centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
INDEKSOWANIE CZASOPISM W BAZACH DANYCH
Warszawa, 20.11.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Emanuel Kulczycki

PROGRAM

20 listopada 2013 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, przejęcie prowadzenia obrad, omówienie programu
10:15 Wykład: Bazy bibliograficzne jako czynnik wspomagający rozwój czasopism naukowych.
 • Czasopismo i artykuł w czasopiśmie jako przedmiot informacji bibliograficznej i bibliotecznej.
 • Przydatność i ewolucja tradycyjnych bibliografii. Bibliografie pełnotekstowe i "nie-bibliografie" pełnotekstowe.
 • Ewaluacyjny i normatywny charakter zestawień bibliograficznych. Czasopisma "zorientowane" na bibliografię. "Get indexed or perish".
 • Struktura piśmiennictwa i orientacja czytelnika. Baza jako narzędzie porównań.
 • Pochwała metodyki bibliograficznej.
Dr Henryk Hollender
(Uczelnia Łazarskiego)
11:15 Wykład: Polska Bibliografia Naukowa w procesach oceny jednostek naukowych i naukowców.
Polska Bibliografia Naukowa jest modułem systemu POL-on, który odpowiada za zebranie w jednym miejscu informacji bibliograficznych o dokonaniach polskich autorów i jednostek. System obecnie wychodzi z fazy testowej i nabiera znaczenia jako źródło danych o dokonaniach naukowych, stając się głównym źródłem oficjalnych informacji dla potrzeb instytucji centralnych. Jednocześnie system dostarcza wielu funkcjonalności, które powodują że jest nie tylko narzędziem dla potrzeb administracyjnych, ale może być w wygodny sposób wykorzystywany przez całe środowisko naukowe.
W ramach wystąpienia zostanie omówiony zarówno aktualny zakres wykorzystania systemu, sposób zbierania danych jak i możliwości wykorzystania systemu dla naukowców niezależnie od użycia systemu w procesie ewaluacji.
Aleksander Nowiński
(ICM UW)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Baza cytowań POL-index - założenia i cele:
 • Geneza systemu POL-index.
 • Sposoby wprowadzania danych do bazy.
 • Polski Współczynnik Wpływu.
 • Dalszy rozwój systemu.
Wojciech Fenrich
(ICM UW)
13:10 Wykład: Indeksowanie czasopism w bazach referencyjnych. Rekomendacje dla redaktorów czasopism naukowych:
 • Charakterystyka 34 baz referencyjnych (tematyka, dostępność, rodzaj bazy).
 • Znaczenie baz bibliograficznych w obiegu informacji naukowej.
 • Wpływ baz na widoczność w Google Scholar i innych wyszukiwarkach naukowych.
Dr Aneta Drabek
(Uniwersytet Śląski)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Strategie indeksacyjne dla czasopism naukowych. Jak przygotować czasopismo do indeksacji:
 • Powody indeksowania czasopism naukowych.
 • Do jakich baz warto zgłaszać czasopismo.
 • Jakimi obowiązkami zostanie obarczona rada w momencie indeksacji?
 • Techniczna strona indeksowania.
 • Jak się przygotować.
 • Przykłady procesów zgłaszania czasopism do indeksacji.
 • Jak usprawnić proces aplikowania i przesyłania danych bibliograficznych.
Dr Emanuel Kulczycki
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15:15 Panel dyskusyjny: Czy warto tworzyć krajowe bazy bibliograficzne i polski Impact Factor?
Aleksander Nowiński (ICM UW)
Wojciech Fenrich (ICM UW)
Dr Emanuel Kulczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
16:00 Zakończenie programu
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78