centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
Seminarium w cyklu AWANSE NAUKOWE UWARUNKOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOKTORATÓW
Warszawa, 05.08.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Seminarium w „Uwarunkowania prawne i organizacyjne doktoratów” pozwoli Uczestnikom zapoznać się z najnowszymi zasadami procedur awansowanych. Zaproszeni eksperci zaprezentują aktualne interpretacje niejasnych zapisów oraz odpowiedzą na pytania i wyjaśnią sporne kwestie. Prof. Hubert Izdebski – sekretarz C.K. do Stopni i Tytułów Naukowych – przedstawi regulacje prawne związane z prawidłowym prowadzeniem procedur w przewodach doktorskich. Prof. Piotr Stec zaprezentuje aktualnie obowiązujące rozwiązania umożliwiające powoływanie promotora, kompromotora oraz promotora pomocniczego. Wskaże przykładowe rozwiązania i regulacje oraz przedstawi potencjalne niebezpieczeństwa. Nasi eksperci pokażą również, w jaki sposób radzić sobie z nowymi regulacjami prawnymi i jak rozwiązywać problemy opłat za prowadzenie postępowań w nowych procedurach. Ostatnią częścią seminarium będzie dyskusja, w której zostaną podniesienie omawiane w trakcie spotkania kwestie sporne i problematyczne.

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki, Uniwersytet Adama Mickiewicza

PROGRAM

5 sierpnia 2014 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i przedstawienie założeń programu seminarium
Dr Emanuel Kulczycki
10:10 Wykład: Znane i nieznane aspekty przewodów doktorskich. Co się zmienia w procedurach i prawnych uwarunkowaniach?
 • Przewód doktorski - prawne regulacje; prawidłowa legislacja niezbędnym czynnikiem prawidłowego stosowania prawa.
 • Publikacja - warunek sine gua non wszczęcia przewodu doktorskiego.
 • Uchwały organu kolegialnego w toku przewodu doktorskiego.
Prof. dr hab. Hubert Izdebski,
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie, Sekretarz C.K. do spraw Stopni i Tytułów Naukowych )
11:10 Wykład: Promotor, kopromotor, promotor pomocniczy i doktorant. Jak organizować pracę nad rozprawą doktorską. Aspekty formalne i organizacyjne
 • Doktorat nowego wzoru czy wszystko po staremu?
 • Uczestnicy procesu kształcenia doktoranta.
 • Modele kształcenia doktorantów.
 • Kształtowanie programów doktorskich w uczelnianym prawie wewnętrznym.
 • Na co należy uważać?
 • Przykłady dobrych praktyk
Dr hab. Piotr Stec
(profesor Uniwersytetu Opolskiego, dziekan Wydziału Prawa i Administracji)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład i dyskusja: Nowe regulacje prawne z perspektywy doktorantów:
 • Studia doktoranckie - zmiany bezpośrednie i pośrednie.
 • Kwalifikacje III stopnia - przewód doktorski.
 • Doktorat a efekty uczenia się w kontekscie Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 • Stypendia.
 • Doktoranci jako grupa interesariuszy wewnętrznych.
Dr Jacek Lewicki
(Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie)
13:30 Wykład i dyskusja: Opłaty za prowadzenie postępowań - wyzwania nowych procedur:
 • Opłaty za prowadzenie przewodów doktorskich i problemy z tym związane pojawiające się w praktyce.
 • Studia doktoranckie a opłaty za prowadzenie postępowań.
 • Od kogo można pobierać opłaty?
 • Zakres odpłatności.
 • Konsekwencje niewniesienia opłaty.
Piotr Szumliński
(radca prawny, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Narzędzia ułatwiające przygotowanie rozpraw doktorskich ? zarządzanie dokumentami i literaturą:
 • Dlaczego dobry wybór narzędzi pisarskich jest taki ważny?
 • Edytor tekstu, procesor czy może studio pisarskie?
 • Współpraca w pisaniu tekstu - wieloautorskie edytory on-line.
 • Menedżer bibliografii i cytowań - jaki wybrać?
 • Jak zarządzać literaturą i uporządkować swoje kolekcje.
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
15:30 Dyskusja podsumowująca: Czy nowa procedura powstrzyma dewaluację stopnia doktora?
Moderowanie dyskusji: dr Emanuel Kulczycki, Prof. dr hab. Hubert Izdebski
16:30 Zakończenie, wręczenie certyfikatów.
program
sprawozdanie
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78