centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIII seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
OTWARTA NAUKA I BUDOWA REPOZYTORIÓW INSTYTUCJONALNYCH
Warszawa, 17.09.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Współczesna nauka rozwija się błyskawicznie. Równie szybko funkcjonuje komunikacja badawcza i obieg publikacji. Dlatego też zarówno jednostki naukowe jak i naukowcy muszą dostosowywać się do zasad, które pozwolą ich badaniom być widocznymi. Na seminarium „Otwarta nauka i budowa repozytoriów instytucjonalnych” pokażemy, na czym polega Otwarta Nauka i jak można budować siłę oraz rozpoznawalność jednostki dzięki repozytoriom instytucjonalnym. Jest to rozwiązanie, które pozwala zbierać, katalogować oraz upowszechniać dorobek badaczy w taki sposób, aby mógł on być czytany i cytowany. W ten sposób jednostka naukowa może dbać o wskaźniki bibliometryczne pracowników naukowych. W ramach seminarium zostaną również omówione podstawowe zasady wdrażania repozytoriów instytucjonalnych. Seminarium będzie miało profil praktyczny i pozwoli Uczestnikom zapoznać się oraz zrozumieć kluczowe zagadnienia związane z repozytoriami.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROGRAM

17 września 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:10 Wykład: Dlaczego warto inwestować w Otwartą naukę i repozytoria instytucjonalne:
 • Czym jest Otwarta Nauka?
 • Dlaczego warto inwestować w otwarte rozwiązania.
 • Co naukowiec może zyskać, publikując w otwartym dostępie?
 • Co jednostka naukowa może zyskać, promując otwarty dostęp?
 • Repozytorium instytucjonalne – dlaczego jest potrzebne i przydatne.
 • Jak wygląda obieg publikacji wrzuconej do repozytorium.
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
10:50 Wykład: Proces budowy repozytorium. Doświadczenia z wdrażania i rozwoju
 • Etap wdrożenia repozytorium:
  1. Dokumenty w repozytorium instytucjonalnym: organizacja kolekcji, zasady deponowania, typy.
  2. Użytkownicy repozytorium instytucjonalnego: organizacja zespołów, rejestracja, autoryzacja.
  3. Wdrożenie standardów interoperacyjnych.
 • Etap rozwoju repozytorium:
  1. Podnoszenie widoczności dokumentów w repozytorium.
  2. Zgodność repozytorium z programami grantowymi (np. wymogi Horyzontu 2020).
  3. Repozytorium i media społecznościowe. i
  4. Wskaźniki altmetryczne w repozytorium instytucjonalnym.
  5. Statystyki repozytorium.
  6. Implementacja licencji CC.
 • Doświadczenia Redakcji repozytorium instytucjonalnego:
  1. Współpraca z naukowcami.
  2. Tendencje w deponowaniu prac.
  3. Użytkownicy zewnętrzni repozytorium.
Małgorzata Rychlik
(st. kustosz dypl. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Wdrażanie otwartych rozwiązań na uczelni. Jak rozmawiać z władzami uczelni i pracownikami.
Otwarta nauka to nowa idea w Polsce, która wymaga czasu, jeśli chce się zastosować jej główne modele i zasady. Polscy naukowcy, jak wszyscy Polacy, są nieufni, otwartość nie jest ich mocną stroną, ale są jednostki dla których to jest ważne, dlatego z nimi warto opracowywać nowe zasady dla nauki i wdrażać modele open access. W Polsce jest kilka instytucji, które robią to z dobrym skutkiem i warto oprzeć się o ich doświadczenia. Autorka wskaże dobre praktyki i argumenty, jakich używa się zarówno w instytucjach polskich jak i światowych. Nieco inne argumenty docierają do pracowników nauki, inne są ważne dla uczelni. Wszystkie one mogą stanowić katalog dla wdrożenia nowych modeli komunikacji naukowej w Polsce.
Bożena Bednarek-Michalska
(Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Innowacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu)
13:50 Przerwa
14:10 Wykład: Jak rozwiązać problemy z zakresu prawa autorskiego przy wdrażaniu repozytorium instytucjonalnego
 • zakres praw koniecznych do umieszczenia publikacji w repozytorium
 • ustalanie podmiotu praw i zakresu przysługujących mu prawsposoby uregulowania relacji
 • rawnych w celu doprowadzenia do umieszczenia publikacji w repozytorium
Dr Krzysztof Siewicz
(Centrum Otwartej Nauki ICM UW, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW )
15:10 Wykład: Przygotowanie manuskryptu do zamieszczenia w repozytorium instytucjonalnym - perspektywa autora i uczelni:
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby udostępnić manuskrypt w repozytorium?
 • W jakim celu udostępniamy manuskrypty?
 • W jakich formatach udostępniane są manuskrypty?
  1. W jakim formacie udostępniać własne teksty?
 • Dlaczego warto korzystać z szablonów?
  1. Przykłady szablonów
  2. Obowiązkowe elementy szablonu
  3. Opcjonalne elementy szablonu
 • Dlaczego warto korzystać z szablonów
  1. Przykłady szablonów [np. Dash - Harvard]
  2. Obowiązkowe elementy szablonu
  3. Opcjonalne elementy szablonu
 • Jakie narzędzia można wykorzystać do przygotowania manuskryptu?
 • Kto powinien przygotowywać manuskrypty do zamieszczenia w repozytorium
  1. modele wsparcia instytucjonalnego
Ewa Aleksandra Rozkosz
(specjalista ds. dokumentacji i informacji naukowej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78