centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
Forum ADO/ABI - uwzględnia nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7.11.2014 r.
Warszawa, 27.11.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Program tegorocznego Forum uległ aktualizacji ze względu na uchwalenie w dniu 7 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Szczególną uwagę poświecimy zmianom dotyczącym administratorów bezpieczeństwa informacji, jak również w panelu dyskusyjnym zajmiemy się znaczeniu zmienianych przepisów dla ochrony danych osobowych dotyczącym transferu danych do państw trzecich, ABI oraz rejestracji zbiorów danych osobowych.
Oprócz tego w trakcie XVII Forum ADO/ABI wiele miejsca poświęcimy kwestiom uprawnień podmiotów danych oraz obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe (administratorów danych i przetwarzających), których treść podlega właśnie przeobrażeniom ze względu na dynamiczne zmiany w stosowaniu i wykładni przepisów o ochronie danych osobowych, które w zasadniczej części przyjmowano kilkanaście lat temu.. W swoim wykładzie dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, omówi instytucję prawa do bycia zapomnianym. Poza tym przedstawione zostaną m.in. najnowsze orzecznictwo sądowe w sprawach ochrony danych osobowych i rozwiązania dotyczące pseudonimizacji, anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, jak również problematyka stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do systemów monitoringu wizyjnego.
Jednocześnie ciągle oczekujemy na zasadnicze zmiany w prawie Unii Europejskim oraz ustawodawstwie krajowym. Uczestnicy Forum otrzymają najbardziej aktualne informacje na temat stanu prac pakietem legislacyjnym w Unii Europejskiej. Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad:
dr Grzegorz Sibiga, adwokat, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie

PROGRAM

27 listopada 2014 r.
10:00 Otwarcie Forum
10:10 Wykład wprowadzający: Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach ochrony danych osobowych w latach 2013-2014.
Andrzej Kołodziej
(sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie)
10:50 Wykład: Prawo do bycia zapomnianym – realizacja uprawnienia w obecnym stanie prawnych i według projektu rozporządzenia ogólnego w sprawie ochrony danych osobowych.
 • Prawo do bycia zapomnianym a prawo do usunięcia danych.
 • Prawo do poprawienia lub usunięcia danych w dyrektywie.
 • Polskie orzecznictwo w sprawie prawa do usunięcia danych.
 • Wolność słowa i wolność przetwarzania informacji.
 • Wyjątek dziennikarski i jego znaczenie po orzeczeniu Wegrzynowski i Smołczewski v. Polska.
 • Sprawa Google Spain.
 • Mechanizmy działania wyszukiwarek internetowych po sprawie Google Spain.
 • Prawo do bycia zapomnianym a wolność słowa.
 • Prawo do bycia zapomnianym jako narzędzie Ministerstwa Prawdy.
 • Kazus Wolfganga Werle i Manfreda Laubera.
 • Kazus Maxa Mosleya.
 • Slettmeg.no i inne serwisy miękko ingerujące w prawo do bycia zapomnianym.
Dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
11:30 Wykład: Zmiany w wykonywania funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Plusy i minusy wyboru opcji niezależnego ABI w kontekście ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej:
 • Obecny status ABI w przepisach o ochronie danych osobowych
 • Zmiana statusu ABI w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej
 • Niezależność stanowiska ABI.
 • Zakres zadań i odpowiedzialności ABI.
Maciej Byczkowski
(Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
12:00 Panel dyskusyjny: Znaczenie zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 7 listopada 2014 r. w zakresie transferu danych osobowych do państwa trzeciego, funkcjonowania administratora bezpieczeństwa informacji oraz rejestracji zbiorów danych.
Uczestnicy panelu: dr Wojciech Wiewiórowski, adw. dr Grzegorz Sibiga, Maciej Byczkowski, adw. Xawery Konarski
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Aktualny stan prac nad nowymi ramami ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej:
 • informacja o aktualnym stanie negocjacji
 • priorytety prezydencji włoskiej, najbardziej problematyczne kwestie w zakresie rozdziałów I-IV projektowanego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
 • podsumowanie zmian wprowadzonych do projektu ogólnego rozporządzenia w zakresie transferów danych osobowych do państw trzecich
 • zmiany w zasadach programu Safe Harbour
Michał Czerniawski
(Główny Specjalista, Wydział Unii Europejskiej i Spraw Międzynarodowych, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
13:30 Wykład: Pseudonimizacja, anonimizacja i szyfrowanie danych – rozwiązania ochrony danych osobowych w obrocie elektronicznym:
 • ocena prawna różnych metod anonimizacji danych w świetle opinii nr 5/2014 Grupy Roboczej art.29,
 • szyfrowanie danych - przykłady praktycznych zastosowań w obrocie elektronicznym,
 • dane osobowe, dane pseudonimizowane i dane anonimowe – podział i znaczenie prawne.
adw. Xawery Konarski
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy Kancelaria Prawna)
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Wykład: Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych do nagrań monitoringu wizyjnego (dane osobowe, zbiór danych i przetwarzanie danych osobowych w kontekście funkcjonowania monitoringu):
 • Obowiązki administratora danych (ustalenie administratora danych i zakres jego obowiązków związanych z monitoringiem wizyjnym).
 • Stanowiska GIODO i RPO. Orzecznictwo sądów (administracyjnych i powszechnych).
 • Prace nad założeniami do projektu ustawy o monitoringu wizyjnym (MSW).
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
15:20 Wykład: Wnioski wynikające z kontroli GIODO w zakresie bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego danych osobowych.
 • Najczęściej występujące uchybienia ADO w dopełnianiu obowiązków właściwego nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.
 • Wymagane elementy dokumentacji przetwarzania danych sprawiające najwięcej trudności ADO. Czy należy je zmienić.
 • Słabe punkty ADO/ABI w sprawowaniu nadzoru nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych.
 • Nadzór ADO/ABI nad prawidłowością przetwarzania danych w sytuacjach powierzenia przetwarzania podmiotom zewnętrznym oraz w sytuacjach użytkowania systemów zewnętrznych, w tym administrowanych centralnie, dla realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 • Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z rosnącego trendu do globalizacji i centralizacji przetwarzania.
 • Skuteczność dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie dotyczącym dokumentacji przetwarzania danych oraz technicznych i organizacyjnych warunków, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.
Andrzej Kaczmarek
(Dyrektor Departamentu Informatyki, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
16:00 Zakończenie Forum.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78