centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE
UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOKTORATÓW
Warszawa, 04.03.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

4 marca 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
Dr Emanuel Kulczycki
10:10 Wykład: Znane i nieznane aspekty przewodów doktorskich. Co się zmienia w procedurach i prawnych uwarunkowaniach?
 • Przewód doktorski - prawne regulacje; prawidłowa legislacja niezbędnym czynnikiem prawidłowego stosowania prawa.
 • Publikacja - warunek sine gua non wszczęcia przewodu doktorskiego.
 • Uchwały organu kolegialnego w toku przewodu doktorskiego.
Jan Zieliński
(radca prawny , Spółka Prawnicza I & Z Hubert Izdebski, Jerzy Kaczorek, Jan Zieliński sc. Współautor opracowań książkowych, wspólnie z Panem prof. Hubertem Izdebskim: "Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji" oraz "Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz" a także "Ustawa o stopniach i tytule naukowym. Komentarz")
11:10 Wykład: Promotor, kopromotor, promotor pomocniczy i doktorant. Jak organizować pracę nad rozprawą doktorską. Aspekty formalne i organizacyjne.
Wystąpienie będzie poświęcone obowiązkom promotorów, kopromotorów, promotorów pomocniczych i doktorantów na poszczególnych etapach pracy nad rozprawą doktorską. Zostaną określone granice kompetencyjne poszczególnych uczestników tego procesu. Omówione będą scenariusze, w których powołuje się promotorów, kopromotorów i promotorów pomocniczych, w tym także procedury ich powoływania. Ponadto, zostaną omówione uprawnienia wynikające z pełnienia powyższych funkcji. Poruszone zostanie zagadnienie tzw. doktoratów interdyscyplinarnych. W wystąpieniu ujęte zostaną także warunki i konsekwencje finansowe, z którymi spotkają się uczestnicy tego procesu.
Tomasz Lewiński
(prawnik, członek Zarządu Fundacji stworzonej przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Nowe regulacje prawne z perspektywy doktorantów:
 • Studia doktoranckie - zmiany bezpośrednie i pośrednie.
 • Kwalifikacje III stopnia - przewód doktorski.
 • Doktorat a efekty uczenia się w kontekscie Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Stypendia.
 • Doktoranci jako grupa interesariuszy wewnętrznych.
Dr Jacek Lewicki
(Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
13:30 Wykład i dyskusja: Opłaty za prowadzenie postępowań ? wyzwania nowych procedur:
 • Opłaty za prowadzenie przewodów doktorskich i problemy z tym związane pojawiające się w praktyce.
 • Studia doktoranckie a opłaty za prowadzenie postępowań.
 • Od kogo można pobierać opłaty?
 • Zakres odpłatności.
 • Konsekwencje niewniesienia opłaty.
Piotr Szumliński
(radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Narzędzia ułatwiające przygotowanie rozpraw doktorskich ? zarządzanie dokumentami i literaturą:
 • Dlaczego dobry wybór narzędzi pisarskich jest taki ważny?
 • Edytor tekstu, procesor czy może studio pisarskie?
 • Współpraca w pisaniu tekstu - wieloautorskie edytory on-line.
 • Menedżer bibliografii i cytowań - jaki wybrać?
 • Jak zarządzać literaturą i uporządkować swoje kolekcje.
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
15:30 Dyskusja podsumowująca: Czy nowa procedura powstrzyma dewaluację stopnia doktora?
Moderowanie dyskusji: dr Emanuel Kulczycki, prof. Tomasz Borecki
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78