centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIX edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
AKTUALNE ZASADY OCENY CZASOPISM NAUKOWYCH W POLSCE.
INDEKSOWANIE I ROZWÓJ PERIODYKÓW
Warszawa, 26.08.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Ocena czasopism naukowych jest jednym z najważniejszych narzędzi ewaluacyjnych w polskim systemie polityki naukowej. Nieustannie zmieniające się zasady, bazy danych oraz regulacje prawne sprawiają, że redakcje muszą cały czas sprawdzać, co uległo zmianom. Nasze seminarium ma na celu pokazanie wydawcom, naukowcom i redaktorom, jakie są aktualnie obowiązujące w 2015 r. zasady oceny czasopism naukowych oraz zaprezentować, jak rozumieć i intepretować najważniejsze zapisy. Równie ważne będzie przedstawienie, w jaki sposób można skutecznie zgłosić czasopismo do najważniejszych baz indeksujących.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

26 sierpnia 2015 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład: Nowe zasady oceny czasopism naukowych – stan prawny na 26 sierpnia 2015 r.
 • Rola oceny czasopism w systemie parametrycznym.
 • Aspekty prawne ewaluacji czasopism naukowych.
 • Aktualnie obowiązujące zasady konstrukcji części A, B i C „Wykazu czasopism punktowanych”.
 • Stabilność i zmienność zasad oceny.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Wykład: Open Journal System jako sposób na podniesienie widoczności czasopisma:
 • Dlaczego czasopisma powinny korzystać z systemów do zarządzania procesem wydawania (ang. Journal Management Systems = JMS)
 • Funkcje JMS na przykładzie Open Journal Systems (OJS):
  1. zarządzanie procesem wydawniczym,
  2. prezentacja danych: dane czytelne dla człowieka i robotów indeksujących.
 • Indeksowanie zawartości czasopisma korzystającego z OJS:
  1. w Google Scholar,
  2. w OpenAIRE,
  3. w DOAJ.
 • Poprawne indeksowanie czasopisma:
  1. na co zwrócić uwagę przy konfiguracji czasopisma,
  2. właściwe wprowadzanie metadanych.
Ewa Rozkosz
(Dolnośląska Szkoła Wyższa)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wpływ cytowań na ocenę czasopism naukowych:
 • Wskaźniki bibliometryczne w ocenie czasopism naukowych:
  1. Predicted Impat Factor,
  2. Scimago Impact Factor (SIF).
 • Jak monitorować cytowania czasopisma?
  1. bazy danych (Scopus, Web of Science, BazEkon itd.)
  2. google scholar.
 • Jak dbać o widoczność cytowań?
Dr Aneta Drabek
(Uniwersytet Śląski)
13:30 Wykład: Scopus – najważniejsze elementy i najczęstsze błędy.
Scopus powstał w 2004 roku i w ciągu 10 lat stal się uznaną bazą referencyjną na świecie. Wraz z rozwojem bazy wzrosła liczba czasopism zainteresowanych indeksowaniem w bazie. W ostatnich kilku latach liczba zgłoszonych do ewaluacji czasopism przekracza 3000 a tylko 12-14% z nich zostaje indeksowanych w bazie.
Niniejsza prezentacja w szczegółach przedstawia zasady selekcji czasopism do bazy Scopus oraz przebieg procesu ewaluacji czasopisma. Dodatkowo omówione zostaną najczęściej popełniane błędy podczas zgłoszenia czasopisma oraz wyjaśnione sposoby w jaki sposób się przed nimi ustrzec.
Krzysztof Szymański
(ELSEVIER)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Polski Współczynników Wpływu w nowej ocenie czasopism naukowych.
 • Definicja POL-index oraz odpowiedzi na pytania:
  1. Definicje: POL-index
  2. POL-index – dlaczego zbieramy dane? Dlaczego te, a nie inne?
  3. POL-index – co z danymi z baz danych, co z danymi z PBN, jak powiązane są POL-index i PBN?
  4. Kto może wprowadzać dane?
  5. Jak wprowadzać dane?
  6. Terminarz działań
  7. Gdzie uzyskać pomoc?
 • Definicja PWW oraz odpowiedzi na pytania:
  1. Cel: PWW
  2. Dlaczego zmieniono definicje PWW i algorytmy
  3. Dlaczego PWW nie jest uwzględniany w obecnej ewaluacji?
  4. Kiedy uruchomiony zostanie PWW?
  5. Gdzie uzyskać pomoc?
 • POL-index i PWW oraz inne tematy związane z oceną MNiSW
  1. Jak interpretować przepisy związane z punktacją MNiSW w kontekście POL-index?
  2. Jak wygląda procedura oceny eksperckiej?
  3. Kto ocenia czasopisma naukowe?
  4. Na czym polega proces oceny czasopism naukowych?
  5. Co z nieprawdziwymi ankietami?
  6. Kiedy będą wyniki ewaluacji?
  7. Gdzie uzyskać pomoc?
 • Jakie plany rozwoju POL-index?
 • Jakie plany rozwoju PWW?
Piotr Brzeziński
(INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL)
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78