centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXVI seminarium w cyklu FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
ROZWÓJ FUNKCJONALNOŚCI MOBILNYCH
W USŁUGACH BANKOWYCH I FINANSOWYCH
Warszawa, 19.02.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Mobilne usługi bankowe i finansowe stają się coraz bardziej znaczącym elementem bankowości elektronicznej. Na plan pierwszy rozważań o ich rozwoju wysuwają się przede wszystkim problemy bezpieczeństwa i sposoby zabezpieczania transakcji mobilnych.
Istotnym problemem staje się kwestia odpowiedzialności instytucji finansowych i sposoby prawnej regulacji zakresu tej odpowiedzialności. Dlatego tak ważnym drogowskazem dla wszystkich zaangażowanych w rozwój bankowości mobilnej jest nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Bankowego, której omówienie otwiera program seminarium.

PROGRAM

19 lutego 2015 r.
10:00 Wykład: Bankowość internetowa i mobilna w nowej rekomendacji D Komisji Nadzoru Bankowego:
 • Dlaczego KNF wydała kolejną rekomendację D.
 • Kontekst Rekomendacji D – ryzyko operacyjne i sposób postrzegania go przez nadzór w Rekomendacji M.
 • Kontekst rekomendacji D: przykłady jak wrażliwe są operacje globalnych instytucji na kwestie teleinformatyczne:
  1. fraud w meksykańskich operacjach Citigroup – nieumiejętność zarządzania kryzysem wynikająca prawdopodobnie z braku informacji zarządczej,
  2. atak hakerski na JP Morgan.
 • Przegląd planowania kapitałowego w amerykańskich bankach (CCAR) dokonywany przez Rezerwę Federalną i płynące stąd wnioski.
 • Najważniejsze przesłania Rekomendacji D:
  1. odpowiedzialność zarządu i rady,
  2. koncepcja architektoniczna zamiast łatania systemów,
  3. outsourcing i zasoby ludzkie,
  4. odpowiedzialność banku.
 • Obszary regulowane Rekomendacją D:
  1. obszar i bezpieczeństwo IT jako element strategii banku,
  2. rozwój środowiska teleinformatycznego,
  3. utrzymanie i eksploatacja,
  4. zarządzanie bezpieczeństwem.
 • Rekomendacja D: formularz analizy luk – najważniejsze wnioski.
 • Pewność i bezpieczeństwo jako warunek korzystania przez klientów z usług mobilnych.
 • Terminarz wejścia z życie Rekomendacji D.
 • Wnioski ze spotkań KNF z ZBP na temat wdrażania Rekomendacji D.
 • Audyt teleinformatyczny.
 • Co nas jeszcze czeka:
  1. jak chce widzieć systemy bezpieczeństwa w bankach Rezerwa Federalna i czy to może wyznaczyć trendy
  2. zalecenia Secure Pay Forum przy EBC w kwestiach związanych z bankowością mobilną
  3. dyrektywa PSD II i kwestie regulacji związanego z dostępem „strony trzeciej” do rachunku bankowego, czyli pośredników w systemach płatności
Jacek Ramotowski
10:50 Wykład i dyskusja: Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych a rozwój mobilnego dostępu do usług finansowych.
 • Profil ryzyka dla aplikacji mobilnych: aplikacje mobilne a przeglądarkowe, ograniczenia środowiska mobilnego, scenariusze użycia i nadużycia nowoczesnych aplikacji mobilnych.
 • Bezpieczeństwo mobilnych usług finansowych - kilka przykładów z własnej praktyki.
 • Case study na przykładzie aplikacji finansowej open-source.
 • Bezpieczna aplikacja mobilna – Jak to osiągnąć? (i spełnić wymagania Rekomendacji D).
 • Testowanie bezpieczeństwa aplikacji mobilnych.
Wojciech Dworakowski
11:30 Case study: Serwisy lite (dostosowane do obsługi telefonów komórkowych) w bankowości mobilnej:
 • Zalety i ograniczenia serwisów lite
 • Technologia RWD (responsive web design) - nowa jakość serwisów mobilnych
 • Czy w dobie serwisów RWD jest miejsce na aplikacje?
Wojciech Boczoń
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Case study: Aplikacje bankowości mobilnej na smartfony.
Krystian Kozerawski
13:20 Case study: Geolokalizacja w mobilnych usługach finansowych.
 • To nie tylko mapa w app...,
 • ...także program rabatowy,
 • mOkazje - mBank case study,
 • Szybki kredyt dzięki geolokalizacji,
 • Alior Bank + T-Mobile, mBank i Orange, czyli Big Data is comming,
 • beacon technology.
Łukasz Kłosowski
(Gomobi.pl)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Uwarunkowania prawne terminali kart płatniczych (POS) w wersji mobilnej:
 • POS i mPOS - różnice prawne.
 • Czy udział Agenta Rozliczeniowego w przyjmowaniu płatności jest potrzebny?
 • Korzystanie z usług podmiotów trzecich logujących się za klienta (typu Payment Network AG, dawny Sofort).
 • mPos a płatności mobilne.
 • Waluty wirtualne - koniec tradycyjnego systemu płatności?
dr Michał Grabowski
15:00 Wykład i dyskusja: Aspekty prawne usług mobilnych w instytucjach finansowych:
 • Aplikacja mobilna w środowisku instrumentów płatniczych.
 • Wdrożenie usługi mobilnej a odpowiedzialność instytucji finansowej.
 • Tajemnice zawodowe, czyli bezpieczeństwo czy wygoda?
 • Nadchodzące zmiany prawne a obowiązki instytucji finansowych.
mec. Krzysztof Korus
(dlK Korus Okoń Radcowie Prawni)
16:00 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78