centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXV seminarium w cyklu FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
TWORZENIE SIĘ RYNKU BANKOWOŚCI MOBILNEJ
MODELE BIZNESOWE ORAZ UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 18.09.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Wszyscy mamy świadomość, że na naszych oczach tworzy się właśnie rynek mobilnych usług bankowych oraz powstają zupełnie nowe funkcjonalności i standardy usług. Mobilność usług jest swoistym wyzwaniem dla kadr zaangażowanych w ten proces. Stąd też celowość i aktualność szkolenia w tym zakresie.

Prowadzenie obrad: dr Michał Kisiel

PROGRAM

18 września 2014 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu, objęcie prowadzenia obrad.
10:15 Wprowadzenie w program oraz wykład: Stan obecny i trendy rozwojowe bankowości mobilnej w UE oraz Polsce.
 • mobilny konsument - kim jest i jaki będzie?
 • polski rynek bankowości mobilnej na europejskim tle,
 • finanse w erze czasu rzeczywistego - PFM, geolokalizacja, alerty push,
 • bankowość i płatności mobilne - razem czy osobno?
 • TTP, instytucje płatnicze, niebankowi konkurenci - jak wpłyną na mobilne finanse?
Dr Michał Kisiel
(Bankier.pl)
11:00 Wykład: Raport z globalnego badania Connected Life’2014 - porównanie sytuacji w Polsce z funkcjonowaniem płatności mobilnych w innych krajach.
Kim są osoby korzystające z płatności mobilnych? Jak ich udział i profil różni się pomiędzy krajami i regionami świata?
Płatności mobilne funkcjonują zawsze w jakimś kontekście i badanie Connected Life 2014 dotyczy tego właśnie kontekstu:
 • coraz większej liczby i typów urządzeń (będących „connected”) przypadających na jednego użytkownika,
 • fragmentacji kanałów kontaktu – jaki mix mediów tradycyjnych, digital i mobile zapewnia dotarcie do naszej grupy docelowej,
 • wielości punktów styku z markami w procesie decyzyjnym – różne ścieżki zakupowe w zależności od kategorii produktowej.
Dzisiejszy konsument korzystając z tego bogactwa i różnorodności wyrabia sobie swój własny wzorzec korzystania z różnych urządzeń, do poszczególnych typów aktywności, w zależności od kategorii produktowej, etapu procesu decyzyjnego, na którym się znajduje czy nawet pory dnia. Zobaczymy, gdzie w tym gąszczu jest miejsce na płatności mobilne.
Andrzej Olękiewicz
(Strategic Account Director, TNS Polska)
11:40 Wykład: Digital Banking – dostępne funkcjonalności.
Czy digital banking jest tym samym, czym był jeszcze pięć lat temu? Żyjemy w czasach, gdzie technologie stają się przestarzałe rok po wynalezieniu i są przyswajane w niespotykanym tempie przez społeczeństwo – w tym również klientów bankowych. Tym samym istotne stają się odpowiedzi na pytania:
 • Czym dzisiaj jest „digital banking”?
 • Jakie potrzeby bankowe ma nowe pokolenie klientów?
 • Czy aplikacje mobilne faktycznie są najwygodniejszym rozwiązaniem?
 • Jakie jest znaczenie procesów we współczesnej bankowości?
 • Czy banki wystarczająco wykorzystują rozwój nowych technologii?
 • Jaka jest przyszłość e-bankingu?
Piotr Gawron
(Doradca Zarządu BIZ Bank, szefa projektu Bank SMART)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Case study: Polski Standard Płatności - bankowa (wspólna) platforma płatności.
 • Smartfonizacja, eksplozja pokolenia online, rozwój m-commerce. Warunki decydujące o nieuchronności rozwoju płatności mobilnych.
 • Przyjazny interfejs, łatwość instalacji i stosowania, dochodowość dla dostawców, business case dla akceptantów. Elementy decydujące o powodzeniu systemu płatności mobilnych.
 • Polski Standard Płatności – silne i słabe strony, uwarunkowania powodzenia projektu w zakresie płatności mobilnych.
Jacek Uryniuk
(Dziennik Gazeta Prawna )
13:30 Case study: Mobilność strategiczne wyzwanie dla banków
 • Mobilny klient / mobilny bank – szanse i zagrożenia z perspektywy biznesowej banków.
 • Czego możemy się nauczyć z przełomowych zmian, które dotknęły inne branże?
 • Kierunki rozwoju bankowości mobilnej w Polsce na tle rozwiązań europejskich i światowych.
 • Bankowość mobilna, tabletowa, a może samochodowa i bankowość rzeczy?
Miłosz Brakoniecki
(Dyrektor Bankowość Elektroniczna Obszar Bankowości Mobilnej i Internetowej, Bank Zachodni WBK S.A.)
14:10 Wykład i dyskusja: Płatności mobilne – ramy prawne i modele biznesowe:
 • Tło regulacyjne (Europa i Polska), w tym ograniczenia i ryzyka prawne z uwzględnieniem głównych modeli świadczenia usług płatności mobilnych z perspektywy dostawcy usługi.
 • Modele biznesowe usług płatności mobilnych w innych krajach – regulacje, rozwiązania i problemy prawne.
Mecenas Maciej Gawroński, Mecenas Katarzyna Otwinkowska
(Bird&Bird)
15:30 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78