centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XXX edycja Forum Bankowości
BIG DATA - ZINTEGROWANE DANE O KLIENTACH
SZYBKIE RAPORTOWANIE WIELKICH ZBIORÓW DANYCH
Warszawa, 30.07.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Łukasz Bolikowski

PROGRAM

30 lipca 2013 r.
10:00 Wykład: Organizacja obszaru BI w bankowości - optymalna struktura pod względem przygotowania do ery Big Data:
 • Zakres obowiązków organizacji BI
 • Podział ról pomiędzy Biznes i IT - typowe modele organizacji BI spotykane na polskim rynku bankowym
 • Model oparty na kooperacji
 • Wpływ Big Data na organizację BI
Jacek Presz
(Konsultant w Dziale Doradztwa Informatycznego EY)
10:40 Wykład i dyskusja: Wykorzystanie Big Data w CRM z perspektywy praktyka:
 • Opanowanie Big Data.
 • Analityka predykcyjna.
 • Ciągły rozwój w erze Big Data.
Jarosław Grygolec
(ekspert ds. analitycznego CRM w PKO BP SA.)
11:40 Wykład: Innowacyjne metody analizy dużych zbiorów danych.
Przedstawione zostanie spojrzenie na duże dane w sektorze bankowym z punktu widzenia matematyka/informatyka. Opisane zostaną:
 • różnorodność dostępnych danych (co analizować?),
 • najważniejsze metody analizy danych (jak analizować?),
 • korzyści z innowacyjnych analiz dla sektora bankowego (dlaczego analizować?).
dr Łukasz Bolikowski
(ICM Uniwersytet Warszawski )
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Rozwój BI w bankowości a prawo do prywatności.
 • Personalizacja marketingu w bankowości.
 • Jedna zgoda i nieograniczone możliwości
 • Prawo do prywatności, a zakres gromadzonych danych
 • Dane powszechnie dostępne, a zgoda na ich przetwarzanie
 • Karty zbliżeniowe - wygoda czy bezpieczeństwo
 • Badanie zdolności kredytowej - zakres informacji
 • Outsourcing danych - międzybankowe hurtownie baz danych
 • Windykacja należności bankowych - dane os. trzecich
 • Czy znamy swoje prawa w obliczu Bussines Intelligence ?
 • Czy Banki wiedzą o nas więcej niż np. organy ścigania ?
Konrad Gałaj-Emiliańczyk
(Prawnik i Administrator Bezpieczeństwa Informacji w państwowej jednostce budżetowej)
13:30 Prezentacja: Archiwizacja nieustrukturyzowanych danych w świecie Big Data.
Dzianis Kashko, Comtegra
Bogusz Błaszkiewicz, NetApp
13:50 Wykład: Warunki pozyskiwania i analizy danych wykraczających poza konieczne do zawarcia umowy:
 • Przypomnienie podstawowych zasad przetwarzania danych w kontekście usług bankowych i "big data": zasada minimalizmu i zasada adekwatności.
 • Specyficzne problemy i zagrożenia związane z gromadzeniem i analizą danych wykraczających poza katalog danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy:
  1. błędne decyzje wynikające z korelacji statystycznych,
  2. dyskryminacja (np. cenowa) w dostępie do dóbr i usług,
  3. kreowanie potrzeb w oparciu o szczegółową wiedzę na temat preferencji konsumenckich
  4. głęboka ingerencja w prywatność a nawet intymność klienta
 • Warunki, jakie powinny być spełnione, aby dane wykraczające poza katalog danych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy mogły być przetwarzane legalnie:
  1. świadoma i wyraźna zgoda klienta,
  2. pełna informacja na temat celów i zakresu przetwarzania danych, logiki stojącej za ich analizą oraz możliwych konsekwencji z perspektywy klienta,
  3. prawo do wycofania zgody nieodpłatnie i w każdym momencie.
Katarzyna Szymielewicz
(prezes Fundacji Panoptykon)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Granice personalizacji w świecie BIG DATA. Reforma prawa ochrony danych osobowych a przetwarzanie wielkich zasobów danych.
 • Ochrona danych osobowych w świecie big data, bigger data, bigger and bigger data ...
 • Konstytucyjne i traktatowe podstawy ochrona danych osobowych.
 • Ochrona prywatności a ochrona danych osobowych.
 • Anonimizacja i pseudonimizacja.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w systemach wielkoskalowych.
 • Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych.
 • Kwanty informacji a dane osobowe.
 • Nieoznaczoność informacji - czyli co wiemy o przyszłym przetwarzaniu.
 • Synergia informacyjna.
 • Profilowanie użytkownika.
 • Środki oparte na profilowaniu.
 • Granulacja danych przetwarzanych w profilach na przykładzie smart meteringu.
 • Ocena skutków przewidywanych operacji przetwarzania w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Praktyczne wskazania przy ocenie skutków dla systemów wielkoskalowych na przykładzie smart meteringu i RFID.
dr Wojciech Wiewiórowski
(Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych )
15:20 Dyskusja panelowa, pytania i odpowiedzi.
Moderatorzy: Konrad Gałaj-Emiliańczyk, Katarzyna Szymielewicz, Wojciech Wiewiórowski
16:00 Zakończenie Forum.

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
powiadom znajomego
firmy w programie
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78