centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XVI seminarium w cyklu Badania Naukowe
PREZENTACJE NAUKOWE I WIZERUNEK NAUKOWCA
Warszawa, 10.12.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Robienie dobrej nauki oraz pisanie bardzo dobrych publikacji nie wystarczy. Jeśli świadomimy sobie, że liczbę aktywnych naukowców szacuje się na blisko 100 mln, wówczas stanie się jasne, że kolejnym krokiem w pracy naukowej musi być promocja efektów. To, w jaki sposób naukowiec opowiada o swoich badaniach, jak prezentuje sposoby osiągania rezultatów, decyduje o tym, czy jego badania spotkają się z zainteresowaniem oraz czy przekona innych do sfinansowania kolejnych projektów. Dlatego na seminarium chcemy przekazać Uczestnikom praktyczną wiedzę na temat tworzenia prezentacji naukowych oraz występowania przed publicznością. Nasi eksperci pokażą, dlaczego autopromocja naukowca jest taka ważna oraz objaśnią, jak można zbudować swój wizerunek w Internecie – korzystając z narzędzi przeznaczonych dla środowiska akademickiego.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

PROGRAM

10 grudnia 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład wprowadzający: Podstawowe zasady efektywnej prezentacji naukowej.
W czasie wystąpienia będę mówił o tym jakie cechy powinna mieć prezentacja naukowa dla swej efektywności. Jak ją przygotować i przeprowadzić. Zwrócę także uwagę na to jakie zmiany w technikach i zasadach prezentacji nastąpiły w ostatnich latach oraz jak prowadzić prezentacje w środowisku wirtualnym (sieciowym).
Podstawowe zagadnienia, które omówię:
 • Dostosowanie zakresu prezentacji do sytuacji: celu, odbiorców, miejsca i czasu; prezentacja naukowca na seminarium, konferencji naukowej, konferencji biznesowej, konferencji dla szerokiej publiczności, prezentacja w mediach.
 • Przygotowanie merytoryczne: temat i myśl przewodnia wystąpienia, najważniejsze tezy, struktura informacyjna.
 • Przygotowanie organizacyjne i techniczne: czas prezentacji, miejsce, pomoce wizualne i inne wykorzystywane w czasie prezentacji, materiały dla publiczności, działania organizacyjne przed prezentacją i po jej zakończeniu.
 • Przygotowanie artystyczne: wypowiedź, mowa ciała, oddziaływanie na emocje, zaangażowanie prelegenta, umiejętności sceniczne.
 • Prowadzenie prezentacji i odpowiadanie na pytania słuchaczy.
 • Prezentacja w sieci – podobieństwa i różnice w stosunku do prezentacji tradycyjnej; dobre praktyki prezentacji w środowiskach e-learning i web-conferencing.
Wojciech Murzyn
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wystąpienie jako opowiadanie historii o naszych badaniach.
 • Science Storytelling, czyli opowiadanie historii naukowych.
 • Struktura historii i budowanie napięcia podczas prezentacji.
 • Narzędzia do tworzenia prezentacji atrakcyjnych dla widza.
 • Popularyzacja prezentacji w internecie - przegląd narzędzi.
 • Prezentacje naukowe a marketingowe - kilka obserwacji.
dr Konrad Juszczyk
(adiunkt w Zakładzie Psycholingwistyki, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pełnomocnik Dziekana Wydziału Neofilologii UAM ds. Programów Europejskich)
13:30 Wykład: Jak retorycznie i argumentacyjnie podnieść jakość naszej prezentacji:
 • Jaka jest rola i charakter inwencji retorycznej w podnoszeniu jakości wystąpienia?
 • Dlaczego warto inwestować w kompozycję wystąpienia publicznego?
 • Do czego służą tranzycje i podziały w konstruowaniu przemówienia?
 • Jak skutecznie wykorzystywać strategie argumentacyjne w przygotowaniu prezentacji naukowej?
 • Wygłaszanie prezentacji - w jaki sposób ustrzec się najczęściej popełnianych błędów w obszarze języka, scenografii i mowy ciała?
Paweł Gałkowski
(Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Jak wykorzystać popkulturę, aby ciekawie komunikować o nauce.
 • Rewolucja/ewolucja w otoczeniu nauki.
 • Nauka przyprawiona popkulturą – knowtainment, show i inne trendy.
 • Od Billa Nye po infografiki – przykłady wykorzystania kultury masowej w promocji wiedzy.
dr Piotr Żabicki
(Dział Promocji i Informacji, Uniwersytetu Jagiellońskiego)
15:40 Wykład: Naukowiec w sieci. Z jakich portali społecznościowych warto korzystać:
 • Czy zwykłe portale społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram) są dla naukowców?
 • Academia.edu – zakładanie konta, podstawowa konfiguracja oraz wykorzystanie potencjału.
 • ResearchGate.net – jak wykorzystać możliwości tego narzędzia.
 • Twitter dla naukowców. Ćwierkanie o nauce i publikacjach.
 • Mendeley – bądź widoczny dla alternatywnych metryk.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78