centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
NOWELIZACJA USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH W ZAKRESIE INSTYTUCJI DOZWOLONEGO UŻYTKU.
Warszawa, 10.06.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Zofia Zawadzka

PROGRAM

10 czerwca 2015 r.
10:00 Wykład: Projekt nowelizacji przepisów ustawy o prawie autorskim.
 • charakterystyka nowelizacji – kontekst dyrektyw unijnych,
 • zmiany dotyczące czasu ochrony,
 • opłaty od wypożyczeń bibliotecznych,
 • użytek z dzieł osieroconych,
 • użytek z dział niedostępnych w handlu,
 • inne zmiany dotyczące dozwolonego użytku,
 • zmiany w pozostałym zakresie (Fundusz Promocji Twórczości).
Mec. Rafał Gołat
(Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
11:00 Wykład: Dozwolony użytek na rzecz bibliotek, szkół, archiwów i muzeów. Dostosowanie art. 28 do dyrektywy 2001/29/WE i dyrektywy 2006/115/WE:
 • Rozszerzenie zakresu podmiotowego.
 • Dostępność publiczna beneficjentów dozwolonego użytku.
 • Udostępnianie a użyczenie – czy tylko zmiana terminologiczna?
 • Wprowadzenie pojęcie kopia.
 • Przesłanka rozpowszechnienia jako warunek dozwolonego użytku.
 • Wpływ wyroku C-117/13 na nowe brzmienie art. 28 w zakresie digitalizacji.
Dozwolony użytek na rzecz bibliotek. Wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów przez bibliotek publiczne.
Barbara Szczepańska
12:30 Przerwa
13:00 Wykład: Dozwolony użytek utworów osieroconych a działalność instytucji nauki i kultury. Implementacja dyrektywy 2012/28/UE:
 • Utworu osierocone definicja pojęcia.
 • Beneficjenci dozwolonego użytku.
 • Katalog dozwolonych czynności.
 • Staranne poszukiwanie autorów jako podstawa dozwolonego użytku.
 • Lista źródeł do starannego poszukiwania.
Barbara Szczepańska
13:30 Wykład: Dozwolony użytek w celach naukowych i oświatowych.
 • Uprawnienia instytucji naukowych w stosunku do utworów naukowych pracowników.
 • Korzystanie z utworów w celach dydaktycznych i prowadzenia badań.
 • Dozwolony użytek na rzecz uczelni – stan aktualny i projektowane zmiany.
dr Zofia Zawadzka
14:15 Przerwa
14:30 Wykład: Dozwolony użytek utworów plastycznych a działalność muzeów.
 • Uprawnienia właściciela w stosunku do egzemplarza utworu plastycznego.
 • Dozwolony użytek w zakresie rozpowszechniania utworów plastycznych.
 • Dozwolony użytek w celu reklamy wystawy publicznej.
 • Projektowane zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dozwolonego użytku utworów plastycznych.
dr Zofia Zawadzka
15:15 Wykład: Dozwolony użytek utworu w celach informacyjnych.
 • Cel i reguły dozwolonego użytku w celach informacyjnych.
 • Korzystanie z utworów w celach informacyjnych - obowiązujący stan prawny:
  1. Rozpowszechnianie w celach informacyjnych, już rozpowszechnionych:
   1. aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne,
   2. sprawozdań o aktualnych wydarzeniach,
   3. aktualnych wypowiedzi i fotografii reporterskich.
  2. Rozpowszechnianie krótkich wyciągów ze sprawozdań o aktualnych wydarzeniach i aktualnych artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
  3. Przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych.
  4. Krótkie streszczenia utworów rozpowszechnionych.
  5. Rozpowszechnianie mów wygłoszonych na publicznych zebraniach i rozprawach.
  6. Przytaczanie w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach utworów udostępnionych podczas tych wydarzeń.
  7. Rozpowszechnianie w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach utworów wystawionych w publicznie dostępnych zbiorach.
 • Projektowane zmiany ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dozwolonego użytku w celach informacyjnych.
Agnieszka Grzesiok-Horosz
(adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski)
16:00 Zakończenie seminarium, rozdanie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78