centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVII seminarium w cyklu Badania Naukowe
ZWIĘKSZANIE JAKOŚCI I WIDOCZNOŚCI CZASOPISM NAUKOWYCH
Warszawa, 22.04.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Czasopisma naukowe stały się najważniejszym kanałem współczesnej komunikacji naukowej. Publikowanie najlepszych artykułów jest konieczne do prowadzenia bardzo dobrego periodyku. Jednakże każdy wydawca i redakcja musi jeszcze dodatkowo zadbać o odpowiednią stronę techniczną swojego czasopisma: od wielu to Internet jest najważniejszym medium upowszechniania publikacji i nasze czasopismo musi być na to gotowe. Dlatego na seminarium skupimy się na tych elementach działalności wydawniczej, które pozwolą podnieść jakość akademickiego pozycjonowania czasopisma (budowa czytelnej i wartościowej strony internetowej, wykorzystanie cyfrowych identyfikatorów dokumentów, indeksowanie w bazach referencyjnych) oraz jakość samego czasopisma (tworzenie formularzy recenzenckich, „Code of Ethics”, wprowadzenia dobrych praktyk w redakcji czasopisma).

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

22 kwietnia 2015 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład wprowadzający: Jakie treści i informacje powinna zawierać dobra strona internetowa czasopisma:
 • Dlaczego tak ważna jest strona internetowa czasopisma?
 • Jak można zaspokoić potrzeby wszystkich naszych odbiorców.
 • Czego szukają autorzy na naszej stronie?
 • Jakie informacje wymagane są przez najważniejsze bazy i katalogi.
 • Jakich informacjach musimy pamiętać, jeśli czasopismo ma być indeksowane w “Wykazie czasopism punktowanych”.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Wykład: Indeksowanie czasopism w bazach referencyjnych. Rekomendacje dla redaktorów czasopism naukowych:
 • Charakterystyka 34 baz referencyjnych (tematyka, dostępność, rodzaj bazy).
 • Współpraca z twórcami baz danych.
 • Wpływ baz na widoczność w Google Scholar i innych wyszukiwarkach naukowych.
dr Aneta Drabek
(Uniwersytet Śląski)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Cyfrowe identyfikatory dokumentów dla czasopism: wdrażanie i wykorzystanie identyfikatora DOI.
 • Identyfikator obiektów cyfrowych DOI (ang. digital object identifier) - znaczenie dla naukowca i wydawcy.
 • Dystrybutorzy DOI - teoria, a doświadczenie współpracy z CrossRef.
 • Tworzenie, aktywacja i wprowadzanie identyfikatora DOI.
 • Automatyzacja eksportu metadanych – prezentacja systemu integrującego DSpace z CrossRef oraz dodatku dla systemu Open Journal Systems.
Piotr Karwasiński
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13:50 Wykład: Jak przygotować “Code of Ethics” dla czasopisma naukowego:
 • Dlaczego “Code of Ethics” jest ważne dla jakości czasopisma.
 • Etyka naukowa - czym się różni stosowanie kodeksu etyki naukowej w publikowaniu od zapory ghostwriting.
 • Czasopismo naukowe - etyczne postępowanie:
  1. autorów
  2. recenzentów
  3. redaktorów
 • Propozycje Committee on Publication Ethics odnośnie rozwiązań dla “Code of Ethics”:
  1. dobre praktyki,
  2. diagramy postępowania w sytuacjach wykrycia nierzetelności
 • Jak skonstruować dobrą strukturę ”Code of Ethics”. Studia przypadków.
Ewa Rozkosz
(Specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej)
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Dobre praktyki w redakcji czasopisma naukowego. W jaki sposób redaktor może podnosić jakość publikowanych artykułów naukowych.
 • Redaktorzy są odpowiedzialni za to, co publikują – ważna dbałość o jakość publikacji pod względem merytorycznym, językowym, etycznym i technicznym.
 • „Złote zasady” EASE dla redaktorów czasopism naukowych.
 • Skąd zdobyć wartościowe prace?
 • „Negatywne” wyniki także zasługują na publikowanie.
 • Dobry tytuł i abstrakt kluczem do sukcesu.
 • Poprawne cytowanie podstawą wiarygodności.
 • Błędy i niedopatrzenia zdarzają się każdemu, ale warto wdrażać skuteczne strategie zapobiegawcze.
 • „COPE flowcharts” – algorytmy postępowania w przypadku wykrycia oszustw naukowych.
 • Uwagi końcowe.
Sylwia Ufnalska
(mgr biologii i filologii angielskiej, EASE Council)
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78