centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Pabianice, 14 - 15.10.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Zapraszamy do Fabryki Wełny Hotel & SPA do miejsca, w którym historia spotyka się z nowoczesnym designem, relaks ze sztuką, a surowy industrialny klimat z eleganckim komfortem. Obiekt mieści się w budynku dawnej fabryki rodziny Baruchów w samym centrum Pabianic, w niedalekiej odległości od Łodzi. Fabryczne wnętrza zostały gruntownie zmodernizowane i przystosowane do wymagań współczesnych gości, a jednocześnie ceglane ściany czy dyskretnie wkomponowane w całość elementy dawnego wystroju wciąż przypominają o historii tego miejsca i nadają mu niepowtarzalny klimat (http://www.fabrykawelny.pl)

Mamy nadzieję, że połączenie wartości programowych Forum z naszą starannością o oprawę organizacyjno-pobytową - skłoni Państwa do podjęcia decyzji o udziale w Forum.

PROGRAM

Pierwszy dzień, 14 października 2015
Prowadzenie obrad: Andrzej Jabłoński, Prezes Zarządu Centrum Promocji Informatyki
12:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
12:15 Wykład inauguracyjny: Obywatel a administracja państwa. Warunki dialogu a postawy i opinie Polaków.
Prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński
(profesor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Gdańskiego)
13:15 Wykład: Nowe kierunki wynikające ze strategii informatyzacji administracji koordynowane przez Centrum Projektów Informatycznych
Jerzy Goraziński
(dyrektor Centrum Projektów Informatycznych przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.)
14:00 Prezentacja Sponsora Forum: Jakość, dostępność, bezpieczeństwo - korzyści płynące z automatyzacji utrzymania usług IT.
Piotr Orlański
(ComFort Meridian)
14:30 Przerwa, obiad
15:30 Wykład: Metody autoryzacji w systemach informatycznych jednostek samorządowych:
 • Dostępne mechanizmy i metody autoryzacji
 • Metody przełamywania zabezpieczeń
 • Zasady autoryzacji w jednostkach samorządowych
 • Podstawowe błędy w implementacji mechanizmów i zasad uwierzytelniania
Dr inż. Przemysław Jatkiewicz
16:15 Wykład i dyskusja: Public relations w administracji publicznej. Wyniki badań i perspektywy rozwoju:
 • Zastosowanie public relations w działaniach komunikacyjnych administracji publicznej w Polsce:
  1. specyfika działań PR w administracji publicznej,
  2. stosowanie programów i strategii w zakresie PR,
  3. organizacja i cele działań PR.
 • Badanie efektów działań public relations prowadzonych przez administrację publiczną.
 • Perspektywy wykorzystania public relations w działaniach komunikacyjnych administracji publicznej:
  1. aktualne trendy w działaniach komunikacyjnych jednostek administracji publicznej,
  2. założenia autorskiego modelu zastosowania PR w administracji publicznej.
Rafał Przech
(specjalista ds. public relations i komunikacji społecznej)
17:00 Wykład i dyskusja: Pozycjonowanie wizerunkowe instytucji administracji publicznej:
 • Czy instytucje administracji publicznej powinny dbać o reputację?
 • Kluczowe elementy wizerunku jednostek administracji publicznej.
 • Etapy tworzenia kampanii PR w wyszukiwarkach.
 • Taktyka i narzędzia.
 • Zastosowanie: działania prewencyjne, zwiększenie widoczności publikowanych informacji w wyszukiwarkach, reakcja na negatywne opinie.
 • Dobre praktyki i najczęściej popełniane błędy.
Artur Smolicki
(newCreative.pl)
18:00 Zakończenie programu pierwszego dnia Forum.
18:15 Kolacja
Drugi dzień, 15 października 2015 r.
Prowadzenie obrad i panelu dyskusyjnego: adw. dr Grzegorz Sibiga
Blok tematyczny: Administracja publiczna w chmurze obliczeniowej
09:00 Wykład: Zakres dopuszczalnego outsourcingu usług IT w administracji publicznej:
 • Znaczenie outsourcingu IT dla administracji publicznej w zakresie realizacji zadań publicznych oraz czynności obsługi urzędów.
 • Zakres dopuszczalnego outsourcingu IT (kryterium realizacji zadania publicznego).
 • Warunki outsourcingu IT (w szczególności związane z ochroną informacji).
 • Przepisy szczególne w prawie administracyjnym określające warunki outsourcingu IT. Przykłady przepisów ograniczających outosourcing w obrocie gospodarczym.
Adw. dr Grzegorz Sibiga
(Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Prawnych PAN, Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
09:40 Wykład: Ochrona informacji administracji publicznej w chmurze obliczeniowej - wybrane aspekty prawne:
 • Prawne uwarunkowania ochrony danych osobowych w chmurze obliczeniowej. Problem powierzenia przetwarzania danych i inne kwestie związane z wymogami ochrony danych osobowych.
 • Tajemnice ustawowo chronione i ich ochrona w chmurze obliczeniowej. Problem ochrony informacji publicznej przetwarzanej w chmurze obliczeniowej. Wybrane aspekty ochrony dokumentów urzędowych w chmurze obliczeniowej.
Prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski
(kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
10:20 Wykład: Zabezpieczenie interesów Zamawiającego w umowach chmury obliczeniowej:
 • umowy chmury obliczeniowej – zakres świadczenia usług przez różne podmioty (dostawcy, model resellerski etc.),
 • umowy chmury obliczeniowej – najważniejsze postanowienia z punktu widzenia Zamawiających,
 • Service Level Agreement – przykłady klauzul rekomendowanych przez Komisję Europejską.
Adw. Xawery Konarski
(Kancelaria Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy)
11:00 Panel dyskusyjny: Panel dyskusyjny: Chmura obliczeniowa w administracji publicznej – bilans korzyści i zagrożeń.
Uczestnicy panelu: Michał Jaworski (PIIT)
prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski
adw. Xawery Konarski
prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
11:40 Przerwa na kawę
Blok tematyczny: Obecny stan e-usług administracji w Polsce
12:00 Wykład: Profil zaufany jako narzędzie umożliwiające realizację usług centralnych.
Nie należy zapominać, iż ePUAP nie zastępuje złożonych systemów dziedzinowych. Jest natomiast w stanie zapewnić standaryzację i interoperacyjność podstawowych procedur administracyjnych. Dlatego też ePUAP dostarcza takie usługi jak CRWDE (centralne repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych) czy usługę elektronicznego awizo, standardowe elektroniczne pismo ogólne oraz wzorcowe procesy i ramy interoperacyjności. Dzięki zastosowanemu modelowi usługi są coraz bardziej odmiejscowione (możliwe do realizacji w dowolnym urzędzie) i ustandaryzowane (realizowane wg tych samych zasad na takim samym formularzu).
Jedną z ważniejszych usług która w nowym ePUAP staje się samodzielna jest tzw. PZ profil zaufany tj. mobilny identyfikator do kontaktów online z administracją. Większe bezpieczeństwo i stabilność tego rozwiązania pozwoli na upowszechnienie pojedynczego logowania do dowolnego systemu (e)administracji w Polsce ale i w unii Europejskiej.
Sebastian Christow
(Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
12:40 Wykład: Komunikacja elektroniczna w administracji - ocena dotychczasowego stosowania przepisów. Czy ePUAP jest potrzebny?
 • ePaup - dlaczego tak nikłe zainteresowanie po stronie klientów.
 • ePuap a inne metody uwierzytelniania wprowadzone w polskich instytucjach.
 • Czy naprawdę konieczne są różne reguły wnoszenia pism i dokumentów do administracji i sądownictwa.
 • Co z ePuapem po 1 lipca 2016 roku (czyli po wejściu rozporządzenia eIDAS).
Prof. UO dr hab. Dariusz Szostek
(Kancelaria Szostek_Bar i Partnerzy, Uniwersytet Opolski)
13:20 Wykład: Praktyczne problemy otwierania danych publicznych.
 • Przedstawienie implementacji nowelizacji dyrektywy 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
  1. objęcie ponownym wykorzystywaniem dokumentów będących w posiadaniu bibliotek, archiwów i muzeów,
  2. projekt nowej ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
  3. wprowadzenie cyklicznego dostępu do informacji sektora publicznego na podstawie jednego wniosku,
  4. brak formularza we wniosku o reuse.
 • Portal danepubliczne.gov.pl:
  1. cel uruchomienia portalu,
  2. rola instytucji publicznych,
  3. sposoby pozyskiwania nowych zasobów,
  4. nowe elastyczne zasady przekazywania zasobów informacyjnych do portalu danepubliczne.gov.pl.
Maciej Groń
(Dyrektor Departamentu Społeczeństwa informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
14:20 Zakończenie Forum, obiad.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
sponsor
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78