centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
IX edycja Forum Infrastruktura Telekomunikacyjna
INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ TECHNOLOGII MOBILNYCH ROZWIĄZAŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH
Warszawa, 05.02.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Dziewiąte Forum Infrastruktury będzie okazją do przeglądu obecnego stanu i doświadczeń budowy sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków publicznych i funduszy europejskich, a także planów na nową perspektywę finansową. Założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej są bardzo ambitne. Ich osiągnięcie jest możliwe z punktu widzenia technicznego. Czynnikiem przesądzającym o sukcesie będą takie kwestie, jak znalezienie optymalnego zestawu technologii dostępowych, współpraca podmiotów prywatnych i publicznych, a także zakres i formy zaangażowania samorządów oraz spółek komunalnych. Obok tych zagadnień prelegenci przedstawią rozwiązania uzupełniające infrastrukturę przewodową nowoczesnymi rozwiązaniami bezprzewodowym. Omówione zostaną także najszybciej rozwijające się i najbardziej obiecujące obszary transmisji danych: telewizja interaktywna oraz łączność międzymaszynową i Internet rzeczy.

Prowadzenie obrad: Tomasz Kulisiewicz

PROGRAM

5 lutego 2014 r.
10:00 Wykład: Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.
Grzegorz Czwordon
(Główny Specjalista w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji)
10:45 Wykład i dyskusja: Rola samorządów w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej. Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce.
 • Prowadzone projekty budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce:
  1. Sieci regionalne - szkieletowo-dystrybucyjne.
  2. Projekty gminne i lokalne.
  3. Projekty prowadzone przez dużych operatorów.
  4. Projekty prowadzone przez operatorów lokalnych.
 • Stosowane modele zaangażowania samorządów i współpracy z rynkiem:
  1. Finansowanie podmiotu publicznego.
  2. Finansowanie operatorów.
  3. Partnerstwo publiczno-prywatne.
 • Planowane nakłady finansowe oraz modele zaangażowania sektora publicznego w okresie programowania 2014-2020:
  1. Narodowy Plan Szerokopasmowy.
  2. Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
  3. Działania inwentaryzacyjne i regulacyjne UKE.
 • Dotychczasowe doświadczenia w zaangażowaniu samorządów w budowę infrastruktury telekomunikacyjnej. Wnioski na przyszłość:
  1. Kiedy samorząd powinien się angażować w budowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.
  2. W jakiej formie powinien to robić.
dr Krzysztof Heller
(InfoStrategia)
11:45 Case study: Telewizja interaktywna - jaka infrastruktura dla pozyskania widzów?
 • Rola Interakcji w budowaniu relacji z widzem.
 • Telewizor jako urządzenie podłączone do internetu.
 • Smart TV, telewizja hybrydowa HbbTV, IPTV, systemy rekomendacji w TV.
 • Wymagania dotyczące transmisji danych w telewizji interaktywnej oraz usługach wideo na żądanie.
 • Rola infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju nowych usług telewizyjnych.
Paweł Tutka
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Case study: Gmina z dostępem do Internetu w technologii LTE.
 • Pozyskanie częstotliwości radiowej przez Samorządy.
 • Ewolucja technologii bezprzewodowych sieci szerokopasmowych.
 • Usług IT w Samorządach wykorzystujące technologie radiowe (monitoring miejski, ITS, VoIP).
 • Spółka miejska operatorem telekomunikacyjnym jako przykład nowoczesnego zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną w samorządzie.
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich i realizacja projektu opartego o technologię LTE.
Rafał Purzyński
(Śląskie Sieci Metropolitarne)
13:30 Case study: LTE - czy tylko różnica w szybkości przesyłu danych?
 • dotychczasowy internet mobilny i LTE,
 • nowe funkcjonalności technologii dla użytkowników,
 • zmiany w postrzeganiu internetu mobilnego na rynku,
 • nowa jakość, nowi Klienci.
Piotr Rożalski
(Kierownik Zespołu, Departament Zarządzania Ofertą Polkomtel)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład wprowadzający: Wykorzystanie przez Polskę funduszy europejskich związanych z dostępem do szerokopasmowego Internetu i realność oczekiwań związanych z Nową Perspektywą
Anna Streżyńska
(Centrum Studiów Regulacyjnych)
15:10 Wykład i dyskusja: Uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i społeczne Internetu Rzeczy (IoT) oraz łączności międzymaszynowej (M2M).
 • Technologie IoT i łączności międzymaszynowej (M2M).
 • Zastosowania IoT i M2M w infrastrukturach miejskich oraz logistyce i transporcie publicznym.
 • Zastosowania IoT i M2M w zdalnej diagnostyce urządzeń i pojazdów, monitoringu bezpieczeństwa osób i zabezpieczeniu mienia oraz w telemetrii medycznej.
 • Aspekty społeczne, obawy i nadzieje związane z IoT i M2M.
Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78