centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XL edycja seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
KORZYŚCI I RYZYKA PRAWNE FAKTORINGU
FAKTORING A WINDYKACJA
Warszawa, 22.01.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

22 stycznia 2014 r.
10:00 Otwarcie seminarium, przedstawienie programu.
10:15 Wykład wprowadzający i dyskusja: Faktoring - uwarunkowania prawne i biznesowe:
 • Konstrukcja prawna faktoringu i zasady działania.
 • Rodzaje faktoringu (niepełny, pełny, mieszany).
 • Optymalni adresaci oferty.
 • Umowa faktoringu.
 • Ryzyka prawne faktoringu dla obydwu stron umowy.
 • Zagrożenia dla rynku faktoringu w Polsce.
Ewa Guzowska
(radca prawny)
11:15 Wykład: Faktoring a ubezpieczenie należności:
 • Ubezpieczenie należności handlowych:
  1. podstawy prawne oraz konstrukcja umowy ubezpieczenia;
  2. rodzaje limitów kredytowych:
  3. podstawowa ochrona ubezpieczeniowa (limit nazwany i nienazwany),
  4. mechanizmy dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej,
  5. odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka braku zapłaty (niewypłacalność prawna oraz faktyczna).
 • Cesja wierzytelności a ubezpieczenie należności handlowych:
  1. aspekty prawne;
  2. cesja praw do odszkodowania a cesja praw z umowy ubezpieczenia (tzw. model bankowy i faktoringowy);
  3. ubezpieczenie należności handlowych a faktoring niepełny.
 • Faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorców:
  1. definicja faktoringu pełnego z uwzględnieniem uwarunkowań sprawozdawczości finansowej;
  2. charakter odpowiedzialności Faktora za niewypłacalność odbiorców - gdzie kończy się ryzyko Faktoranta a rozpoczyna odpowiedzialność Faktora;
  3. modele przejęcia ryzyka:
  4. umowa faktoringu pełnego z bezpośrednim przejęciem ryzyka przez Faktora;
  5. umowa faktoringu pełnego a polisa ubezpieczeniowa Faktora;
  6. umowa faktoringu pełnego powiązana z polisą ubezpieczeniową Faktoranta;
  7. dochodzenie przeterminowanych wierzytelności.
 • Porównanie korzyści i kosztów różnych wariantów zabezpieczenia i finansowania należności handlowych.
Wojciech Superson
(Dyrektor Działu Obsługi Klienta w Coface Poland Faktoring)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i konsultacje: Cena usługi faktoringu:
 • Faktoring jest drogi - prawda czy fałsz?
 • Za co płaci klient?
 • Składniki ceny usługi.
 • Zmiany ceny w zależności od formy usługi.
 • Przykładowe wyliczenia ceny.
 • Co mówią porównywarki cen?
Tomasz Biernat
(MBA, Sekretarz Polskiego Związku Faktorów, Pekao Faktoring, Polski Związek Faktorów, Redaktor wydawnictwa pt. "Almanach PZF")
13:30 Wykład i konsultacje: Księgowanie transakcji faktoringu.
 • Faktoring w księgach klienta - księgowanie faktoringu jak sprzedaży wierzytelności w świetle MSR.
 • Księgowanie faktoringu niepełnego
 • Księgowanie faktoringu zobowiązaniowego (odwrotny i confirming).
 • Księgowanie faktoringu wierzytelności przyszłych.
Anna Pieniążek
(Dyrektor Finansowy, Ryzyka i Operacyjny BZ WBK)
14:20 Wykład i konsultacje: Aspekty podatkowe faktoringu:
 • Elementy charakterystyczne umowy faktoringu - ustalenie definicji dla potrzeb podatkowych.
 • Jak definiowany jest faktoring przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne - przykłady.
 • Funkcje faktoringu jako wyznacznik zasad opodatkowania transakcji.
 • Przelew wierzytelności w umowie faktoringu i jego skutki w podatku VAT oraz PCC.
 • Odmiany faktoringu i umowy zbliżone do faktoringu ? wybrane skutki podatkowe.
Robert Piotr Jurkiewicz
(starszy Doradca, Dział Doradztwa Podatkowego Deloitte)
15:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78