
  3. Google Schola.
  4. Czy IH to wskaźnik uniwersalny?
dr Aneta Drabek
(Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
13:50 Wykład: Zarządzanie wiedzą w instytucjach. Jak zoptymalizować proces dokumentowania dorobku.
 • Zarządzanie wiedzą poprzez integrację danych na jednej platformie informatycznej.
 • Identyfikacja zasobów wiedzy wykorzystywanych w ocenie dorobku (publikacje, projekty badawcze, inne osiągnięcia).
 • Analiza i ewaluacja dorobku według struktury hierarchicznej instytucji (od pracownika do całej instytucji).
 • Dokumentowanie i monitorowanie dorobku naukowego - przykładowe raporty.
dr Jolanta Przyłuska
(Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi)
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Bibilometria w postępowaniach awansowych w naukach medycznych
 • rodzaje raportów i analiz bibliometrycznych przygotowywanych przez bibliotekę medyczną,
 • etapy kariery naukowej w uczelni medycznej,
 • formularz analizy bibliometrycznej na potrzeby postępowań habilitacyjnych i o nadanie tytułu profesora,
 • wykorzystanie mediany i analiz cytowań,
 • rola bibliografii instytucjonalnej w ocenie dorobku naukowego.
Renata Birska
(dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego)
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78