centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XVIII Forum ADO/ABI
Warszawa, 06.05.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Tegoroczna wiosenna edycja Forum ADO/ABI zdominowana będzie przez problem statusu prawnego i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Prezentacja dotycząca statusu ABI poprowadzona zostanie przez przedstawiciela Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji bezpośrednio odpowiedzialnego za przygotowanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy. W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchają prezentacji dotyczącej możliwych do przyjęcia rozwiązań w zakresie pozycji prawnej ABI w organizacji, a także procedury wykonywania sprawdzeń przez ABI, która jest zupełną nowością w polskim systemie prawnym.
W drugiej części Forum przedstawione zostaną nowe zasady transferu danych osobowych do państw trzecich w oparciu o standardowe klauzule umowne po 1 stycznia 2015 r. Omówiony zostanie także budzący wiele kontrowersji nowy art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, wprowadzający obowiązek pozyskiwania nieznanych dotychczas zgód dotyczących marketingu bezpośredniego.
Forum zakończy dyskusja ekspertów poświęcona praktycznym aspektom wykonywania nowych przepisów dotyczących administratorów bezpieczeństwa informacji.

PROGRAM

6 maja 2015 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie tematyki i prelegentów
dr Paweł Litwiński
10:10 Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych – status ABI
 • Nowe regulacje w zakresie sposobu prowadzenia przez ABI rejestru zbiorów danych
 • Sposób i tryb realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania ABI po 1 stycznia 2015 r.
Michał Czerniawski
11:00 Wykonywanie sprawdzeń przez ABI - nowa instytucja w ustawie o ochronie danych osobowych
 • sprawdzenie - instrument sprawowania nadzoru nad zgodnością przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
 • charakterystyka sprawdzeń - planowe, pozaplanowe, sprawdzenie na zlecenie GIODO
 • przebieg i dokumentacja sprawdzenia
dr Marlena Sakowska-Baryła
11:50 Transfery danych osobowych do państw trzecich w oparciu o standardowe klauzule umowne (SCC) po 1 stycznia 2015 r.
 • Rodzaje SCC - administrator do przetwarzającego (C2P) i administrator do administratora (C2C)
 • Wybrane klauzule w SCC (C2P i C2C)– omówienie i analiza
 • Kiedy zgoda GIODO będzie jednak potrzebna – (nie)dozwolone modyfikacje SCC?
 • SCC to nie wszystko – inne obowiązki związane z transferem
Izabela Kowalczuk - Pakuła
12:40 dyskusja, pytania do prelegentów
13:00 Lunch
13:30 Nowy art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, czyli ile jeszcze zgód?
 • konsekwencje praktyczne zgody na wykorzystanie „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych” dla dotychczas przetwarzanych danych
 • jak zbierać nową zgodę?
 • ile jeszcze zgód?
dr Paweł Litwiński
13:50 Administrator Danych Osobowych na rozstaju dróg - ABI: stary, nowy, czy przejściowy?
 • trzy ścieżki postępowania ADO po 1 stycznia 2015: ADO pełniący obowiązki ABI, ABI zgłoszony do rejestru prowadzonego przez GIODO, zmiany i decyzje odroczone do pół roku.
 • konsekwencje wyboru każdego z rozwiązań dla dokumentacji ochrony danych osobowych w organizacji
Maciej Kołodziej
14:40 Nowa rola i obowiązki ABI w organizacji – dyskusja
Maciej Byczkowski
Maciej Kołodziej
dr Paweł Litwiński
Jarosław Żabówka
15:40 Pytania, podsumowanie obrad
16:00 Zakończenie Forum
program
prelegenci
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78