centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
PRAWNE I PODATKOWE ASPEKTY UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ KLINICZNYCH - ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE
Warszawa, 04.04.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie zostanie przeprowadzone w konwencji warsztatowej, z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów co pozwoli uczestnikom szkolenia dowiedzieć się o wszystkich niuansach dotyczących omawianego zagadnienia. Formuła spotkania pozwoli na zbadanie potrzeb szkoleniowych uczestników oraz ich aktywny udział, przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Warsztaty prowadzą: Marta Gadomska-Gołab oraz Karolina Stawowska (Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sp.k.)

PROGRAM

4 kwietnia 2013 r.
10:00 Kluczowe kwestie prawne i podatkowe przy zawieraniu i negocjowaniu umowy przez podmioty uczestniczące w badaniu klinicznym
 • obecna praktyka w zakresie rodzaju zawieranych umów i negocjacji ich zapisów,
 • umowa z badaczem/współbadaczami: umowa zlecenia a umowa o dzieło ? kwestie prawne i podatkowe,
 • pozorność umów - kiedy mamy z nią do czynienia i jak do tego podchodzą władze skarbowe?
 • zwolnienie badań klinicznych z podatku VAT - czy jeszcze możliwe?
 • kiedy faktura z VAT a kiedy bez VAT
 • indywidualna interpretacja prawa podatkowego potwierdzająca zwolnienie z VAT - czy ryzyko zostało całkowicie wyeliminowane?
 • rola indywidualnych interpretacji podatkowych ? dla kogo jest ona wiążąca i o co można pytać?
 • kwestia płatnika podatku PIT - umowy zlecenia z podmiotem krajowym lub zagranicznym, umowy o współpracy z "działalnością gospodarczą".
12:00 Przerwa, lunch
12:30 Analiza standardowych zapisów umów oraz najczęściej zgłaszanych komentarzy i uwag przez ośrodki i badaczy:
 • zakres obowiązków ośrodka i badacza,
 • rozliczenia miedzy stronami umowy, w tym stosowane modele wypłaty,
 • wynagrodzenia:
  1. rodzaje wynagrodzenia,
  2. fakturowanie a płatność - uwaga na nową "ustawę deregulacyjną"
 • finansowanie świadczeń zdrowotnych w badaniach klinicznych,
 • kontrole, audyty i monitoring badań a poufność dokumentacji badania,
 • zapisy dotyczące ochrona danych osobowych,
 • odpowiedzialność kontraktowa a zapisy umowy dotyczące ograniczenia odpowiedzialności,
 • zapisy dot. wypowiadania umów i zakończenia badania,
 • rekompensata kosztów dla pacjentów:
  1. stosowne modele zwrotu kosztów,
  2. świadczenia na rzecz pacjenta - czy są opodatkowane? kto jest ewentualnym płatnikiem?
14:30 Przerwa
15:00 Pytania i dyskusja
16:00 Zakończenie szkolenia
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78