centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VII Forum Teleinformatyki Medycznej – MEDICA INFO
DRUK 3D W MEDYCYNIE I STOMATOLOGII
TECHNOLOGIE, OPISY PRZYPADKÓW, PROBLEMY PRAWNE
Warszawa, 29.10.2014 Koordynator: Iwona Nowosielska

Druk 3D to science fiction urealniające się na naszych oczach. W tej chwili najbardziej spektakularnym obszarem zastosowania tej technologii jest medycyna i stomatologia.
Powstające rozwiązania i uzyskane efekty w postaci konkretnych zastosowań druku 3D dają szansę na szybki i praktyczny rozwój tej techniki.
Chcemy Państwu przedstawić rozwiązania już dziś istniejące oraz realne perspektywy progresu w tej dziedzinie.
Ciekawe rzeczy będą się dziać nie tylko w sali seminaryjnej, ale również na towarzyszącej mini-wystawie w stoiskach firm, gdzie odbędą się prezentacje oferowanych rozwiązań sprzętowych i programowych. Dlatego też zachęcamy do udziału i korzystania w przekazu wiedzy.

Prowadzenie obrad: Dr Marcin Binkowski
(Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski oraz n-LAB)

PROGRAM

29 października 2014 r.
10:00 Otwarcie Forum, przedstawienie programu.
10:15 Wykład: Zastosowanie modeli 3D w medycynie. Wybrane aspekty modelowania:
 • Funkcje modelu 3D.
 • Model wirtualny - model fizyczny.
 • Akwizycja danych CT, przetwarzanie danych, zakłócenia obrazowe - artefakty.
 • Przykłady zastosowania modeli medycznych.
Dr hab. inż. Sławomir Miechowicz
(Katedra Konstrukcji Maszyn, Politechnika Rzeszowska)
11:00 Wykład: Podstawy technologiczne inżynierii biomedycznej:
 • Podstawy druku 3D - formaty danych wejściowych i proces wydruku.
 • Główne obszary zastosowań technologii szybkiego prototypowania.
 • Podział technologii RP.
 • Materiały w druku 3D,
 • Przykładowe zastosowania w medycynie.
Dr inż. Piotr Dudek
(Katedra Systemów Wytwarzania, Akademia Górniczo-Hutnicza)
11:40 Prezentacja sponsorska: System wytwarzania przyrostowego AM250 produkcji Renishaw i jego zastosowania.
Jakub Niespodziański
(Renishaw)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Wykład: Inżynieria biomedyczna: współpraca inżyniera i chirurga w przygotowaniu modelu 3D dla wspomagania zabiegów rekonstrukcji np. twarzoczaszki.
Dr Marcin Binkowski
(Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych, Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski oraz n-LAB)
13:20 Case study: Pierwszy etap druku 3D – opracowanie trójwymiarowego modelu obiektu - Metody tworzenia modeli przestrzennych uszkodzonych kości.
 • Tworzenie trójwymiarowego modelu komputerowego obiektu jako jeden z podstawowych etapów technologii druku 3D.
 • Format stl i jego zastosowanie w technikach druku 3D.
 • Metodyka tworzenia modeli komputerowych tkanek kostnych na podstawie danych z tomografii komputerowego i rezonansu magnetycznego.
 • Podstawowe operacje przetwarzania cyfrowych obrazów medycznych. Oprogramowanie do modelowania struktur tkankowych.
 • Czynniki i parametry obrazów medycznych wpływające na jakość uzyskiwanych modeli tkanek oraz efektywność modelowania. Przydatność różnych technik obrazowania medycznego do procesu tworzenia komputerowych modeli kości.
 • Pozyskiwanie danych geometrycznych struktur biologicznych na preparatach sekcyjnych lub modelach anatomicznych – ograniczenia metody. Skanowanie 3D.
 • Przykłady wykonanych modeli przestrzennych uszkodzonych kości.
Dr inż. Janusz Domański
(Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska)
14:00 Case study: Projektowanie i wykonanie zindywidualizowanych implantów medycznych - doświadczenie własne.
Dr n. tech. Marcin Elgalal
(współzałożyciel Pracowni Indywidualnych Implantów Medycznych)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład i dyskusja: Zaawansowane technologie druku 3Dw medycynie:
 • Historia druku 3D w medycynie.
 • Stan obecny zastosowania zaawansowanych technologii druku 3D w medycynie, światowe osiągnięcia.
 • Zalety i wady zastosowania druku 3D w medycynie.
 • Kierunki rozwoju, czy biowydruki zastąpią transplantologię. Potencjał technologii biodrukowania.
 • Przykłady zastosowania drukowania 3D.
 • Bioimplant na miarę, tworzenie zindywidualizowanego bioimplantu.
Barbara Ostrowska
(Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Warszawska)
15:30 Wykład i dyskusja: Czy drukowanie 3D w zakresie rozwiązań medycznych i stomatologicznych może naruszać prawa autorskie. Pozostałe aspekty prawne druku 3D:
 • Prawo autorskie w nieustającej pogoni za technologią.
 • Drukarki 3D jako nowy Napster.
 • Prawa autorskie do komórki czy organu?
Mec. Dustin Du Cane
16:15 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
fotoreportaż
prelegenci
partnerzy
sponsor
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78