centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXIV FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
INTELIGENTNE MIASTO I GMINA.
USPRAWNIANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH W E-ADMINISTRACJI.
Warszawa, 15 - 16.04.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

24 edycja Forum Informatyki w Administracji ma program i obsadę dydaktyczną godną ponad 10-ciu lat funkcjonowania tej konferencji. Inaugurację programu tworzą trzy wspaniałe wystąpienia: prof. Jerzego Stępnia (byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego), Krzysztofa Szuberta (eksperta BCC) oraz Włodzimierza Marcińskiego (Pełnomocnika Ministra w MAiC).
Pierwszy dzień Forum poświęcamy tematyce „Smart miasto i gmina” - ten blok tematyczny będzie okazją do wystąpienia m. innymi Prof. Dr hab. Andrzeja Sobczaka.
Drugi dzień obrad - to także ciekawe tematy, poczynając od aktualnego problemu bezpieczeństwa informatycznego procedur wyborczych - do dyskusji na temat granic możliwości oddziaływania samorządów na autonomiczne funkcjonowanie instytucji kultury ( n.p. teatry) . Tę dyskusję będzie moderować Pani Ewa Wójciak, odwołana niedawno dyrektor Teatru Ósmego Dnia.
Nas zakończenie programu, zgodnie z przyjętym zwyczajem, temat „na zamówienie” czyli postulowany w ankietach. Tym razem Mec. Marcin Maruta poprowadzi wykład „Prawo autorskie a domena publiczna”.
Atrakcyjny program merytoryczny, dobry hotel, inspirujące dyskusje kuluarowe – to trzy główne powody, które powinny skłonić Państwa do udziału w Forum. Ci wszyscy, którzy podejmą tę decyzję do końca lutego 2015, będą zwolnieni z opłaty uczestnictwa, płacąc jedynie za pakiet pobytowy.

PROGRAM

Pierwszy dzień, 15 kwietnia 2015
Prowadzenie obrad, moderowanie - Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
11:00 Powitanie, prezentacja programu.
11:10 Wykład inauguracyjny i dyskusja: Krajobraz po wyborach samorządowych – próba diagnozy sytuacji społecznej i politycznej.
 • Problemy profesjonalizacji samorządowych służb urzędniczych i menedżerskich w kontekście efektywności wykorzystywania środków unijnych;
 • Zadłużenie znacznej części gmin a perspektywy rozwojowe;
 • Znaczenie planowania przestrzennego i powody niedoceniania tego problemu przez władze samorządowe. Czy sa właściwie wykorzystywane mechanizmy kontrolne?
 • Model funkcjonowania samorządu w Polsce a uwarunkowania rozwoju samorządności.
Prof. Jerzy Stępień
(Uczelnia Łazarskiego, były prezes Trybunału Konstytucyjnego)
12:00 Wykład Gościa specjalnego Forum: Polska e-administracja : korzyści, koszty, kierunki, wyzwania:
 • Kilka słów o pracy Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.
 • Korzyści i koszty budowania polskiej e-administracji.
 • Bariery, wyzwania, propozycje rozwiązań.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020.
Krzysztof Szubert
(ekspert BCC, minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club)
12:45 Wykład: Współpraca, wymiana doświadczeń oraz stałe podnoszenie kompetencji zawodowych informatyków administracji publicznej jako warunek skutecznej budowy w jednolitego systemu informacyjnego państwa.
Włodzimierz Marciński
(Pełnomocnik Ministra ds. Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
13:30 Prezentacja Sponsora Forum: Websense Security Labs - the concept behind it.
Krzysztof Górowski
(Websense Inc.)
14:00 Przerwa, obiad
Sesja - JAK TWORZYMY ROZWIĄZANIA DLA INTELIGENTNYCH MIAST
15:00 Wykład i dyskusja: Od wizji do realizacji - czyli kiedy, jak i za ile zrealizowana zostanie koncepcja Smart Cities?
W chwili obecnej nie ma już potrzeby tłumaczenia co oznacza pojęcie „Smart City”. Dlatego samorządy nie zastanawiają się czy realizować tą koncepcję, ale jak to zrobić najbardziej efektywnie. W wystąpieniu przedstawione zostaną przykłady wdrożeń miast-liderów z wybranych krajów. Taka pigułka zebranych „best practices” stanowić może istotną pomoc przy realizacji tych przedsięwzięć w Polsce.
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak
(Szkoła Główna Handlowa)
15:40 Case study: Otwieranie danych przez miasto.
Tadeusz Osowski
(Zastępca dyrektora Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy)
16:00 Case study: Rola partnerów otwierania danych.
Jan Herbst
(Dyrektor ds. badań Pracowni Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA)
16:20 Pomysły serwisów bazujących na otwartych danych (uczestnicy konkursu "Dane po warszawsku"):
 • „ROLKOWA MAPA WARSZAWY” – Michał Machowski
 • „OTWARTYRODZIC.PL” – Anna Sukiennik, Kamil Sukiennik
17:00 Przerwa
17:20 Wykład i dyskusja: Technologie Smart City i bliska perspektywa zastosowań „Internetu rzeczy” – z punktu widzenia samorządów:
 • Czujniki, liczniki i inne źródła danych - zapotrzebowanie społeczne i biznesowe.
 • Po co udostępniać dane pochodzące z Internetu rzeczy.
 • Jak udostępniać dane pochodzące z Internetu rzeczy.
Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
18:00 Case study: Elementy grywalizacji we wdrażaniu Smart City.
Grywalizacja - nowy trend, który jest głęboko zakorzeniony w analizie zachowań ludzkich w celu takiego przygotowania rozwiązań aby ludzie z nich korzystali z przyjemnością, z poczuciem wyjątkowości i świadomości że to co robią ma sens i ma wpływ na ich życie. W grywalizacji wykorzystuje się naturalną skłonność każdego człowieka do poczucia wyjątkowości, dumy, a z drugiej strony przynależności do określonej grupy społecznej, dzięki czemu poprzez swoje postępowanie może pozytywnie „zarazić innych” i porwać za sobą tłumy.
W przypadku tematyki Smart Cities - grywalizacja może odegrać bardzo ważną rolę - ponieważ to dzięki niej możemy wpłynąć na to aby mieszkańcy zaczęli np. w końcu segregować śmiecie, zaczęli wykorzystywać miejskie środki transportu czy też ograniczyli korzystanie z prywatnych środków transportu i przestawili się na zbiorowe metody komunikacji. To dzięki grywalizacji możemy wpłynąć na mieszkańców, tak aby zmniejszyli prędkość jazdy autem, ograniczali konsumpcję wody czy też pobór prądu. To właśnie dzięki grywalizacji możemy zmienić zachowanie mieszkańców, zwiększyć ich odpowiedzialność i prospołeczność.
Zaprezentuję kilka przykładów z życia - które doskonale pokażą, w jaki sposób kraje sąsiedzkie wykorzystują teorię grywalizacji do tego aby uczynić miasta bardziej przyjaznymi, a ich mieszkańców zachęcić do zmiany zachowań w pozytywnym kierunku.
Artur Mróz
(Prezes Game Master Designs)
18:45 Zakończenie obrad pierwszego dnia
19:00 Kolacja.
Drugi dzień, 16 kwietnia 2015 r.
Prowadzenie obrad, moderowanie - Tomasz Kulisiewicz, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem
09:30 Wykład i dyskusja: Wybory a system informatyczny - błędy, zagrożenia, rozwiązania:
 • case study: główne przyczyny porażki systemu PKW w trakcie wyborów samorządowych 2014,
 • istotne błędy, których możemy łatwo uniknąć,
 • 10 najlepszych praktyk bezpieczeństwa ratujących system informatyczny przed kompromitacją
 • odwieczny problem: leczyć, czy zapobiegać?
Krzysztof Młynarski
(specjalista ds. bezpieczeństwa systemów operacyjnych i sieci rozległych)
10:30 Wykład: Potrzeby samorządów w zakresie korzystania z narzędzi IT w procesie podejmowania decyzji
 • Wstęp: partycypacja społeczna – moda czy konieczność?
 • Główne obszary uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.
 • Podstawowe narzędzia aktywizujące mieszkańców i umożliwiające wpływ na podejmowane decyzje.
 • Najczęstsze narzędzia IT wykorzystywane w procesach partycypacyjnych i ich ograniczenia.
 • Deficyty samorządów w zakresie pozyskiwania opinii o mieście i od mieszkańców.
Maciej Milewicz
(Kierownik Oddziału Dialogu Społecznego, Biuro Prezydenta, Urząd Miasta Poznania)
11:10 Przerwa
11:30 Wykład: Wycena wartości dodanej projektu IT w administracji.
Sebastian Christow
(Dyrektor Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
12:10 Wykład postulowany przez uczestników poprzednich edycji Forum: Prawo autorskie a domena publiczna. Komu przysługują prawa autorskie w wydawnictwach i publikacjach urzędów oraz instytucji.
 • Utwory i nie-utwory. Utwory chronione i utwory niechronione, czyli czego tak naprawdę dotyczy prawo autorskie.
 • Domena publiczna w prawie polskim i w powszechnym rozumieniu. Domena publiczna a dozwolony użytek publiczny.
 • Akty, decyzje, SIWZ wydawane przez urzędy i organy państwa a prawo autorskie.
 • Twórca jako podmiot praw i ograniczenia wynikające z prawa autorskiego.
 • Przejście praw i licencji od zleceniobiorców.
Mec. Marcin Maruta
13:45 Zakończenie obrad, wręczanie certyfikatów.
14:00 Obiad

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78