centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
IV seminarium NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE Z ZAKRESU PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII KOMUNIKACYJNYCH
Warszawa, 04.03.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Program seminarium przygotowany został w oparciu o sugestie uczestników poprzednich edycji, którzy wskazywali na dwa interesujące ich zagadnienia: prawo znaków towarowych i prawo właściwe dla obrotu internetowego. Tematyka znaków towarowych będzie tematem dwóch wystąpień: dra Ireneusza Matusiaka, który podzieli się ze słuchaczami swoim unikatowym doświadczeniem związanym ze sporami dotyczącymi domen internetowych oraz dra Zbigniewa Okonia, który umówi najnowsze orzecznictwo związane z używaniem słów kluczowych i metatagów w reklamie. Z kolei dr hab. Marek Świerczyński, uznany specjalista z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego i prawnik – praktyk, przedstawi najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa właściwego i jurysdykcji w Internecie. Poza tym, tematów wystąpień dostarcza sam ustawodawca i praktyka prawa nowych technologii: przedstawione zostaną konsekwencje znowelizowania art. 172 Prawa telekomunikacyjnego (zmiany mające pomóc w walce ze spamem, a w istocie dramatycznie ograniczające telemarketing i marketing internetowy) w świetle oficjalnych interpretacji MAC i UOKiK oraz najnowsze orzecznictwo dotyczące płatności elektronicznych. Wisienką na torcie będzie natomiast prezentacja poświęcona odpowiedzialności za treści w Internecie – tym razem nie wyłączeniach odpowiedzialności, ale o warunkach przypisania tej odpowiedzialności.

PROGRAM

4 marca 2015 r.
10:00 Wykład: Nowe przepisy dotyczące walki ze spamem – próba odkodowania w oparciu o stanowiska MAC, UKE i UOKiK:
 • nowe brzmienie art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne i nowe obowiązki z niego wynikające,
 • przedstawienie stanowisk organów ochrony prawnej w zakresie wykonywania nowych obowiązków,
 • kolejna zgoda, czyli jak żyć?
Dr Paweł Litwiński
10:50 Wykład: Najnowsze orzecznictwo sądowe z zakresu prawa właściwego i jurysdykcji w Internecie:
 • znaczenie wyroku Sądu Najwyższego w sprawie UEFA,
 • orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie jurysdykcji i zasady państwa pochodzenia w kontekście handlu elektronicznego.
Dr hab. Marek Świerczyński
11:40 Wykład: Odpowiedzialność za treści w Internecie – dość już o włączeniach odpowiedzialności, czyli kiedy ponosi się odpowiedzialność za treści?
 • kiedy ISP odpowiada za przechowywane lub przesyłane dane?
 • wybrane problemy związane z przypisaniem odpowiedzialności usługodawców świadczących mere conduit oraz caching,
 • przypisanie odpowiedzialności host providerowi:
  1. przesłanka wiedzy,
  2. problemy z wykładnią pojęcia wiarygodnej wiadomości,
  3. przypisanie odpowiedzialności kontraktowej w relacji z usługobiorcą za usunięcie jego danych.
Mec. Witold Chomiczewski, dr Dominik Lubasz
12:30 Pytania
12:45 Przerwa, poczęstunek
13:15 Wykład: Zapłata na odległość – co jest a czego nie ma w orzecznictwie, choć być powinno:
 • orzecznictwo w sprawie opłat organizacji kartowych,
 • orzecznictwo w sprawie opłaty surcharge,
 • odpowiedzialność za nadużycia.
Dr Krzysztof Korus
14:05 Wykład: Najnowsze orzecznictwo sądowe dotyczące reklamy z użyciem słów kluczowych i metatagów:
 • użycie cudzego znaku towarowego jako adwords: orzecznictwo TS UE i sprawy Google oraz Inteflora,
 • użycie cudzych znaków w opisach aukcji i reklamie – wyrok TS UE w sprawie L’Oreal v eBay
 • znak towarowy w metatagach strony internetowej – wyrok TS UE w sprawie BEST,
 • przegląd najnowszego orzecznictwa polskich sądów.
Dr Zbigniew Okoń
14:55 Wykład: Naruszenie znaków towarowych w nazwie domeny internetowej „pl” w oparciu o analizę orzecznictwa Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych (również niepublikowanego):
 • poprawne określenie treści żądania pozwu dotyczącego zarzutu naruszenia prawa ochronnego,
 • znak towarowy, a zawartość strony internetowej oznaczonej domeną „pl”,
 • zakres badania sposobu wykorzystania domeny internetowej zawierającej znak towarowy,
 • kolizja praw podmiotowych.
Dr Ireneusz Matusiak
15:45 Pytania, podsumowanie
16:00 Zakończenie obrad, wręczenie certyfikatów
program
sprawozdanie
prelegenci
partner
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78