centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE
OCENA CZASOPISM NAUKOWYCH.
INDEKSOWANIE I ROZWÓJ PERIODYKÓW
Warszawa, 22.10.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Ocena czasopism naukowych w Polsce jest kluczowym narzędziem parametryzacji jednostek naukowych. Ewaluacja periodyków jest niezwykle ważnym zagadnieniem, którego kształt interesuje zarówno naukowców, bibliotekarzy jak i kadrę zarządzającą jednostkami naukowymi. Na seminarium zostaną zaprezentowane i wyjaśnione aktualnie obowiązujące zasady oceny czasopism oraz zostaną wskazane kierunki ich rozwoju (m.in. sposobu budowy oraz funkcjonowania Polskiego Współczynnika Wpływu). Równie ważne będą wykłady praktyczne, z których przedstawiciele redakcji i wydawnictw będą mogli dowiedzieć się m.in. jak powinny być podpisywane umowy z autorami, jak poprawnie przygotować czasopismo do indeksacji, w jaki sposób budować widoczność czasopisma oraz zwiększyć szansę na cytowania.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu

PROGRAM

22 października 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)
10:10 Wykład: Jakie umowy podpisywać z autorami i recenzentami. Prawo autorskie w rozwoju czasopisma naukowego
 • rodzaje umów prawno-autorskich,
 • podstawowe zasady formułowania umów przenoszących prawa i umów licencyjnych,
 • prawno-autorskie i inne istotne elementy umów wydawniczych.
Dr Krzysztof Siewicz
(Centrum Otwartej Nauki ICM UW, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Bazy danych i strona WWW jako element promocji i budowania marki czasopisma:
 • Indeksowanie czasopism w bazach danych:
  1. analiza danych zawartych w bazach,
  2. współpraca z twórcami baz,
  3. dbałość o aktualność danych.
 • Idealna strona WWW czasopisma:
  1. z punktu widzenia autora,
  2. z punktu widzenia czytelnika,
  3. z punktu widzenia wyszukiwarek,
  4. z punktu widzenia bibliotekarza,
  5. z punktu widzenia Ministerstwa.
 • Promocja czasopisma:
  1. serwisy społecznościowe dla naukowców,
  2. spisy publikacji,
  3. współpraca z branżowymi serwisami informacyjnymi, blogami,
  4. newsletter
Dr Aneta Drabek
(Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego)
13:30 Wykład: Jak budować widoczność czasopisma w Internecie i jak zwiększyć szanse na cytowania
 • Jak opracować strategię rozwoju czasopisma?
  1. cel główny: umiędzynarodowienie, osiągnięcie Impact Factor,
  2. kluczowe działania zwiększające widoczność i szanse na cytowania (m.in. tytuł czasopisma, strona internetowa, baza recenzentów, jakość artykułów, indeksowanie w bazach danych).
 • Jak zbudować, od podstaw, międzynarodową bazę recenzentów czasopisma?
  1. jak i gdzie szukać potencjalnych recenzentów spoza Polski?
  2. zasady współpracy,
  3. język artykułów.
 • Jak zapewnić autorom krótki okres oczekiwania na publikację?
  1. optymalizacja harmonogramu pracy redakcyjnej,
  2. przygotowanie i udostępnienie informacji dla autorów.
 • Jak skutecznie rozpowszechniać publikowane treści?
  1. wykorzystanie potencjału własnej instytucji,
  2. współpraca z autorami, recenzentami, członkami redakcji,
  3. promocja
Magdalena Bemke-Świtilnik
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Otwarty dostęp do publikacji naukowych - często zadawane pytania.
Choć idea otwartego dostęp do publikacji naukowych staje się coraz popularniejsza i coraz lepiej rozumiana w środowisku naukowym, model ten nadal spotyka się z wątpliwościami i zarzutami. Obiekcje zgłaszają przedstawiciele różnych grup interesariuszy zaangażowanych w realizację badań naukowych i tworzenie stanowiących ich rezultat publikacji: instytucji publicznych, czasopism, jednostek naukowych, wydawców i samych naukowców. W większości stanowią one jednak wynik nieporozumień co do założeń, celów lub sposobów implementacji otwartego dostępu. W swoim wystąpieniu przedstawię te najczęściej pojawiające się wątpliwości i odpowiem na nie z punktu widzenia zwolennika modelu otwartego.
Wojciech Fenrich
(Centrum Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)
15:20 Wykład: Aktualnie obowiązujące zasady oceny czasopism i konstrukcja “Wykazu czasopism punktowanych”:
 • Zasady budowy „Wykazu czasopism punktowanych”
 • W którą stronę zmierza ocena czasopism w Polsce? Bieżące problemy i zagadnienia.
 • Jak przygotować czasopismo do ewaluacji.
 • Czy możliwa jest stabilność zasad oceny?
 • Jak rozwijać czasopismo, aby spełniało zasady oceny czasopism.
 • Awansowanie pomiędzy listami – co redakcja może zrobić, aby uzyskać większą liczbę punktów.
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicz w Poznaniu)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
Program
Sprawozdanie
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78