centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIX seminarium w cyklu Badania Naukowe
Udostępnianie publikacji w Internecie, czyli jak zwiększyć cytowalność prac naukowych
Warszawa, 23.06.2015 Koordynator: Iwona Nowosielska

Wymagania współczesnej komunikacji naukowej oraz wciąż zmieniające się zasady ewaluacji dorobku sprawiają, że samo opublikowanie dobrej pracy już nie wystarczy. Na świecie pracuje wiele milionów badaczy, dlatego sami naukowcy oraz władze uczelni i instytutów muszą zadbać o bardzo dobre i efektywne udostępnienie opublikowanych prac oraz ich promocję. Na naszym seminarium zaproszeni eksperci pokażą, z jakich najnowszych narzędzi promocyjnych korzystać, jak zadbać o poszanowanie praw autorskich oraz jak zwiększyć widoczność i cytowalność dorobku naukowego.
Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

23 czerwca 2015 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład wprowadzający: Promocja badań w Internecie, wykorzystanie mediów społecznościowych i ich wpływ na cytowania. Udostępnienie to dopiero początek, ale o fundamentalnym znaczeniu:
 • Czym są media społecznościowe i dlaczego naukowcowi opłaca się nimi interesować?
 • Jak i do czego używać mediów społecznościowych.
 • Serwisy – wizytówki: Academia.edu, ResearchGate.net, Mendeley, Google Scholar Citations.
 • Blogi naukowe jako „zaplecze promocyjne”.
 • Twitter jako narzędzie dla naukowców.
 • Ocena nauki poprzez media społecznościowe – czym są alternatywne metryki?
 • Czy media społecznościowe mogą zwiększyć liczbę cytowań i indeks Hirscha?
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
11:00 Wykład: Repozytoria instytucjonalne i dziedzinowe jako główny kanał dystrybucji publikacji naukowych. Jak naukowiec może je wykorzystać?
 • Charakterystyka repozytoriów instytucjonalnych i dziedzinowych.
 • Procedura archiwizowania prac w repozytoriach.
 • W których repozytoriach polski naukowiec może/powinien archiwizować swoje prace.
 • Efekty archiwizowania prac w repozytoriach.
Małgorzata Rychlik
(st. kustosz dyplomowany, Oddział Informacji i Transferu Wiedzy, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Przygotowanie plików PDF do efektywnego udostępniania publikacji w Internecie:
 • W jakim celu autor powinien zoptymalizować plik przed udostępnieniem go w Internecie:
  • indeksowanie (podstawy Academic SEO),
  • identyfikacja źródła tekstu,
  • właściwe cytowanie.
 • Wybór wersji tekstu do udostępnienia.
 • Format pliku.
 • Budowa strony informacyjnej:
  • kiedy autor powinien dodać stronę informacyjną,
  • zawartość strony informacyjnej.
 • Narzędzia wspierające autora w optymalizacji pliku.
Ewa Rozkosz
(Dyrektor w Centrum Informacji Naukowej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej)
13:50 Wykład: Jak ocenić, czy mamy prawo zamieścić w Internecie już opublikowane prace. Procedura krok po kroku.
 • czy można udostępnić utwory niepublikowane?
 • czy udostępnienie w Internecie to publikacja i co z tego wynika?
 • co się dzieje z prawami po likwidacji wydawcy?
 • do czego dokładnie mają prawo spadkobiercy?
 • kiedy właściwie powstał "Internet" i dlaczego to ważne na gruncie praw autorskich?
 • do czego dokładnie ma prawo pracodawca?
dr Krzysztof Siewicz
14:50 Przerwa
15:10 Wykład: Otwarty dostęp do publikacji naukowych - jak wybrać najlepszą drogę?
 • Zielona i złota droga otwartego dostępu - wady i zalety z perspektywy autora i jego jednostki.
 • Czynniki istotne dla wyboru miejsca publikacji.
 • Optymalny wybór miejsca publikacji z uwzględnieniem kwestii otwartego dostępu.
 • Koszty publikacji w otwartym czasopiśmie.
 • Czasopisma niskiej jakości - jak ich unikać.
 • Samodzielna archiwizacja publikacji w otwartym repozytorium.
 • Polityki wydawców dotyczące deponowania artykułów w otwartych repozytoriach.
 • Repozytoria instytucjonalne i centralne - najważniejsze różnice.
 • Wersje artykułów, zamknięte depozyty i kwestia embargo.
 • Otwarty dostęp do monografii naukowych.
Wojciech Fenrich
(Centrum Otwartej Nauki ICM UW)
16:00 Zakończenie, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
sprawozdanie
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78