centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
XIV Forum ADO/ABI
Warszawa, 23.05.2013 Koordynator: Iwona Nowosielska

2012 rok obfitował w nowości w prawie ochrony danych osobowych - wystarczy wymienić projekt rozporządzenia UE zastępującego dyrektywę o ochronie danych osobowych, założenia do projektu nowelizacji polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz nowelizację ustawy Prawo telekomunikacyjne. Tymczasem prace nad nowymi aktami prawnymi trwają i nie należy o nich zapominać, niemniej administratorzy danych osobowych stają na co dzień przed praktycznymi problemami związanymi z wykonywaniem już istniejących przepisów. Dlatego XVI Forum ADO/ABI poświęcone będzie w większości praktycznym zagadnieniom związanym ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
Forum otworzy wykład dra Wojciecha Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, poświęcony niezwykle istotnemu zagadnieniu, jakim są sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i ich losy w związku z projektowanym przyjęciem rozporządzenia UE zastępującego dyrektywę o ochronie danych osobowych. Kolejne dwa wykłady poświęcone będą zagadnieniom, przed którymi coraz więcej administratorów danych osobowych staje na co dzień - problemowi wpływu przepisów USA na sytuację administratorów danych w Polsce oraz przetwarzaniu danych osobowych w chmurze. Kolejny wykład, zamykający pierwszą część Forum, dotyczyć będzie wybranych problemów związanych z przetwarzaniem takich szczególnych kategorii danych osobowych, jak dane osobowe kontrahentów biznesowych, dane służbowe oraz dane pracownicze.
W drugiej części Forum wysłuchamy prezentacji wiążących się szczególnie z praktyką funkcjonowania ABI. Pierwsza z nich dotyczyć będzie problemów związanych ze skargami na przetwarzanie danych osobowych. Druga natomiast poświęcona zostanie problemowi wzajemnych relacji pomiędzy ABI, a GIODO, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zgłaszania do GIODO incydentów bezpieczeństwa.

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Paweł Litwiński, adwokat, Instytut Allerhanda w Krakowie.

PROGRAM

23 maja 2013 r.
10:00 Projekt rozporządzenia UE a sektorowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych
dr Wojciech Wiewiórowski
(Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
10:45 FATCA, SOX, e-Discovery Obligations. Jak przepisy prawa USA wpływają na prawa i obowiązki administratorów danych w Polsce.
 • wybrane przepisy prawa USA, które mają zastosowanie do administratorów danych w Polsce
 • uprawnienie administratora danych do przekazania danych na podstawie przepisów prawa USA
 • co gorsze: sankcje za nieprzekazanie danych pod prawem USA czy sankcje za nieuprawnione przekazanie danych pod prawem UE?
mec. Anna Kobylańska
11:30 Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej - aktualne podejście w Polsce i w Unii Europejskiej (B2B, B2C, B2G):
 • aktualne interpretacje i wytyczne,
 • uwarunkowania kontraktowe z dostawcami chmury obliczeniowej,
 • eksport danych osobowych do państwa trzeciego a chmura obliczeniowa.
mec. Maciej Gawroński, Izabela Kowalczuk
12:15 Dyskusja, pytania do prelegentów
12:35 Przerwa, poczęstunek
13:00 Dane B2B, dane kontrahentów, dane służbowe, dane pracownicze? Niektóre szczególne kategorie danych osobowych i zasady ich przetwarzania
 • specyfika przetwarzania danych osobowych w związku z istniejącymi stosunkami gospodarczymi
 • dane pracownicze - zakres danych i specyfika przetwarzania
 • monitoring wizyjny
adw. dr Paweł Litwiński
13:45 Jak radzić sobie ze skargami osób, których dane przetwarzamy? Studium przypadków
 • typy oraz rodzaje skarg i wniosków. Przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w przypadku świadczenia lub ustania świadczenia usługi
 • dlaczego w praktyce wnioski od osób fizycznych nie są realizowane w sposób jaki życzyłby sobie wnioskodawca?
 • praktyczna realizacja żądań i obsługa skarg związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Maciej Kołodziej, Maciej Pajęcki
14:30 ABI w relacjach z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 • Zadania ABI - ustawa i praktyka - wprowadzenie
 • Rola ABI wobec GIODO - stan obecny i planowane zmiany
 • Wybrane elementy zmian prawa: notyfikacja incydentów do GIODO
Leszek Kępa
15:15 Dyskusja, pytania do prelegentów
16:00 Zakończenie Forum
program
prelegenci
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78