centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XLVIII seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
BIAŁY WYWIAD W PRAKTYCE
JAK LEGALNIE POZYSKAĆ INFORMACJE BIZNESOWE
Warszawa, 03.11.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

3 listopada 2015 r.
10:00 Wykład: Biały wywiad - jedno z narzędzi w pozyskiwaniu danych. Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji białego wywiadu:
 • Omówienie raportów wywiadowni gospodarczych jako źródła informacji.
 • Źródła alternatywne, często pomijane przez wywiadownie gospodarcze.
 • Interpretacja danych na podstawie raportów wywiadowni i innych źródeł.
 • Dodatkowa weryfikacja danych o podmiotach zagranicznych.
Piotr Niemczyk
(prezes Zarządu Niemczyk i Wspólnicy)
11:00 Wykład: Infobrokering a wywiad rynkowy:
 • Czym jest infobrokering i co robi broker informacji?
 • Infobroker i specjalista wywiadu rynkowego – czy de facto oferują analogiczne usługi informacyjne (forma produktów, obszary specjalizacji, stosowane metody poszukiwania i oceny informacji, preferowane źródła)? Krótka refleksja teoretyczna i praktyczne przykłady zadań informacyjnych.
 • Branża komercyjnych profesjonalistów informacji w Polsce – czy następuje integracja i konwergencja usług?
dr Sabina Cisek
(Uniwersytet Jagielloński)
12:00 Case study: Zasady i metody weryfikacji kontrahenta. Wywiadownie gospodarcze:
 • Weryfikacja kontrahenta - czy to się opłaca? Kiedy w praktyce firmy dokonują weryfikacji klientów?
 • Metody weryfikacji kontrahentów.
 • Na czym polega wywiad gospodarczy?
 • W jakich przypadkach firmy powinny zlecać realizację wywiadów gospodarczych?
 • Rodzaje prowadzonych wywiadów - oficjalne (jawne) i nieoficjalne.
 • Wywiadownie gospodarcze a działalność detektywistyczna - podstawowe różnice.
 • Podstawy prawne prowadzenia wywiadu gospodarczego.
 • Wywiad biały, szary i czarny - omówienie w aspekcie źródeł danych i legalności działań.
 • Raport w z wywiadu gospodarczego - co powinien zawierać?
 • Jak zabezpieczyć własną firmę przed wywiadem konkurencyjnym?
Czesław Rybak
(Lex Capitalis)
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Wywiad biznesowy w pozyskiwaniu informacji o innowacjach.
 • Migracja wartości, nowość rynkowa a innowacja: implikacje dla strategicznego wywiadu biznesowego.
 • Wywiad proinnowacyjny: zadania i oczekiwane korzyści, rola analityka, interesariusze.
 • Wyzwania dla praktyki: błędy, których należy się wystrzegać, zasady, którym warto być wiernym
 • Perspektywa firmy dojrzałej: rozpoznanie i zabezpieczenie źródeł przyszłego zysku, czyli jak zadbać o to, aby organizacja prosperowała także w przyszłości?
 • Perspektywa projektu typu startup: osłona wywiadowcza innowacyjnego przedsięwzięcia, czyli jak ułatwić młodej firmie nieskrępowany, dynamiczny wzrost?
 • Perspektywa inwestora (anioła biznesu): identyfikacja i weryfikacja obiecujących idei oraz liderów / zespołów biznesowych, czyli jak zminimalizować ryzyko podjęcia nietrafnej decyzji inwestycyjnej?
dr Paweł Smółka
13:40 Wykład i dyskusja: Sieci społeczne a możliwości pozyskiwania informacji biznesowych.
 • Czy media społecznościowe są wiarygodnym źródłem informacji?
 • Jakiego rodzaju informacje przydatne dla biznesu możemy znaleźć w ogólnodostępnych miejscach w mediach społecznościowych?
 • Social vs dark social, czyli ciemna strona mediów społecznościowych.
 • Narzędzia do monitoringu internetu - jak z nich korzystać, by pozyskiwać przydatne informacje.
Artur Jabłoński
14:30 Wykład: Metody wyszukiwania oraz narzędzia dedykowane do poszukiwań w DEEP WEB.Obowiązki menagera projektu z zakresu wywiadu konkurencyjnego.
 • Czym jest Deep web i jakie źródła informacji wchodzą w jego zakres?
 • Strategia wyszukiwania w ukrytym internecie.
 • Deep Web dla biznesu.
 • Obowiązki pracy managera wywiadu konkurencyjnego.
Justyna Trzeciakowska
(Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
15:20 Przerwa
15:40 Wykład i konsultacje: Granice prawne pozyskiwania informacji i danych gospodarczych. Dostęp do informacji publicznej w kontekście zbierania informacji przydatnych biznesowo:
 • Tajemnica przedsiębiorstwa - punkt wyjścia.
 • Ustawowe i kontraktowe podstawy ochrony informacji poufnych.
 • Dostęp do informacji publicznej jako źródło danych do dalszego przetwarzania.
 • Zamówienia publiczne jako źródło danych biznesowych.
Mec. Tomasz Zalewski
(Wierzbowski Eversheds)
17:00 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78