centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXXII edycja FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
BANKOWOŚĆ ORAZ PŁATNOŚCI W TABLECIE I SMARTFONIE
Warszawa, 12.12.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

12 grudnia 2013 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Banki a nowy, mobilny świat:
 • Mobile w strategii banków detalicznych:
  1. klient mobilny,
  2. bankowość mobilna,
  3. płatności mobilne.
 • Bankowość mobilna czy wielokanałowa?
 • Perspektywy rozwoju finansów mobilnych.
dr Wojciech Bolanowski
(Dyrektor Kierujący Pionem Bankowości Elektronicznej, PKO BANK POLSKI)
11:00 Wykład: Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
W obliczu postępującej demonopolizacji świadczenia usług finansowych, tradycyjnie realizowanych albo wręcz zarezerwowanych dla banków "uniwersalno-relacyjnych", banki te stanęły przed wyzwaniem aktywnej obrony swojej dotychczasowej, dynamicznie zmieniającej się, "sfery wpływów". Wobec fiaska modelu przedpłaconego (e-portmonetek), na którym niebankowi oferenci płatności mobilnych próbowali początkowo fundować swe usługi, pojawiło się wśród tych podmiotów dążenie do bezpośredniego sięgania po płynność klientów zgromadzoną na ich dotychczasowych rachunkach bankowych. W celu skutecznej obrony nie tylko pozycji na rynku płatności, ale także innych usług powiązanych z rachunkiem bankowym, banki powinny integrować ze sobą - w sensie jednolitego dostępu i doświadczenia użytkownika - różnorodne procesy, których są dostawcami.
 • co objęte było monopolem bankowym?
 • rozbieżne postulaty wobec gromadzenia oszczędności w bankach
 • eksplozja inicjatyw okołopłatnościowych: od sprzedawców pomysłów po gigantów technologii,
 • ku deregulacji rynku usług finansowych,
 • "co ciekawego w nudnym banku"?
 • w poszukiwaniu konfitur: poprzez płatności do procesów zakupowych,
 • integracja, czyli zapobieganie autonomii,
 • przyszłość: ewolucja usług, ewolucja ról
Grzegorz Hansen
(Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Bankowości Transakcyjnej Departament Bankowości Transakcyjnej, mBank S.A.)
11:40 Wykład: Standardy płatności mobilnych. Który standard zdominuje rynek?
 • Omówienie
  1. działające standardy płatności mobilnych i perspektywy rozwoju,
  2. perspektywy rozwoju pozabankowych standardów płatności mobilnych.
 • Próba odpowiedzi na pytania:
  1. który ze standardów ma potencjał do zdominowania rynku,
  2. ile standardów mobilnych będą w stanie zaakceptować klienci,
  3. czy płatności mobilne muszą być domeną banków,
  4. wpływ płatności mobilnych na akwizycję klientów.
Wojciech Boczoń
(redaktor prowadzący PRNews.pl)
12:40 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja: Przegląd mobilnych aplikacji bankowych. Co oferują banki a czego oczekuje klient:
 • Cienie i blaski bankowości mobilnej - porównanie oferty banków z oczekiwaniami klientów:
  1. jak banki komunikują o bankowości mobilnej i do ilu klientów z tym docierają,
  2. ilu użytkowników bankowości mobilnej korzysta z niej na tabletach i jak wyglądają na tabletowe aplikacje bankowe,
  3. czy architektura informacji w aplikacjach bankowych odpowiada najczęściej używanym funkcjom bankowości mobilnej?
 • Podczas prelekcji zostaną udzielone również odpowiedzi na pytania:
  1. czy bankowość ma szanse wyprzeć inne formy kontaktu z bankiem?
  2. czy klienci banków nadążają za postępem technologicznym?
  3. jakich operacji bankowych nie realizujemy przez telefon?
  4. ile jeszcze potencjału ma do wyeksploatowania bankowość mobilna?
  5. co bank powinien robić, aby lepiej dopasowywać się do oczekiwań klientów?
 • Prelekcja zostanie wsparta danymi z dedykowanego badania "Rola mobilnych finansów w życiu Polaków", zrealizowanego w tym roku przez TNS Polska.
Monika Mikowska
13:20 Prezentacja: Dane rynkowe na temat powszechności bankowości mobilnej.
 • Rynek telefonii mobilnej na tle rynku TMT.
 • Fakty na temat użytkowników usług mobilnych.
 • Jakie są kryteria sukcesu dla systemów płatności mobilnych?
 • Penetracja systemów bankowości mobilnej.
 • Wyzwania i bariery.
 • Co dalej?
Grzegorz Bernatek
(AUDYTEL )
13:50 Wykład: Aspekty prawne bankowości mobilnej
 • analiza schematów płatności mobilnych pod kątem Ustawy o usługach płatniczych,
 • operatorzy sieci telekomunikacyjnych jako dostawcy usług płatniczych,
 • płatności mobilne a mikropłatności,
 • PSD 2.
Mecenas Magdalena Chrzan
(Kancelaria Wierzbowski Everschedes)
14:30 Przerwa
14:50 Wykład: Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych w zakresie opłaty interchange - wpływ na rynek kart płatniczych i innych elektronicznych instrumentów płatniczych (tablet, smartfon):
 • Rys historyczny ustawowego uregulowania opłaty interchange.
 • Opłata interchange, surcharge, karta płatnicza - definicje.
 • Wpływ ustawowego uregulowania od 1.1.2014 r. maksymalnej wysokości opłaty interchange na płatności dokonywane tabletem, smartfonem.
Dr Krzysztof Korus
(dLK Korus Okoń Radcowie Prawni )
15:30 Wykład: Trendy rozwojowe płatności mobilnych:
 • akceptanci, operatorzy, banki, organizacje kartowe - jak zmieni się rozkład sił?
 • problem źródła pieniądza w m-płatnościach - koszty, ryzyko, kontrola,
 • od instrumentu płatniczego do instrumentu identyfikacji,
 • które technologie są ślepymi uliczkami?
 • Polska a światowe trendy - trzecia droga?
Michał Kisiel
(analityk portalu Bankier.pl)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78