centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
VIII seminarium w cyklu MEDICA INFO
CZY TO REWOLUCJA W DOSTĘPIE DO DANYCH MEDYCZNYCH?
ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I PRAWNE INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA (IKP)
Warszawa, 22.01.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - to nowość w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia. Jak zadziała realizacja dostępu do danych medycznych w przyjętych rozwiązaniach Internetowego Konta Pacjenta - pokaże niewątpliwie praktyka IKP i pozyskane doświadczenia w tym obszarze.
Przedstawimy w programie seminarium zarówno uwarunkowania techniczne jak i prawne oraz organizacyjne tego rozwiązania - ale także opinie środowiska lekarzy w tej sprawie, co najlepiej zaprezentuje przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.

PROGRAM

22 stycznia 2015 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Internetowe Konto pacjenta, e-recepty, e-skierowania i e-zlecenia - jako komponenty projektu P-1.
 • system informacji w ochronie zdrowia oraz rola projektu P1
 • komponenty P1, ich wzajemne relacje oraz relacje z otoczeniem,
 • elektronizacja informacyjnych relacji pacjenta z pracownikami sektora ochrony zdrowia
 • korzyści pacjentów z Internetowego Konta Pacjenta
 • korzyści społeczeństwa jako całości z informatyzacji sfery informacyjnej ochrony zdrowia w kontekście działania systemów e-recept, e-skierowań i e-zleceń.
dr inż. Kajetan Wojsyk
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
11:00 Wykład: Pomiar i ocena etapów elektronizacji dokumentacji medycznej.
 • Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM).
 • Model pomiaru i oceny etapów elektronizacji dokumentacji medycznej.
 • Stopień informatyzacji elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce i na świecie według organizacji HIMSS Europe.
 • Wyniki innych badań informatyzacji polskich szpitali
Maria Karlińska
(Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
11:45 Wykład i dyskusja: Uwagi środowiska lekarzy do zasad realizacji dostępu do danych medycznych w przyjętych rozwiązaniach Internetowego Konta Pacjentów (IKP).
Internetowe konto pacjenta (IKP) to wciąż bardziej koncepcja niż konkretny, wymierny projekt. Z jednej strony Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zapowiada, że IKP już rusza, z drugiej wciąż niewielu lekarzy i pacjentów miało okazję bliżej przyjrzeć się projektowi. Zapowiada się, że IKP będzie gromadzić dane ratunkowe obywatela, a także wystawione mu recepty, skierowania i zlecenia, a także stanie się platformą, poprzez którą będzie można uzyskać dane medyczne dotyczące pacjenta przechowywane w innych placówkach medycznych. Brzmi to zachęcająco, ale trzeba podkreślić, że jest raczej perspektywą na przyszłość. Lekarze dostrzegając oczywiste zalety informatyzacji w medycynie, obawiają się jednocześnie dodatkowej e-biurokracji ograniczającej i tak ograniczony czas pracy z pacjentem. Wielu lekarzy nadal pracuje w środowisku „papierowym” i obawia się kosztów wprowadzania e-rozwiązań. Jednocześnie, niektórzy wyrażają wprost lęk o to, ze informatyzacja będzie służyć bardziej nadzorowi i kontroli niż jakości opieki. Czy informatyczna rewolucja rozwieje te obawy – już niedługo zobaczymy.
Konstanty Radziwiłł
(Naczelna Izba Lekarska)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Bezpieczeństwo danych medycznych - aspekty prawne i technologiczne:
 • Unijne i polskie regulacje prawne.
 • Metody ochrony medycznych danych osobowych:
  1. dane identyfikujące,
  2. identyfikacja z użyciem danych zewnętrznych,
  3. anonimizacja danych,
  4. modele separacji danych.
 • Dobre praktyki i zalecenia w zakresie przetwarzania i przechowywania danych medycznych.
Krzysztof Margasiński
14:00 Wykład i konsultacje: Cywilno-karne konsekwencje utraty danych medycznych.
 • Rodzaje dokumentacji medycznej, sposób jej prowadzenia, szczegółowe warunki jej udostępniania w świetle Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
 • Pojęcie dokumentacji medycznej.
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
 • Konieczność spełnienia określonych warunków, które pozwala na prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.
 • Szczególne rodzaje dokumentacji medycznej.
 • Rejestracja przebiegu wizyty lekarskiej przy pomocy różnych urządzeń.
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej ( okresy przechowywania).
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej z bieżącego lub zakończonego leczenia pacjentowi lub innym podmiotom.
 • Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna lekarza wskutek utraty dokumentacji medycznej i niedochowania tym samym tajemnicy lekarskiej.
 • Konsekwencje ujawnienia lub wykorzystania informacji, z którymi lekarz zapoznał się w związku z wykonywaną pracą (tajemnica lekarska).
Mecenas Malwina Jarzembska
15:00 Wykład: Modele dostępu do informacji medycznych w państwach europejskich. Specyfika rozwiązań internetowego dostępu do informacji medycznych w Polsce.
 • elektroniczny rekord medyczny, elektroniczny rekord pacjenta, elektroniczny rekord zdrowotny - podstawowe pojęcia,
 • udostępnianie danych medycznych w świetle projektowanych zmian w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia,
 • dostęp do danych medycznych w świetle uwarunkowań Dyrektywy 95/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych,
 • elektroniczny rekord pacjenta - model scentralizowany i zdecentralizowany - omówienie podstawowych modeli stosowanych w krajach UE oraz w Polsce,
 • przykłady rozwiązań w zakresie internetowego konta pacjenta w krajach UE.
Krzysztof Nyczaj
15:45 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78