centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium AWANSE NAUKOWE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE POSTĘPOWAŃ O TYTUŁ PROFESORA
Warszawa, 24.04.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

24 kwietnia 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
Dr Emanuel Kulczycki
10:10 Wykład i dyskusja: Kim jest profesor? Jakie wymagania powinien spełnić kandydat i co podlega ocenie recenzentów.
 • Kompetencje rady wydziału.
 • Kompetencje recenzentów.
 • Jakość i rozmiar dorobku naukowego.
 • Działalność dydaktyczna i kształcenie kadr.
 • Kierowanie zespołami badawczymi.
Prof. Tomasz Borecki
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów)
11:10 Wykład: Zatrudnianie profesorów nadzwyczajnych i profesorów wizytujących w jednostkach naukowych. Konsekwencje i możliwości.
prof. UO dr hab. Piotr Stec
(Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Co się zmienia w procedurach i prawnych uwarunkowaniach uzyskania tytułu naukowego profesora.
Prof. dr hab. Hubert Izdebski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych)
13:30 Wykład i dyskusja: Kariera naukowa w Polsce. Czy obecny model sprzyja wyłanianiu i awansowaniu najlepszych naukowców:
 • Czy usztywnienie obecnego modelu kariery naukowca wpływa na efektywniejszą selekcję twórczych, zaangażowanych i płodnych naukowców?
 • Jak w klimacie wzmożonej konkurencji pracować zespołowo w sposób efektywny i przydatny dla postępu nauki?
 • Jaki profil naukowca jest pożądany w świetle obecnych narzędzi selekcji?
 • Definicja "najlepszego naukowca"?
Dr hab. Izabela Wagner
(Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Jak rozwiązywać problemy postępowań o tytuł profesora: nierzetelne recenzje, opłaty, umowy oraz wyznaczone terminy:
 • Wymagania prawa a ich egzekwowanie.
 • Między Scyllą regulacji a Charybdą oceny eksperckiej.
 • Realizm wymogu prawa a ich instrumentalizacja w interesie kandydata do awansu.
 • Postulaty de lege ferenda.
 • Tezy z orzecznictwa.
Mecenas Marcin Chałupka
15:30 Dyskusja podsumowująca: Znane i nieznane konsekwencje reformy systemu awansów naukowych.
Moderowanie dyskusji: Dr Emanuel Kulczycki, Mec. Marcin Chałupka
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78