centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
PISANIE WNIOSKÓW GRANTOWYCH
JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI NA BADANIA
Warszawa, 21.05.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Współczesna nauka coraz mocniej oparta jest na systemach grantowych i projektowych. Dlatego naukowiec musi potrafić napisać takie wnioski, które przekonają ekspertów i recenzentów, że warto sfinansować projektowane badania. Budowanie zespołu, planowanie zadań i układanie kosztorysu musi być nie tylko wykonane rzetelnie, ale przede wszystkim ma pozwolić na realne wykonanie projektu. Dlatego w szkoleniu z cyklu „Badania naukowe” pt. „Pisanie wniosków grantowych. Jak skutecznie aplikować o środki na badania” nasi doświadczeni eksperci pokażą, jak efektywnie pisać wnioski grantowe, jak rozplanować proces pisania oraz jakich błędów można się ustrzec już na etapie planowania projektu. Warto jednak pamiętać, że otrzymanie finansowania to dopiero początek! Dlatego nasi wykładowcy pokażą, na jakie problemy mogą się natknąć kierownicy i wykonawcy, co może pogrążyć rozliczenie projektów oraz jak skutecznie usprawnić proces zarządzania.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

21 maja 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
10:10 Wykład: Jak pisać dobre wnioski grantowe? Doświadczenia z programów NCN i ERC:
 • Kluczowe aspekty przygotowania dobrego wniosku grantowego.
 • Pomysł projektu.
 • Uzasadnienie projektu.
 • Przygotowanie dokumentacji.
 • Recenzent to też człowiek!
prof. dr hab. Janusz Bujnicki
(Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, Pracownia Bioinformatyki, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
11:10 Wykład: Planowanie procesu pisania - kluczowe elementy każdego wniosku:
 • pisanie projektu naukowego jako opowiadanie historii,
 • struktura historii w projekcie naukowym i badaniach,
 • trójkąt zarządzania w projekcie naukowym,
 • analiza przykładowych opisów skróconych projektów.
dr Konrad Juszczyk
(adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii UAM ds. Programów Europejskich)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Konstruowanie kosztorysu i budżetu projektu. Co można sfinansować?
 • Ile czasu zajmuje przygotowanie kosztorysu i kiedy warto zacząć nad nim pracować?
 • Które koszty są kwalifikowane według nowych przepisów Narodowego Centrum Nauki?
 • Jakie koszty można sfinansować w grantach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, NCBiR a jakie w grantach europejskich?
 • Jaka powinna być wysokość wynagrodzeń w grantach?
 • Jakie błędy w kosztorysach są najczęściej popełniane przez wnioskodawców?
 • Na co zwracają uwagę recenzenci NCN oceniający kosztorys?
dr Barbara Konat
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
13:30 Wykład: Jak oceniane są wnioski? Przykłady dobrych praktyk i najczęstszych błędów we wnioskach.
 • Czy istnieją uniwersalne reguły pisania wniosków?
 • Rozpoznanie "terenu" - pozyskiwanie wiedzy o oczekiwaniach grantodawców
 • Antyrekomendacje, czyli jak NIE pisać wniosków
 • "Nasz" projekt i "ich" logika grantowa - w poszukiwaniu logicznego powiązania
 • Nie udało się... i co dalej?
dr Krzysztof Stachura
(Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Uniwersytet Gdański)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: O czym warto pamiętać? Problemy z realizacją i rozliczeniem projektu
W czasie prezentacji zwrócę uwagę na to, że prace nad udanym rozliczeniem projektu najlepiej rozpocząć już na etapie pisania wniosku. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in.:
 • częste błędy na etapie planowania i realizacji utrudniające rozliczenie projektu,
 • sposoby na ułatwienie i skrócenie etapu rozliczania projektu,
 • specyfika sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych,
 • proste zasady zarządzania projektem, które zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów.
Sławomir Czarnecki
(Instytut Kultury Miejskiej)
15:40 Wykład: Zarządzanie zespołem projektowym - przydatne narzędzia
 • Jakie narzędzia usprawnią proces pisania wniosku grantowego?
 • Dlaczego warto znać podstawy html-a, aby swobodnie poruszać się w generatorze OSF?
 • Wielosobowe edytory online.
 • Wyzwania zdalnego zarządzania zespołem.
 • Programy do zarządzania zespołem i zadania - darmowe i sprawdzone rozwiązania.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78